Türkiye Ziraat Mühendisliği 8.Teknik Kongresi


43341_16_15_44

 

 

 

• TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ 8. TEKNİK KONGRESİ

Etkinliğin Tarihi:
12.01.2015 – 16.01.2015

Etkinliğin Yeri:
ANKARA
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası VIII. Teknik Kongresi 12-16 Ocak 2015 tarihlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi`nde gerçekleştirilecektir.

TMMOB- ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
TÜRKİYE ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ

8. TEKNİK KONGRESİ 2015

12.Ocak.2015

PAZARTESİ

09:00 – 10:00 KAYIT
10:00 – 11:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI

11:30 – 12:30 ÖDÜL TÖRENİ

Meslekte 50 inci Yılını Dolduranların Ödülleri

Ziraat Mühendisleri Odası Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

Basın Ödülleri

12:30 – 13:30 ÖĞLE ARASI

13:30 – 15:30 I. OTURUM: TARIM SEKTÖRÜNDE 2010-2015 DÖNEMİ

BAŞKAN: Doç. Dr. Gökhan GÜNAYDIN

Türkiye`de Tarımsal Yapıda Değişim Ve İzlenen Politikalar
Prof.Dr. Cengiz SAYIN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Ekonomisi Böl
Doç.Dr. Mehmet BOZOĞLU OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Dr. Aytekin KOÇAK TÜBİTAK Uzman
Arş.Gör. Asaf ÖZALP Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Arş.Gör.Melike CEYLAN Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Arş.Gör.Eda İLBASMIŞ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Arş.Gör.Oya SAV Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Dünyada ve Türkiye`de Tarım Politikalarında Değişimler ve Arayışlar
Prof.Dr. Ali KOÇ Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlknur DEDE Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kimya Mühendisi
Prof. Dr. Ahmet BAYANER Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Taylan KIYMAZ TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Kurucu Üyesi
Prof. Dr. Fahri YAVUZ Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof. Dr. İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Zir.Yük. Müh.Türker DÖLEKOĞLU Çukurova Kalkınma Ajansı Proje Uygulama Birimi Bşk.
Elif Pınar BAŞARIR GTHB- AB Uzmanı Kırsal Kalkınma ve IPARD

İklim Değişikliğinin Tarım Sektörüne Ekonomik Yansımaları
Prof.Dr.İlkay DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Bekir ENGÜRÜLÜ GTHB- Reformu Genel Müd.Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Bşk
Doç.Dr. Hakan ULUKAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
A.Şule ÖZEVREN GTHB- Reformu Genel Müd.Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Bşk
Mehmet ÜNAL GTHB- Reformu Genel Müd.Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Bşk

Değişen Küresel Stratejiler Çerçevesinde Türkiye`deki Tarımsal Pazarlama Sisteminin Değerlendirilmesi
Doç.Dr. Hakan ADANACIOĞLU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof.Dr. Mevhibe ALBAYRAK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Hakan ÇALIŞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Dr.Erhan EKMEN GTHB Teşkilatlanma Dairesi Başkanlığı
Banu ŞENER Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
Zikri BAYTAR Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
Dr.İ.Pınar NACAK İzmir Ticaret Borsası
Araş.Gör. Duran GÜLER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Türkiye`de Tarımsal Girdi Politikaları ve Girdi Piyasalarındaki Gelişmeler
Prof.Dr.Haydar ŞENGÜL Çukurova Ün.Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Dr. Necdet ORAL TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
Araş.Gör.Burak ÖZTORNACI Çukurova Ün Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tartışma

15:30-15:45 Çay-Kahve Arası
15:45-17:45 II. OTURUM: TARIM TEKNOLOJİLERİNDE YENİ UYGULAMALAR

BAŞKAN:Prof.Dr. Alaettin SABANCI / Emekli Öğretim Üyesi

Tarımsal Verilerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Veri Madenciliği Teknikleri
Prof.Dr. Hayrettin OKUT Yüzüncüyıl Ün. Ziraat Fakültesi Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı
Bitki Biyoteknolojisi Ve Biyogüvenlik: Gdo`larda Son Gelişmeler
Prof.Dr. Murat ÖZGEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Melahat AVCI BİRSİN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Araş.Gör. Berk BENLİOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Haluk EMİROĞLU İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Bölümü
Doç.Dr. Sertaç ÖNDE ODTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Bitki Beslemede Yeni yaklaşımlar ve Gübre-Çevre İlişkisi
Prof.Dr. Dilek ANAÇ Ege Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Dr. Bihter ÇOLAK ESETLİLİ Ege Ün. Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Pestisit Uygulama Teknolojilerindeki Gelişmeler
Prof.Dr. Ergin DURSUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Araş.Gör.Erkan URKAN Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü Araş.Gör.Göksel PEKİTKAN Ege Ün. Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü Araş.Gör.Öncül CANER Bornova Zirai Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Prof.Dr. Müjdat TOZAN Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü Doç.Dr.Hüseyin GÜLER Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü

