Yeni Tarımsal Desteklemeler Resmi Gazete’de


24.02.2011 tarih ve 27856 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” ’ın ardından çiğ süt desteklemeleri ve besi sığırlarına yapılan desteklemelerdeki yeni düzenlemeleri içeren ““2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 14.04.2011 tarih ve  27905 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

Karar şöyle;

2011 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN
KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 14/2/2011 tarihli ve 2011/1430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararın 4 Üncü maddesinin beşinci ve onyedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için Tarım ve Köyişleri Bakanlığının belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.”

Eski Hali;

5) Üretmiş olduğu çiğ sütü, Tanırı ve Köyişlerİ Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine satan, bu Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır.

DİĞER HABERLER
Canan Karatay'a Yumurta Sektörü'nden Açıklama

1 Sıpır-manda sütü 0.06 TL/İt
2 Koyun-keçi sütü 0,15 TL/İt

“(17) 1/1/2011 tarihinden 1/7/2011 tarihine kadar yurt içinden temin edilmiş ve besi süresini tamamlamış, Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını Tanm ve Köyişleri Bakanlığından çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren yetiştiricilere, en fazla 300 TL/baş destekleme Ödemesi yapılır, ödeme birim miktarları, 250 başa kadar tam olarak, 250 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.”

Eski Hali;

(17) Yurt İçinden temin edilerek besi süresini tamamlamış Türkvet’e kayıtlı erkek sığırlarını. Tarım ve Köyişleri Bakanlığından çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestirerek, kesilen sığır sayısı kadar Türkvet’e kayıtlı menşei yurt içi olan besilik erkek sığır satın alan yetiştiricilere, satın alınan besilik erkek sığır başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Besilik erkek sığır başına ödeme birim miktarları, 250 başa kadar tam olarak, 250 baş ile 500 baş arası için %50¨si, 500 baş ve üzeri için ise %25’inc karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

1 Besilik erkek sığır_____________________________________300 TL/baş  .

MADDE 2- Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

DİĞER HABERLER
Kuraklığa Rağmen Samanda Kriz Yok

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bakanlık kendisi belirleyecek

Bakanlık, süt primi ödeme birim tutarını ve ödeme dönemlerini kendi belirleyecek. Bu durumda, süt üretiminin fazla olduğu ve bu nedenle sanayicilerin alım fiyatını düşürdüğü dönemlerde daha yüksek prim, süt üretiminin düşük olduğu, ancak talebin fazla olması nedeniyle fiyatın daha yüksek olduğu yaz aylarında daha düşük prim ödenmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor.

Bu konu ile ilgili olarak Dünya gazetesine bir açıklama yapan Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Halil Tokoğlu, şimdiye kadar süt teşvik primlerinin yıllık olarak belirlenip, yıllık olarak ödendiğini belirterek, ”Bakanlık yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde, bu primlerin 3’er aylık dönemler itibariyle belirlenip 3’er aylık dönemlerde ödenmesinin düşünüldüğünü öğrendik. Bu, üretici açısından daha yararlı olabilir” dedi.

Tokoğlu, ödenecek prim tutarının, litre başına 60 kuruştan daha düşük olmasını beklemediklerini ifade ederken, süt üretiminin fazla olduğu bahar aylarında sanayicilerin süt alım fiyatını 48,5 kuruşa düşürdüğünü, bakanlığın fazla sütü piyasadan çekmek için süt tozu üretiminin teşvik edileceğini açıklamasına karşın, uygulama henüz başlamadığı için fiyatlardan artmadığını, üreticinin zararına süt satmaya devam ettiğini söyledi.

DİĞER HABERLER
Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çok para kazanacak

Halil Tokoğlu, bakanlığın hayvancılık sektörüne verdiği teşvikleri dikkate alan sanayicinin fiyatları düşürdüğünü, bu nedenle üreticinin daha fazla zarar ettiğini öne sürdü.


14 Nisan 2011. 13:53
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x