Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Hizmete Giren Tokat Alke İlaç Ziyareti


Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Tokatta hizmete giren “Alke İlaç” fabrikasını gezerek ilgililerden bilgi aldılar.

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr.Mehmet ALKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Ender YARSAN  Alke İlaç Firması tarafından Tokat İlinde yapımı gerçekleştirilen İlaç Tesislerini gezdiler ve daha sonra da Tokat Veteriner Hekimler Odasını ziyaret ederek sorunları görüştüler.

 

Alke İlaç Firması sahibi Sinan KESKiN’in daveti üzerine gerçekleşen ziyaret sırasında yetkililerden alınan bilgilerde; Fabrikanın, artan kapasite ve pazar talebini karşılamak, 2010 yılı itibarıyla üretim potansiyelini genişletmek ve dış pazarlara açılmayı da hedefleyerek Tokat ili Organize Sanayi bölgesinde 16000 m2 alanda, 4 üretim tesisi binalarından oluşacak şekilde kurulduğuanlatıldı

 

2011 yılı Nisan ayı itibariyle de yeni tesislerde üretim başladı

 

Alke tarafından üretilen ilaçların Türkiye genelinde ve Bulgaristan, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu ülkeleri, Uzakdoğu ülkelerine ihracatının olduğu belirtildi. Amaçlarının sadece hayvan sağlığı değil, insan sağlığına yönelik ürünlerin üretimine yönelik de olduğu vurgulandı. Ziyaret sırasında söz konusu Tesiste incelemelerde bulunuldu ve  sorumlu kişiler tarafından bilgiler verildi. Son derece mükemmel ve son teknolojiyi yakalamış ve bu şekliyle hayata geçirilmiş böylesine önemli bir Tesisi ülkemize kazandırdığı için başta Sinan KESKİN olmak üzere emeği geçenlere TVHB adına  teşektkür ve başarılar dilendi

 

Diğer taraftan yine aynı gün Tokat Veteriner Hekimleri Odası da ziyaret edildi. Oda Başkanı  Şenel ÇAVUŞOĞLU ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bululduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.Özellikle bu bölgedeki durum ile ilgili olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Kene ile ilgili yapılan çalışmalar ve mevcut durum da karşılıklı değerlendirildi.

 

VETERİNER HEKİM ODALARI BAŞKANLARI

ve BAKANLIK UZMANLARI İLE YAPILAN TOPLANTI

 

Veteriner Hekimleri Odalarımızın ve meslektaşlarımızın yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde uygulamada karşılaştıkları sorunlar ile yetiştirici birlikleri ile işbirliği konusunda yaşadığımız sorunlarımıza çözüm aramak ve bir yol haritası belirlemek amacı ile 09.06.2012 tarihinde Merkez Konseyinde 11 Oda Başkanı, Merkez Konseyi temsilcileri ve 4 Bakanlık uzmanının katılımı ile bir toplantı yapılmıştır.

 

Tüm Oda Başkanlarımızın katılımı ile yapılacak toplantıda konuların yeterince detaylı tartışılamayacağı düşünüldüğünden toplantıya bölgesel olarak temsil sağlayacak şekilde oda başkanları davet edilmiştir. Yine Bakanlık Uzmanları da yasal düzenlemelerde en çok problem yaşadığımız konularda görevli personelden oluşmuştur. Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet ALKAN’ın açılış konuşmasından sonra, toplantıda Veteriner Hekim Muayenehaneleri, hayvanların kayıt altına alınması, projeli aşı uygulamaları, gıda işletmelerinde çalışan veteriner hekimler, suni tohumlama çalışmaları ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ile ilişkiler detaylı bir şekilde tartışılmış ve bir yol haritası belirlenmiştir. Toplantı çok verimli olmuş ve görüşülen konular ve alınan kararlar; tüm odalarımızın ve meslektaşlarımızın katkı sağlaması amacıyla ekte görüşlerinize sunulmuştur.

 

1) VETERİNER HEKİM MUAYENEHANELERİ

 

1)Yeni yasal düzenleme nedeniyle muayenehanelerin ruhsatlarının yenilenmesi gerekmektedir. Bu yenileme sırasında daha önce ruhsat alırken istenilen belgelerin tekrar istendiği, muayenehanenin projesinin talep edildiği dile getirildi. Bakanlık temsilcisi; bu şekilde bir uygulama talep etmediklerini, sadece yeni belge düzenlenmesi gerekiyorsa bunları talep ettiklerini, istenilen muayenehane projesi değil veteriner hekim tarafından da çizilebilecek olan kroki olduğunu belirterek bunun genelgeyle düzeltilebileceğini belirtmiştir. 2)Yenilenen muayenehane ruhsatlarında muayenehane ruhsatı için olmamakla birlikte İlaç satış ruhsatı için yapı kullanma izni talep edildiği belirtilerek, ülkemizin birçok yerinde bunun önemli bir sorun yaratacağı dile getirilmiştir. Bakanlık temsilcisi; Bu konu ile ilgili yönetmelik değişikliğinin hazır olduğunu ve kısa süre içerisinde yönetmelik değişikliği ile bu belgenin talep edilmeyeceğini belirtmiştir. 3) Belediyelerin talep ettiği işyeri açma ruhsatı gündeme getirilmiştir. Ancak bu konuda mahkeme kararı olduğu, bu nedenle konun çözümü için kanunda bir değişiklik yapılması gereği belirtilmiştir. Bunun da şu aşamada mümkün olmadığı belirtilmiştir