Hassas Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler
Doç.Dr. Ufuk TÜRKER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Prof.Dr. Bahattin AKDEMİR Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği
Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Tek. Müh.
Doç.Dr. Behiç TEKİN Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Dr. İlker ÜNAL Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Dr. Arda AYDIN ÇOMU Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği
Dr. Gülfinaz ÖZOĞUL Hisarlar Makine sanayi ve Ticaret A.Ş. Eskişehir
Dr. Mehmet EVRENOSOĞLU Hisarlar Makine sanayi ve Ticaret A.Ş. Eskişehir
13. OCAK.2015

SALI

9:30 – 11:00 III. OTURUM: TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ -I
BAŞKAN: Prof.Dr. Esvet AÇIKGÖZ/ Uludağ Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yurdumuzun Tahıl Üretim Potansiyeli, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Temel GENÇTAN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Melahat AVCI BİRSİN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Oğuz BİLGİN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç. Dr. Hakan ULUKAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Alpay BALKAN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Halil SÜREK GTHB-Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Zir. Yük. Müh. İzzet ÖZSEVEN GTHB-Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü
Yemeklik Tane Baklagiller Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. M.Sait ADAK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Nihal KAYAN Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Araş.Gör. Berk BENLİOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Tütün Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Dr. Ali PEKSÜSLÜ GTHB- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İsmail YILMAZ GTHB- Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Hasan KARTAL GTHB-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Halil ÖZTARHAN GTHB-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Yem Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Zeki ACAR OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. C. Olcayto SABANCI Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Mustafa TAN Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Cengiz SANCAK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Mustafa KIZILŞİMŞEK Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Uğur BİLGİLİ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. İlknur AYAN OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Alptekin KARAGÖZ Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Doç.Dr. Hanife MUT Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr.Özlem Önal AŞCI Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Uğur BAŞARAN Bozok Üniversitesi Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Böl
Doç.Dr.Behçet KIR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Süleyman TEMEL Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Gülşah Bengisu YAVUZER Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl
Zir.Yük.Müh. Recep KIRBAŞ GTHB-Tarım İl Müdürü Kırıkkale
Zir.Yük.Müh.Melek Akça PELEN GTHB-Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi

Tartışma

11:00 – 11:15 Çay-Kahve Arası
11:15 – 12:45 IV. OTURUM: TARLA BİTKİLERİ ÜRETİMİ-II

BAŞKAN: Prof.Dr. M.Sait ADAK/ Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Yağlı Tohum Üretiminde Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Özer KOLSARICI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Mehmet Demir KAYA Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. A.Tanju GÖKSOY Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Halis ARIOĞLU Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Araş.Gör. E. Gökhan KULAN Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Sibel DAY Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Nişasta- Şeker Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. M.Emin ÇALIŞKAN Niğde Ün.Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak.Tarımsal Gen.Müh.Böl
Prof.Dr. Tahsin SÖĞÜT Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Ufuk DEMİREL Niğde Ün.Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak.Tarımsal Gen.Müh.Böl
Prof.Dr. Halis ARIOĞLU Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Lif Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Mehmet MERT Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Osman ÇOPUR Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr.H. Ziya ÖZEK Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Bö.
Tıbbi Aromatik Bitkiler Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Neşet ARSLAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Hasan BAYDAR Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Böl
Prof.Dr. Süleyman KIZIL Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Ünal KARIK GTHB-Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Prof.Dr. Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
Prof.Dr. Ahmet GÜMÜŞÇÜ Selçuk Üniversitesi Çumra Meslek Yüksekokulu

Tartışma

12.45-13.30: ÖĞLE ARASI

13.30 – 15:30 V. OTURUM: TARIMDA DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE-I

