Tek Sağlık Odaklı Sürekli Eğitim


scan0001

 

 

Tarihin derinliklerinden günümüze tıbbın farklı disiplinlerini oluşturan “ İnsan ve Veteriner Hekimlikleri ” arasında çok sıkı bir ilişki ve iş birliği vardır. Bu sıkı ilişki bilimsel olarak ilk defa Alman kökenli ünlü tıp bilim adamı, patolojinin babası Prof.Dr. Rudolf Ludwig Karl Virchow ( 1821-1902 ) „un “ Ben sadece şunu bilirim ki; veteriner tıbbı ile insan tıbbı arasında bir ayrım yoktur, olmamalıdır da, zaten, bir alanda elde edilen deneyim diğer alanın gelişmesini destekleyecektir “ şeklinde, daha sonra öğrencisi ve karşılaştırmalı tıbbın savunucusu olan Sir William Osler ( 1849 – 1919 )‟ın, “Veteriner Tıbbı ile İnsan Tıbbı birbirini tamamlamaktadır ve bu konsept Tek Tıp Konsepti olarak algılanmalıdır” şeklinde ki ifadeleri iki meslek arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak işbirliğinin önemini vurgulamışlardır. Böylece iki meslek arasındaki sıkı işbirliğinin start‟ını vermiş oldular ve bu ilişki günümüz dünyasına kadar taşınmış ve halende devam etmektedir. Bugün bu iş birliği, günümüz dünyasında insan sağlığına yönelik sorunların giderek içinden çıkılmaz hal alması üzerine sorunların çözümü için 21.yy‟ da tekrar “ Tek Sağlık < One Health > ” olarak gündeme gelmiş ve başta WHO [ World Health Organization ( Dünya Sağlık Örgütü < DSÖ > ) ]‟tü olmak üzere UN / FAO [ United Nations / Food and Agriculture Organization ( Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Teşkilatı ) ], O.I.E [Office International des Epizooties ( Uluslararası Dünya Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Örgütü <U.D.B.H.H.Ö> ) ] vs. kabul görmüş ve desteklemektedir.

 

TEK SAĞLIK, yerel, ulusal ve evrensel anlamda insanların, hayvanların ve çevrenin optimal sağlığının muhafaza edilmesi veya kavuşturulması için multipl disiplinlerin birlikte çalışması ile Dünya Sağlığının korunmasını hedefleyen bir kavramdır.

 

Neden TEK SAĞLIK? ;

 

Birey Sağlığı için, Toplum Sağlığı için ve Toplum ve Bireyin Sağlığının Korunması için Karşılaştırmalı Tıp Araştırmaları için gerekli. TEK SAĞLIK: Biyomedikal Araştırmaları, Global ve Ulusal Gıda ve Su Güvenliği, İnfeksiyöz Hastalıklarla Mücadele, Mikrobiyoloji alanında işbirliği ve eğitim, Antimik-robiyal Direnç, Halk Sağlığı, Yaban Hayatın Korunması ve Desteklenmesi, Karşılaştırmalı Tıp alanında ortak çalışma, Koruyucu Hekimlik v.s konuları kapsamaktadır.

 

Her yıl 30 Nisan‟da kutlanan ve bu yılda 30 Nisan 2016 tarihinde tüm dünyada kutlanacak olan Dünya Veteriner Hekimler Gününün teması TEK SAĞLIK ODAKLI SÜREKLİ EĞİTİM‟dir.

 

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde dile getirildiği gibi Veteriner Hekimler Küresel Sağlığının korunmasında çok önemli kilit role sahip. O nedenle başta İnsan Hekimliği olmak üzere “ Küresel Sağlığın ” korunmasında çok sektörlü yaklaşımla iş birliğinin geliştirilerek sektörler arası ortak bilimsel çalışmalar, bilgi alışverişi ve elde edilen bu bilgilerin küresel sağlığın korunması için sahada mücadele eden uygulayıcılara, düzenlenecek sürekli eğitimlerle aktarılması hedeflenmektedir.

