TMO’nun Fındık Satacağı Söylentisi Piyasayı Karıştırdı


TOPRAK Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) stoklarında bulunan yaklaşık 50 bin ton fındığı piyasaya süreceği söylentisi ihracatçıları endişelendirdi. Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Cirav, “Böyle bir girişim iç ve dış piyasada fiyatı düşürecek ve Türk fındığının kalite imajını olumsuz etkileyecektir” dedi. Cirav söylenti nedeniyle 5 liraya kadar Yükselen fındık fiyatının 4. 5 liraya gerilediğini de söyledi.

TMO’nun stoklarındaki 2008 ürünü fındığın 20– 50 bin tonluk bölümünü piyasaya süreceği söylentisi sektörü telaşlandırdı. Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Mehmet Cirav, 2009 yılında uygulamaya konulan yeni strateji ile fındık piyasasında olumlu gelişmeler devam ederken, son duyumlarla eskiye dönüş endişesine kapılmaya başladıklarını belirterek, konuyla ilgili olarak Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehdi Eker’e bir yazı gönderdi.

‘SÖYLENTİSİ BİLE OLUMSUZ ETKİLEDİ’

Mehmet Cirav, TMO’nun stoklarında bulunan fındıklardan 20 ile 50 bin ton arasındaki bir kısmın çeşitli yollarla piyasaya verileceği yönündeki söylentilerin had safhaya ulaştığına dikkat çektiği yazısında şu görüşleri savundu:

“Söz konusu olması halinde büyük bir yanlış olacak böyle bir şeyin söylentisi dahi istikrar içinde seyreden fındık piyasasını şimdiden olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu söylentiler nedeniyle fındık fiyatı 5 liraya kadar yükselmiş iken, 4. 5 liraya kadar düşmüştür. Ayrıca hem üreticinin hem de tüccarın elinde iç ve dış piyasaya yetecek kadar fındık zaten mevcuttur. Piyasaya sunulacak bu fındıklar gerek iç ve gerek dış piyasada hem fiyatı düşürecek, hem de Türk fındığının kalite imajını olumsuz etkileyecektir. Ayrıca, böyle bir satış sadece mevcut fındıkların değil, 2011 ürününün de fiyatını düşürecektir. ”

DİĞER HABERLER
Bayındırlık Bakanı seçimden sonra 2B sözü verdi

‘ÜRÜN ASİTLENDİ’ AÇIKLAMASI

Ttb Meclis Başkanı Mehmet Cirav, TMO’nun bir ay önce stoklarındaki fındıkların piyasaya sürülmeyeceği yönünde açıklama yaptığını da vurgulayarak, “Ürün kalitesinin bozulduğunu ve asitlendiğini beyan eden bir açıklama yapmışlardı. Aynı kuruluş şimdi bu fındıklardan nasıl satış yapabilir? Bu durum hem tüketiciye, hem de üreticiye yapılabilecek en büyük kötülük, ayrıca Türk fındığının dışarıdaki kalite imajını olumsuz etkileyebilecek bir büyük yanlıştır” diye konuştu.

Cirav, TMO’dan durumu netleştirecek ve piyasayı rahatlatacak yeni bir açıklama beklediklerini de ifade etti.dha 
 
Fındığa Alternatif Ürünler Belirlenecek, Çeltikte Marka Olunacak
 
Samsun’da tarım alanında hizmet veren kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamak ve çalışmalarla ilgili bilgi aktarımına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Tarım Çalıştayı’nın sonuçları açıklandı. Tarımda il genelinde yaşanan sorunların ele alınarak değerlendirilmesi sonucu hazırlanan çalıştay raporunda Çarşamba Ovası’nda fındığa alternatif soya gibi yeni ürün çeşitlerinin belirlenmesi, Terme ve Bafra’da da çeltiklerde markalaşmaya gidilmesi gerektiği belirtildi.