BAŞKAN:Prof.Dr. Aytekin BERKMAN/ Maltepe Ünversitesi Rektörü

Küresel ve Ulusal Karbon Bütçesinde Tarımın Payı
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Entegre Su Yönetimi ve İklim Değişikliğine Adaptasyon
Prof.Dr. Süleyman KODAL Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Prof. Dr. Murat TÜRKEŞ Emekli Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Boğaçhan BENLİ Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü
Uzm. Çiğdem Coşkun DİLCAN Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü

Çölleşme, Kuraklık ve Erozyonun Olası Etkilerinin Türkiye Ölçeğinde Değerlendirilmesi
Doç.Dr. Alptekin KARAGÖZ Aksaray üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Orhan DOĞAN Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi-Emekli Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Günay ERPUL Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Doç.Dr. Orhan DENGİZ OMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Dr. Bülent SÖNMEZ GTHB-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Dr. İnci TEKELİ GTHB- Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Dr. Selen Deviren SAYGIN Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Dr.Sevinç MADENOĞLU Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü

Türkiye‘de Toprak Tuzlulaşmasından Etkilenen Alanlar ve Haritalanması
Prof.Dr. Mehmet Ali ÇULLU Harran Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Prof.Dr. Şeref KILIÇ Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Suat ŞENOL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Prof.Dr.Necat AĞCA Mustafa Kemal Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr.Yusuf KURUCU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Doç.Dr. Erhan AKÇA Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman
Prof.Dr. Hasan ÖZCAN ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr. Gönül AYDIN Adnan Menderes Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Doç.Dr. Ertuğrul AKSOY Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Doç.Dr. Ali Volkan BİLGİLİ Harran Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Yüksel ŞAHİN GTHB-Tarım Reform Genel Müdürlüğü
Gürsel KÜSEK GTHB-Tarım Reform Genel Müdürlüğü
Prof.Dr. Mustafa SARI Akdeniz Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr. İlhami BAYRAMİN Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr. A. Oğuz DİNÇ Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr. Selim KAPUR Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr. Rıza KAMBER Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Türkiye`de Tarımda Risk Yönetimi ve Sigorta Uygulamaları
Prof.Dr. Gamze SANER Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Doç. Dr. Özlem K. UYSAL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Bekir ENGÜRÜLÜ GTHB-.Tarım Reformu Ge.Mü.Tar.Sigor. ve Do. Afet. Da. Bşk.
Prof.Dr.Vedat CEYHAN OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof.Dr.Murat SAYILI GOPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü,
Doç.Dr.Handan AKÇAÖZ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Zakiyeh Naseri Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Yüksek Lisans

Tartışma

15:30 – 15:45 Çay-Kahve Arası

15:45 – 17:45 VI. OTURUM: TARIMDA DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE -II

BAŞKAN: Prof.Dr. Vaphap KATKAT/ Uludağ Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasasının Değerlendirilmesi
Doç.Dr.Ertuğrul AKSOY Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Yrd. Doç.Dr.Gökhan ÖZSOY Uludağ Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr.İlhami BAYRAMİN Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr.M Ali ÇULLU Harran Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Prof.Dr. Suat ŞENOL Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Türkiye`de Arazi Toplulaştırma Uygulamaları ve Arazi Bankacılığı
Dr. Metin TÜRKER Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Dr. Gürsel KÜSEK Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Zi.Yük.Müh. H. Veli DEVECİ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Çayır-Mer`alarımızın Korunması ve Kullanımında Değişimler ve Yeni gelişmeler
Prof.Dr. Cafer Olcayto SABANCI Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Tamer YAVUZ Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

İklim Değişikliği ve Bitkisel Gen Kaynakları
Prof. Dr. Murat ÖZGEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. M. Sait ADAK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Hakan ULUKAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Araş.Gör.Berk BENLİOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Dr. Meral PEŞKİRCİOĞLU GTHB-.Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Dr. Nur KOYUNCU GTHB- Biyoteknoloji Araştırma Merkezi
Dr. Ayşe YILDIZ GTHB- Biyoteknoloji Araştırma Merkezi
Zir. Müh.Duygu Ege TUNA Ankara Ün. Biyoteknoloji Enst. Temel Biyoteknoloji Programı