 

2) GIDA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLER

 

1) Yönetmelikler gereği İstihdamı zorunlu personelden oda kayıt belgesi talep edilmektedir. Oysa “Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin” 113. maddesi İşverenle veteriner hekim arasındaki sözleşmenin oda tarafında uygun görülmesi halinde onaylanacağını hüküm altına almaktadır. Bu nedenle bu konuda İl Müdürlükleri ve işverenle sorunların yaşandığı belirtilmiştir.  Bakanlık temsilcisi; Yönetmeliklerdeki bu hükmün, odaların sözleşmeyi onaylamasına engel olmadığını belirterek, “Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin” 113. maddesi gereği sözleşmenin onaylanabileceğini belirtmiştir.  2) Yine “Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliği’nin” 113. maddesi gereği Kamu dışında istihdam edilen veteriner hekimlerin çalışma belgelerinin her yıl yenilenmesi gerektiği belirtilerek Bakanlığın bu konuda Veteriner Hekim Odalarına destek olması istenmiştir.  Bakanlık temsilcisi; Bakanlık mevzuatında böyle bir hüküm bulunmadığı için bu belgelerin her yıl yenilenmesi Bakanlık personeli tarafından talep edilemez. Ancak Veteriner Hekim Odaları bunu takip ederek uygulayabilir.

 

3) VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERİN SATIŞI

 

1)İlaçlarla ilgili kayıtların tutulması, reçete yazılması,ve reçetedeki bilgilerin kaydının girilmesinin çok zaman aldığı ve külfetli olduğu, 2) Septisemi serumunun tıbbi ürünler katagorisinde değerlendirilmesi, 3) “Biyolojik ürün teslim belgesinin” düzenlenmesi ve geri dönüşünün çok zor olduğu vurgulanmıştır. Bakanlık temsilcisi: İlaçlarla ilgili kayıtların tutulmasının ve reçete yazılmasının zorunlu olduğunu Ancak kayıtların çok detaylı günlük doz şeklinde değil, muayenehaneye giren ve çıkan ilaçların nasıl ve nerede kullanıldığını belgeleyecek şekilde kayıt tutulmasının yeterli olacağını vurgulamıştır. Septisemi serumunun biyolojik madde kategorisinden çıkarılmasının mümkün olmadığı, Biyolojik ürün teslim belgesi ile ilgili olarak da Bakanlıktaki sorumlu birime iletileceğini belirtmiştir.

 

4) BAKANLIĞIN YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

 

1) “Büyük Baş Hayvanların Kayıt Altına Alınması” projesi kapsamında yürütülen çalışmaların Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ve Veteriner Hekimleri Odaları tarafından yürütülmesine Bakanlık tarafından izin verilmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri talepler doğrultusunda bu çalışmaları bu iki kuruluştan birisine ihale edebilmektedir. Ancak Veteriner Hekim Odalarının bu uygulamaların gerçekleştirilmesinde ülke genelinde serbest çalışan 5000 den fazla veteriner hekim ve araç filosu ile Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerine göre daha yetkin ve daha uygun olduğu belirtilerek tüm veteriner hekim odalarının bu konuda çaba sarf etmeleri gereği vurgulanmıştır.  Bu konuda yetki alan Konya ve Amasya Oda Başkanları; Odaya bağlı bir İktisadi İşletme kurarak yapılacak düzgün bir organizasyonla hiçbir sıkıntı yaşanmadan işlerin sağlıklı bir şekilde yürüdüğü ve hem meslektaşlarımız hem de odamız adına önemli maddi katkı sağladığını dile getirmişlerdir. Tüm odalarımızın bu işe talip olmamaları için hiçbir neden olmadığını belirtmişlerdir.  2) Aşılama projeleri (Şap ve Brucella) Bu çalışmaların da veteriner Hekim Odaları tarafından yürütülmesi oda başkanları tarafından talep edilmiştir. Ancak; Bakanlık temsilcisi; bu yıl aşılarda sıkıntı yaşandığını belirterek çalışmalar düzene girdiğinde bu çalışmaların serbest hekimler tarafından yürütülmesinde yasal bir sakınca bulunmadığını belirtmiştir.

 

5) ÜRETİCİ BİRLİKLERİ İLE İLİŞKİLER

 

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ile ilişkilerde hemen her Odamızın sıkıntı yaşadığı dile getirilmiştir. Yetiştirici birliklerine yasayla verilmiş bir suni tohumlama yetkisi olmasına rağmen verilen hizmetin oda üyesi veteriner hekimlerin sorumluluğunda ve veteriner hekim odasının belirlediği asgari ücret çerçevesinde yürütülecek olması bu iki kuruluşun bu uygulamaları işbirliği içinde yürütmesinin her iki kuruluş ve üretici açısından yararlı olacağı dile getirilmiştir.

 

Bu konuda işbirliği yapan odalarımızın sorun yaşamadığı belirtilerek bu tür işbirliklerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması için yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulmuştur. Bu çerçevede; kabul edebileceğimiz şartlarda bir protokol hazırlanarak Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği arasında imzalanması ve bu protokolün ülke genelinde uygulanmasının sağlanması için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi

 

 

 


11 Haziran 2012. 17:10
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x