Samsun Vali Yardımcısı Mustafa Özer başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan Tarım Çalıştayı’na İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Muzaffer Kayaoğlu ve Tarım İl Müdürü Kadir Güven başta olmak üzere çok sayıda ilgili kurum ve kuruluş yetkilisi katıldı. Tarımın genel meseleleri ve çözümlerinin ele alındığı çalıştay sonrasında da sonuç raporu hazırlandı. Kamuoyu ile paylaşılan raporda bölge tarımının geleceğine ilişkin önemli tespitler yer aldı.

DİĞER HABERLER
Tarımda arazi toplulaştırılmasında herkes kazanır

Tarımsal işletmelerin küçük ve arazilerin çok parçalı olmasının önemli bir sorun olarak belirtildiği raporda, arazi toplulaştırılması çalışmalarına hız verilmesi gerektiği vurgulandı. Gıda güvencesinin sağlanması amacıyla Üniversite bünyesinde uluslararası akredite bölge laboratuvarının kurulması, yapılandırılması, verimli işletilmesi, Bafra ve Çarşamba ovalarında üretilip ihraç edilen meyve sebzelerin analizlerinin yapılarak sevk edilmesi, sulamaya açılan alanlarda, projede öngörülen ürün deseni uygulanmaması, ekilen arazilerde ürün planlaması yapılırken sulama planı ile birlikte düşünülmesi gibi çok sayıda tespitin yer aldığı raporda, “Tarımsal gelirin artırılması için katma değeri yüksek ve avantajlı ürünlere yönelerek, kalite ve standartlara uygun üretim yapılmalıdır. Taban arazide Yaygın bir şekilde fındık tarımı yapılmaktadır. Fındığa alternatif olarak yeni ürün çeşitleri (soya gibi) belirlenmelidir. Terme ve Bafra’da yetiştirilen çeltiklerde markalaşmaya gidilmelidir. ” ifadelerine yer verildi.

Şehirde 2 ovaya sahip olunmasına karşın tarımsal sanayinin zayıflığına dikkat çekilen çalıştay raporunda, “Samsun’da tarıma dayalı sanayi ve tarımsal mekanizasyonun geliştirilmesi ve toprağın korunması için bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapabilecek; yerel seviyede stratejik planlama yapacak ve yürütecek; koruma ve geliştirme konusunda yerel yönetimlere ve sivillere teknik ve Mali destek verebilecek; yasal düzenlemeleri önerebilecek güçlü bir kamu kurumun oluşturulması zorunlu görülmektedir. Hasat sonrası soğuk hava depolarının kurulması, kayıpları azaltacaktır. Manda yetiştiriciliği ele alınmalı, ıslah çalışmaları yapılarak, manda sütünün ve ürünlerinin üretim miktarları artırılarak (kaymak, pizza peyniri, yoğurt), markalaşma çalışmalarına başlanmalıdır. ” denildi.

DİĞER HABERLER
DÜNYA Gazetesi'ne TGC'den iki ödül verildi

“İşletmelerde sınıflandırma ve ambalajlama oranı oldukça düşük bir seviyededir. Bu durum üreticinin ürettiği daha düşük bir fiyatla elden çıkarmasına ve nakliye esnasında ürün kayıplarının artmasına yol açmaktadır. Üreticinin bu konularda bilinçlendirilmesi, bunun için de öncelikle ürünlerin sınıflandırma ve ambalajlamasının yapılacağı tesislerin kurulması gereklidir. Kurumlar arası koordinasyona önem verilmeli, ilgili tüm taraflar davet edilerek katkıları alınmalıdır. Tarıma paydaş kuruluşlar mükerrer çalışmaların yapılmamasına özen göstermelidirler. ” ifadelerine yer verilen sonuç raporunda, kamu kurumları, Üniversite, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışmalarının ve bilgi paylaşımının öneminin anlaşıldığının altı çizilerek, çalıştaydaki sorunların çözümlerinin ve önerilerinin ne düzeyde gerçekleştiğinin değerlendirileceği, yeni hedefler ve yol haritası oluşturulacağı kaydedildi. Cihan


20 Nisan 2011. 09:02
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x