Türkiye Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı
Prof.Dr. Mehmet ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
A.Oya AKIN GTHB-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Mesut YILDIRIR GTHB-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Prof.Dr. Gürsel DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr.İnci TOGAN ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
Prof.Dr. Serhat PABUÇCUOĞLU İstanbul Ün. Veteriner Fak. Dölerme ve Suni Tohumlama
Prof.Dr.Mehmet KOYUNCU Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Doç.Dr.Yasemin ÖNER Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Doç.Dr. OrhanYILMAZ ÇOMU Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Doç.Dr. Seyrani KONCAGÜL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Uzm. Erkan PEHLİVAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Selahaddin KİRAZ Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr.Cengiz ELMACI Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr. Birol DAĞ Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr.Muhittin ÖZDER Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Tartışma

14. OCAK.2015
ÇARŞAMBA

9:30 – 10:45 VII. OTURUM: BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ-I

BAŞKAN: Prof.Dr. Uygun AKSOY/ Ege Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Meyve Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Hatice DUMANOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Turgut YEŞİLOĞLU Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Veli ERDOĞAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Sedat SERÇE Niğde Ün. Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fak. Tarımsal Gen.Müh.Böl.
Prof.Dr. Hüsnü DEMİRSOY OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Emin AKÇAY Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova
Yrd.Doç.Dr. Keziban YAZICI RTE Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fak.Bahçe Bitkileri Böl.
Cemil ERNİM Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Malatya
Sacide KARABAT S.S Tariş İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, İzmir
Araş.Gör. Özge ÖZÜPEK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri
Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Birhan KUNTER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç.Dr.Murat AKKURT Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Dr. Mehmet SAĞLAM GTHB-TAGEM, Tekirdağ Bağcılık Araş. İst. Müdürlüğü
Zir.Yük.Müh.Akay ÜNAL GTHB -TAGEM, Manisa Bağcılık Araş. İst. Müdürlüğü
Doç.Dr.Sencer BUZRUL TAPDK-Ankara
Dr.Hande TAHMAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Zeytin Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Doç.Dr. Mücahit Taha ÖZKAYA Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç.Dr.Renan TUNALIOĞLU Adnan Menderes Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Doç.Dr. Figen DURLU ÖZKAYA Gazi Üniversitesi Turizm Fak.Gastronomi ve Mutfak San.Böl. Zir.Yük.Müh.Mehmet ULAŞ GTHB- Bornova Zeytincilik Araştırma İstasyonu, İzmir

Tartışma
10:45-11:00 Çay-Kahve Arası

11:00-12:30 VIII. OTURUM: BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ – II

BAŞKAN: Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU/ Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Sebze Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Ruhsar YANMAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. İbrahim DUMAN, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Dr.Faika YARALI Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Köksal DEMİR Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Gölge SARIKAMIŞ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof. Dr.Nebahat SARI Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Ahmet BALKAYA OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. H. Çağlar KAYMAK Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Araş.Gör.Selen AKAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Ramazan ÖZALP GTHB-Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Yüksel TÜZEL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr.Ayşe GÜL Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. H.Yıldız DAŞGAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Doç.Dr. Gölgen B. ÖZTEKİN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr. Sait ENGİNDENİZ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Dr. H.F. BOYACI GTHB-Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Süs Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Doç.Dr. Soner KAZAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Dr.Kamil ERKEN Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Dr.Özgül KARAGÜZEL Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Doç. Dr. Şevket ALP Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Dr.Mustafa ÖZTÜRK Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir.Müh.Ayşe Serpil KAYA Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir.Yük.Müh.Fatih GÜLBAĞ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir.Yük.Müh.Mükremin TEMEL Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir.Yük.Müh.Serdar ERKEN Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Zir.Müh.Yasemin İzgi SARAÇ Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Doç.Dr. Zuhal ELİNÇ Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. İç Mimari ve Çevre Tasarımı Böl
Yrd.Doç.Dr.Ali SALMAN, Ege Üniversitesi Bayındır MYO Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı
Zir.Yük.Müh.Murat HOCAGİL Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Yaş Sebze Meyve İhracatında Kalıntı ve Diğer Sorunlar ile Çözüm Önerileri
Dr. Salih ÇALI Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği YK Başkanı
Özden Güngör TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası YK Başkanı

Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30– 15:00 IX. OTURUM: BİTKİ KORUMA

BAŞKAN: Prof.Dr. Sara DOLAR/ Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Bitki Koruma Ürünleri İle İlgili Son Yıllarda Çıkan Yönetmelikler Hakkında Genel Bir Değerlendirme
Prof.Dr. Enver DURMUŞOĞLU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Özden GÜNGÖR TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı

Biyolojik Mücadelede Son Gelişmeler
Prof.Dr. Nedim UYGUN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof.Dr.İ. Halil ELEKÇİOĞLU Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof.Dr. M. Rifat ULUSOY Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof.Dr. Cengiz KAZAK Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof.Dr.Yeşim AYSAN Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof.Dr. Sibel UYGUR Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Doç.Dr.Kamil KARUT Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Doç.Dr.Serdar SATAR Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Doç.Dr.Uğur GÖZEL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Mehmet KARACAOĞLU Biyolojik Mücadele Araştırma İstasyon Müdürlüğü

Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Mücadele
Prof.Dr. Mevlüt EMEKÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof.Dr. Ahmet Güray FERİZLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Prof.Dr.Aydın Şüzü TUNÇBİLEK Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Prof.Dr.Ali Arda IŞIKBER Kahramanmaraş Sütcü İmam Ün.Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Dr.Kadir AKAN GTHB- TAGEM Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Öğr.Gör.Dr. Şule TÜTÜNCÜ Ankara Üniversitesi Kalecik Meslek Yüksek Okulu

Türkiye‘de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları, Çözüm Önerileri
Prof.Dr. Nafiz DELEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Böl. Em. Öğretim Üyesi
Prof.Dr. Osman TİRYAKİ ÇOM Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Dr. Süleyman Gürdal TÜRKSEVEN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Araş.Gör.Cemile TEMUR Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Tartışma

15:30 – 15:45 Çay-Kahve Arası

15:45-17.15: X. OTURUM: SU ÜRÜNLERİ

BAŞKAN: Prof.Dr. Nilsun Demir Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Su Ürünlerinin Üretim ve Tüketim Projeksiyonları
Prof.Dr. Hijran YAVUZCAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Böl
Doç.Dr. A. Şeref KORKMAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Böl
Yrd.Doç.Dr. Levent DOĞANKAYA Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Müh. Böl
Doç.Dr. Özgür ALTAN Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü

Balıkçılık Sektöründe Türkiye – AB İlişkileri
Prof.Dr.Ertuğ DÜZGÜNEŞ KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Balıkçılık Teknolojisi Müh. Bölümü
Doç.Dr. Hacer EMİRAL KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Balıkçılık Teknolojisi. Müh. Bölümü
Öğr.Gör.Ahmet ŞAHİN KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Balıkçılık Teknolojisi Müh. Bölümü
Nazlı KASAPOĞLU GTHB-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon
Mustafa ZENGİN GTHB-Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Trabzon
Zir.Müh.Hamdi ARPA GTHB- Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Yrd.Doç.Dr.Naciye E. SAĞLAM Ordu Ün.Fatsa Deniz Bilimleri Fak.Balıkçılık Tek.Müh. Bölümü

Su Ürünleri Mühendisliği Eğitimi ve İstihdamı
Prof.Dr.Meriç ALBAY Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
Doç.Dr.Nadir BAŞÇINAR Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
Özcan Gaygusuz Su Ürünleri Mühendisleri Derneği
Prof.Dr.Devrim MEMİŞ Su Ürünleri Mühendisleri Derneği

Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri Mühendislerinin Özlük Hakları ve Ulusal Mevzuattaki Yeri
Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Balıkçılık Teknolojisi Müh. Bölümü
Prof.Dr.Meriç ALBAY İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İç Sular Biyolojisi Ana Bilim Dalı
Prof.Dr.Devrim MEMİŞ İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Ana Bilim Dalı
Ahmet ŞAHİN Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Derneği, Trabzon
Mehmet ÖZGEN Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, İstanbul

15. OCAK.2015

PERŞEMBE

9:30 – 11:00 XI. OTURUM: HAYVANSAL ÜRETİM-I

BAŞKAN: Prof.Dr. Nihat ÖZEN/Uluslararası Kıbrıs Ün. Tarım Bil. ve Tek.Fak.Öğretim Üyesi

Türkiye‘de Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Durum, Değişimler ve Anlayışlar
Prof.Dr. Numan AKMAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr. Sadık Metin YENER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr. Fatin CEDDEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Araş.Gör. Ayşe Övgü ŞEN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr.Fırat CENGİZ Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Serhat KARACA Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr.Aşkın KOR Yüzüncüyıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr.Mehmet ERTUĞRUL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr.İ.Zafer ARIK Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr.Özdal GÖKDAL Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu

Kanatlı Yetiştiriciliğinde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Sezen ÖZKAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof. Dr. Servet YALÇIN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Doç. Dr. Hakan BAYRAKTAR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Tavukçuluk Sektörünün Gelişimi, Üretim Potansiyeli ve Karşılaşılan Sorunlar
Prof Dr Ümran ŞAHAN Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Bilgehan YILMAZ DİKMEN Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Araş.Gör.Arda SÖZCÜ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Tartışma

11:00 –11:15 Çay-Kahve Arası

11:15-12:45 XII. OTURUM: HAYVANSAL ÜRETİM-II

BAŞKAN: Prof.Dr. Türker SAVAŞ/ Çanakkale Onsekiz Mart Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Türkiye`de Organik Hayvansal Üretim
Prof.Dr. Gürsel DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Dr. Ali Kemal ÖZTÜRK GTHB- İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Bşk.
Doç. Dr. Vecihi AKSAKAL Gümüşhane Üniversitesi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksek Okulu
Doç. Dr. Sümer HAŞİMOĞLU Schaefer Str. 20, 19053 Schwerin/Germany
Zir. Müh. Reşit UZUNÇAM Türk Akreditasyon Kurumu
Uzman Erkan PEHLİVAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof. Dr. Nedim KOŞUM Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Türkiye Damızlık Üretimi ve Kullanımı Üzerine Stratejik Yaklaşımlar
Prof.Dr. Mustafa KAYMAKÇI İzmir İli Çiftçi Örgütleri Güçbirliği Platformu Sözcüsü, İzmir
Prof.Dr. Orhan KARACA Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr. Cengiz ELMACI Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Prof.Dr. Mehmet KOYUNCU Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Doç.Dr. Dilek ARSOY Yakındoğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü
Dr. Funda ERDOĞAN ATAÇ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü

Türkiye`de Hayvansal Liflerin Geleneksel ve Endüstriyel Alanda Kullanımı
Prof.Dr.Zeynep ERDOĞAN Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu El Sanatları Böl
Yrd.Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU Ankara Ün. Ev Ekonomisi Yüksek Okulu El Sanatları Böl
Prof.Dr. Nuran KAYABAŞI Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü
Prof.Dr. Gürsel DELLAL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü
Dr. Ayşem YANAR Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu El Sanatları Bölümü

Türkiyede ve Dünyada Yem Sektörüne Genel Bakış, Beklentiler
Prof.Dr. Nizamettin ŞENKÖYLÜ Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Genel Sekreteri

Tartışma
12:45-13:30 ÖĞLE ARASI

13:30 – 15:00 XIII. TARIMSAL GİRDİLER -I
BAŞKAN: Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK/ Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Tarla Bitkileri Tohumluğu Üretimi ve Kullanımında Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr.Köksal YAĞDI Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Doç.Dr.Esra AYDOĞAN ÇİFTÇİ Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
Araş.Gör.P.Özlem KURT POLAT Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Bahçe Bitkileri Tohumluğu Üretimi ve Kullanımında Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof. Dr. Ahmet BALKAYA OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr.İbrahim DUMAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Dr. Müfit ENGİZ Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği Ankara
Dr. Sıtkı Ermiş GTHB-Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü
Prof.Dr. A.Naci ONUŞ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr.Muharrem ÖZCAN OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Prof.Dr.Fisun ÇELİKEL OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Samsun
Prof.Dr.İbrahim DEMİR Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Dilek KANDEMİR Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu
Dr.Mehtap ÖZER GTHB-Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Samsun

Türkiye`de Gübre Üretim ve Tüketimi, Dengeli Gübreleme
Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Türkiye`de Tarım İlaçları Üretim ve Kullanımı
Prof. Dr. Fikret DEMİRCİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Hasan Yılmaz DURSUN Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü

Tartışma

15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
15:15-17:15 XIV. OTURUM: TARIMSAL GİRDİLER –II

BAŞKAN: Prof.Dr. Kamil Okyay SINDIR/ Ege Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarımsal Mekanizasyonun Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
Prof.Dr.Ünal EVCİM Ulusal Pamuk Konseyi, İzmir
Doç.Dr.A.Behiç TEKİN Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Ercan GÜLSOYLU Ege Ün.Ziraat Fak.Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Prof.Dr.Vedat DEMİR Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Doç.Dr.Hüseyin YÜRDEM Ege Ün. Ziraat Fak.Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Doç.Dr.Hüseyin GÜLER Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Prof.Dr.Hamdi BİLGEN Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Prof.Dr.Fazilet ALAYUNT Ege Ün.Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Dr. Mehmet EVRENOSOĞLU Hisarlar Makina A.Ş. Eskişehir