 

Çünkü bilimsel alanda meydana gelen gelişmeler sağlık alanında yeni çözümleri de beraberinde getirmektedir.

 

Günümüz dünyasında İnsan, Hayvan ve Çevre arasındaki dengenin sürekli bozularak İnsan ve Hayvanın aleyhine sürdürülebilir yaşam haklarının her geçen gün yok olması dünyayı tehdit eden önemli bir tehlikedir. Ġnsan ve Hayvanların yaşamlarını sürdürdükleri çevrenin çeşitli şekillerde (Ormanların ve Tarım alanların yok olması, Kara ve Denizlerde her geçen gün türlerin yok olması, Deniz ve Akarsuların kirlenmesi, Tatlı su kaynakların tahrip edilip yok edilmesi v.s ) tahrip edilmesi ile geriye dönüşümü mümkün olmayan antropojenik bir çevre haline gelmesi nedeniyleyaşanabilir olmaktan çıkması, dünya üzerindeki tüm Ġnsan ve Hayvanların yaşamlarının sürdürülebilirbir hale getirilebilmesi veya sürdürülebilir halinin korunması için TEK SAĞLIK ODAKLI

 

SÜREKLİ EĞİTİM gerekli ve önemlidir.

 

Çünkü, dünyadaki küreselleşme hareketi “ Çevre ” nin “ İnsan ve Hayvan” ın yaşamlarını sürdürülebilir olmaktan çıkarmakta, bunun sonucunda “ İnsan ve Hayvan Sağlığını olumsuz etkilemekte, bu olumsuzluklar yeni yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Dünya ekosisteminin bozulmasıyla DSÖ‟nün 1950 yılında ki tespitine göre toplam 86 adet olan zoonotik patojen sayısı, günümüz dünyasında bozulan dünya ekosistemi nedeniyle bu zoonotik patojenlerin sayısı katlanarak artmış, son bilimsel çalışmalarla insan sağlığını tehdit eden 1709 patojenden % 48‟ni yani 832 adetini oluşturduğu saptanmıştır. Son yıllarda Sars, Kuş Gribi ve Domuz Gribinden sonra dünyayı tehdit eder hale gelen Ebola ve Zika‟nın oluşturduğu tehlike çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yine insan ve hayvan sağlığında bilinçsiz antibiyotik kullanımı tüm dünyayı tehdit eden direnç sorununu gündeme getirmiş, bunun sonucunda bugün olası bir salgın ile mücadelede kullanılacak etkili antibiyotik hemen hemen kalmamıştır. Özellikle “ Zoonotik Patojen”lerin her geçen gün antibiyotiklere direnç göstermesi ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. DSÖ, bu konuda çok ciddi uyarılarda bulunmaktadır.

 

Günümüz dünyasında gittikçe artan küreselleşme faaliyetleri çevre odaklı insan ve hayvan sağlığında beklenmeyen sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu sağlık sorunlarını çözebilmek için çok sektörlü TEK SAĞLIK çatısı altında Koruyucu Sağlık Politikalarına ihtiyaç var. Bunun için TEK SAĞLIK ODAKLI SÜREKLİ EĞİTİM gerekmektedir. Yaşanabilir bir dünya ancak TEK SAĞLIK KONSEPTİ ile mümkündür. Unutmayalım ki KORUMA DAİMA TEDAVİDEN ÜSTÜNDÜR.

 

İzmir Veteriner Hekimler Odası

Veteriner Halk Sağlığı Çalışma Grubu     

https://drive.google.com/file/d/0B2lr-LTripI6R0tpc0trLTBaWXc/view?pref=2&pli=1

 


Yazan - 28 Nisan 2016. Kategori MANŞET, HAYVANCILIK, Vet. Hek. Adnan SERPEN, SAĞLIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x