Traktör ve Tarım Makinaları İmalat Sanayiinin Bugünü ve Geleceği
Prof.Dr. Ediz ULUSOY Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Prof.Dr.H. Ünal EVCİM Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Araş.Gör.Arzu YAZGI Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Bölümü
M. Selami İLERİ TARMAKBİR Türk Tarım Alet Makinaları İmalatçıları Birliği, Ankara
Zühtü BAKIR Bilim, Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü
O. Aydın ŞENOL Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Ankara

Türkiye Tarımda Enerji Tüketimi
Prof.Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK Çukurova Ün Ziraat Fakültesi Tarım Mak.ve Tek. Müh.Bölümü
Prof.Dr. Can ERTEKİN Akdeniz Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Mak. ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Prof.Dr.Kamil EKİNCİ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Bölümü
Prof.Dr.Ali VARDAR Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Araş.Gör.H.Kaan KÜÇÜKERDEM Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Böl

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve İzlenilen Politikalar
Prof.Dr. Can ERTEKİN Akdeniz Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Böl
Prof.dr.Osman YALDIZ Akdeniz Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Böl
Prof.Dr.Ahmet KÜRKLÜ Akdeniz Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Böl
Yrd.Doç.Dr.Sefai BİLGİN Akdeniz Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh.Böl
Araş.Gör.Z. Deniz ALTA Akdeniz Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Müh. Böl
Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK Çukurova Ün Ziraat Fakültesi Tarım Mak.ve Tek. Müh. Bölümü
Prof.Dr.Kamil EKİNCİ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Böl
Doç.Dr.Recep KÜLCÜ SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Böl
Prof.Dr.Ali VARDAR Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Biyoyakıtların Türkiye`deki Durumu Geleceği ve Yasal Sorunlar
Prof.Dr. Mustafa ACAROĞLU Selçuk Ün. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Mühendisliği Böl
Prof. Dr.Günnur KOÇAR Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Bornova İzmir
Yrd.Doç.Dr.Ahmet ERYILMAZ Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Bornova İzmir
Mustafa ACAR GTHB-Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Enerji Bitkileri Merkezi
Mahmut DOK GTHB- Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Enerji Bitkileri Merkezi

Tartışma
16 Ocak 2015

CUMA

09:00 – 11:15 XV. OTURUM: GIDA ENDÜSTRİSİ, GIDA GÜVENLİĞİ ve TÜKETİCİ HAKLARI

BAŞKAN: Prof.Dr. Celalettin KOÇAK/ Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Türkiye`de Tarıma Dayalı Sanayiinin Yapısı Ve Gelişimi
Prof.Dr.Erdoğan GÜNEŞ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Arş.Gör.Berkay KESKİN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof.Dr. Nevin DEMİRBAŞ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Gıda Sanayinin Hammadde Çeşitliliği ve Yeterliliği
Prof.Dr. İbrahim HAYOĞLU Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr. A.Sabri ÜNSAL Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr.Osman KOLA Adana Bilim ve Teknoloji Ün.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Böl
Prof.Dr.Mustafa KARAKAYA Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. Ebru ŞENEL Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Tuba ŞANLI Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü

Gıda Sanayinde Yenilikçi Teknolojiler ve Yeni Gıdalar
Doç.Dr. Gülsün A. EVRENDİLEK AİBÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Böl
Prof.Dr. Keziban CANDOĞAN Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Böl

Gıda Güvenliğine Küresel Bakış
Prof.Dr. Barbaros ÖZER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
Doç.Dr.Nuray YAZIHAN Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyopatoloji Bilim Dalı
Doç.Dr.Birce TABAN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü
Doç.Dr.Gülsün A. EVRENDİLEK AİBÜ. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Böl

Besin Tüketim Örüntüsünü Etkileyen Faktörler Ve Beslenmedeki Yeni Yönelimler
Prof.Dr.Metin S.SÜRÜCÜOĞLU Ankara Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Böl
Prof.Dr. Özfer ÖZÇELİK Ankara Ün. Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Geleneksel Gıdaların Geleceğe Taşınması
Prof.Dr. Zerrin ENGİNKAYA Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. Mehmet Güven Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Asiye AKYILDIZ Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Hakan BENLİ Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Tartışma

11:15 –11:30 Çay-Kahve Arası
11:30-13:00 XVI. OTURUM: KIRSAL KALKINMA, ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ VE İŞGÜCÜ

BAŞKAN: Prof.Dr. Nurettin YILDIRAK/Emekli Öğretim Üyesi
Kırsal Kalkınma Paradigması ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof.Dr.Nuray KIZILASLAN GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Dilek EROĞLU AİB Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Dr.Mustafa KAN GTHB – Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Uzman Erkin SOYSALDI Avrupa Birliği Bakanlığı
Araş.Gör.Gülce OLGUN Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Tarımda İşgücü Kullanımı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları
Doç.Dr. Hacer ÇELİK SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Doç.Dr. Sevgi TÜZÜN RAD Mersin Ün. Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yük. Okulu
Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Gülşen KESKİN GTHB- Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Müdürlüğü
Prof.Dr. Vecdi DEMİRCAN SDÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Agroturizm Kooperatiflerinin Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Yunanistan Zagora Ve Karaburun Agroturizm Kadın Kooperatifleri
Prof.Dr. İ.Hakkı İNAN Namık Kemal Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
F. Burçin ŞAPÇI Namık Kemal Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Öğr.Gör.Cağdaş İNAN Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Tarımda İşgüvenliği ve Sağlığı
Doç. Dr. Yeşim Benal YURTLU OMU Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Erdal ÖZ Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Tarım Makineleri Bölümü
Prof.Dr.Fazilet N. ALAYUNT Ege Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Tek. Müh. Bölümü
Doç.Dr.Bülent ÇAKMAK Ege Ün.Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Tek.Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr.Zeynep ŞİMŞEK Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

TARTIŞMA
13:00-14:00 ÖĞLE ARASI

14:00-15:30 XVII. OTURUM: TARIMSAL EĞİTİM, ARAŞTIRMA, DANIŞMANLIK ve YAYIM HİZMETLERİ

BAŞKAN: Prof. Dr. Cemal TALUĞ/ Ankara Ün. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi
Tarımsal Yükseköğretimde Değişimler ve Yeni Arayışlar
Prof.Dr. İbrahim ORTAÇ Çukurova Ün. Ziraat Fak. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Böl
Prof.Dr. Cemalettin Y.ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü

Tarımsal Eğitim ve Yayım Hizmetlerinde Değişimler ve Arayışlar
Prof.Dr. Dilek BOSTAN BUDAK Çukurova Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Prof.Dr. İsmet BOZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Doç.Dr.Kürşat DEMİRYÜREK OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Doç.Dr.Hacer ÇELİK ATEŞ Süleyman Demirel Ün. Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Buket KARATURHAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Araş.Gör.Tuğçe UĞUR Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl

Tarımsal Araştırmalarda Türkiye`nin Durumu ve Öncelikleri
Prof.Dr. Ahmet ÇOLAK Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Doç.Dr. Mahsum BURAK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM
Prof.Dr. Ruhsar YANMAZ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

Tarım Danışmanlığı Uygulamaları ve Arayışlar
Prof.Dr.Orhan ÖZÇATALBAŞ Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Böl
Yrd.Doç.Dr Buket KARATURHAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm

15.30-16.00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Özden GÜNGÖR
Prof.Dr.Melahat AVCI BİRSİN
Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK
Dr.Yener ATASEVEN

KONGRE BİLİM KURULU
Prof.Dr. Ali TOKGÖZ
Prof.Dr. Aziz EKŞİ
Prof Dr.Bülent GÜLÇUBUK
Prof.Dr. Celalettin KOÇAK
Prof.Dr. Fatin CEDDEN
Prof.Dr. Filiz ERTUNÇ
Prof.Dr. Hijran YAVUZCAN
Prof.İlhami BAYRAMİN
Prof.Dr.Kamil SAÇILIK
Prof.Dr. M.Sait ADAK
Prof.Dr. Melahat AVCI BİRSİN
Prof.Dr.Mevhibe ALBAYRAK
Özden GÜNGÖR
Prof.Dr. Ruhsar YANMAZ


Yazan - 31 Aralık 2014. Kategori MANŞET, ETKİNLİKLER. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x