TVHB Başkanı Ali Eroğlu’ndan açıklama


TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EroğluDeğerli Meslektaşlarım,

Yeni bir yıla giriyoruz. Öncelikle 2019 yılının her açıdan, tüm insanlık, Ülkemiz ve meslek camiamız için daha güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Her yenilik, arzulanan, hedeflenen için ümittir. Umuyorum ki yeni yıl olumsuzlukların ve mutsuzlukların azaldığı yeni bir yıl olur.

Bu düşüncelerle hepinizin yeni yılını kutluyorum.

Aşağıda yer alan satırları sizlerle paylaşırken bir resmi ortaya koyalım istedim. Bu resimde geride bıraktığım 2018 özetle değerlendirilecek, 2019 da neler yapılmalıdır sorusuna cevap aranacaktır. Ancak takdir edersiniz ki, kaleme alınan bu yazı aralığında bütün detayların yer alması mümkün olamayacaktır.

2018 yılının, Veteriner Hekimler ve ülkemiz hayvancılığı açısından olumlu ya da olumsuzluklarının bilgiye dayalı, sağlıklı veriler ışığında değerlendirilmesi uygun olanıdır. Aynı zamanda akılcı ve vicdani bir yaklaşımla işin pratiğinin adının da konulması yerinde olacaktır.

Geçmişten bu güne stratejik özelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen meslek Veteriner Hekimlik. Gelişmiş, hayvancılığının problemlerini çözmüş ülkeler bunun farkındalar.

Ülkemizde gerek hayvancılık gerekse Veteriner Hekimlik politikalarının işin muhatapları tarafından yeniden değerlendirilmesi gerçekçi olacak ve çözüm odaklı uygulamaları beraberinde getirecektir. Tali yanlışlar tolore edilebilir, ancak temel yanlışlar ile başarıyı yakalamak mümkün değildir.

Veteriner Hekimlik eğitimi konusunda adeta kaotik bir süreç yaşanmaktadır. Üniversiteler, Veteriner Fakülteleri ve  siyaset platformların da  sayıları 32’yi bulan, hekimlikte kaliteyi ortadan kaldıran Veteriner Fakültelerinin sayısı eleştirilmekte, ama ne hikmetse önüne geçilememektedir. Ancak şu bir gerçektir ki, bir mesleğin kaderi ile değil, aynı zamanda geleceğin ümidi olan gençlerimizin hayalleri ile de oynanmaktadır.

Diğer temel bir konu 2018  yılını geride bırakırken varlıklarının asıl sebebi sadece hayvan sağlığı olmayıp, insan sağlığının da birinci derecede muhatabı olan Veteriner Hekimlerin önemlerinin hala göz ardı edilmesidir.

Bugün ülkemizde mesleklerini kamuda (Tarım ve Orman ile Sağlık Bakanlığı, Belediyeler), özel sektörde, sektör kuruluşlarında ve serbest olarak icra eden Veteriner Hekimlerin çözüm bekleyen onlarca problemi mevcuttur.

Bunlar kamu yapılanması, istihdam, özlük hakları, mevzuat( yasal düzenlemeler, yetki ve sorumluluk kargaşası), mesleki etik, çalışma şartları gibi başlıklar altında değerlendirilebilir.

Bu problemlerin takip, değerlendirme ve çözümleme noktasında asıl tıkanma nedenlerinden birisi, ülkemizdeki kamu yapılanmasında, gelişmiş ülkelerdeki gibi bir Veteriner Hekimlik Otoritesinin tesis edilememesidir.

“Tek Sağlık konsepti”; Bilimin, sağlığın, aklın, gelişmişliğin  gereğidir. İnsan, hayvan, çevre sağlığı ve sürdürebilir gıda konularında , koruyucu hekimlikte, yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde paydaşların(insan, kurum ve kuruluşların) organize çalışması yaklaşımıdır. Bu yaklaşımların pratiğe yani uygulamaya etkin aktarılabilmesi açısından yine Veteriner Otoritesi hayati öneme haizdir.

2018 yılında gündeme gelerek, sağlık sınıfında mütalaa edilen kamu personeline verilen fiili hizmet ve emeklilik sonrası maaş iyileştirilmesinde 657 sayılı Kanuna göre aynı statüde olan  Veteriner Hekimlerin yararlanamamasının hiçbir makul sebebi yoktur. Çözüm bekleyen önemli bir husustur.

Halen Sağlık Bakanlığı bünyesinde Veteriner Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı bulunmamaktadır. 2019 da gündemde olmalıdır.

Hayvancılığın her alanında yaşanan sorunlar ülke fotoğrafına göre tüm paydaşlar ile yeniden değerlendirilmeli, ithal ikame politikalar yerine, ülkemiz ve mesleğimiz için doğru politikaların uygulanması gerekir.

Suni Tohumlama, hastalıklara müdahale, ilaç satışı ve E-Reçete gibi konularda yetki karmaşası, uygulamadaki hatalar maalesef devam etmektedir. Yeni yılda bütün tarafları ile görev tanımları yapılmalı, herkes asıl işine göre hareket etmelidir.

Ülke genelinde mezbaha alt yapıları kaliteli bir durumda değildir. Mezbahalar, mesleğimizin ve hayvancılığın diğer bir temel konusudur. En kısa zamanda her İl’e yeter kapasitede, asgari  teknik ve hijyenik şartları haiz mezbahaların kurulmasını teşvik eden yapısal düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.

Meralar ile ilgili tedbirler yetersiz kalmıştır. Halbuki  hayvancılık için meraların stratejik anlamda yeri ve önemi vardır. Kaliteli ve yeterli miktarda kaba yem üretimi sağlanmadan, et ve süt üretiminde maliyetlerin düşürülmesi mümkün görünmemektedir.

2018’de et ve süt üreticisi ciddi anlamda ekonomik problemler yaşadı. Girdilerdeki artış, et ve süt fiyatının sabit kalması kaliteli damızlık ineklerin kesime gönderilmesi sonucunu doğurdu. Damızlıkların kesime gönderilmesi üzücü olup, bindiğiniz dalı kesme anlamına gelir, düşersiniz!

TBMM’de bulunan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Taslağı üzerinde dikkatle durulması gerekir. Bu konuda da yıllardır devam eden çeşitli sorunların çözülebilmesi ve istenmiyen hususların yer almaması için süreç yakın takip edilmelidir.

2018 yılında kamu bürokrasisindeki önemli derecede değişikliğin çalışmaları nasıl etkileyeceği göz ardı edilmemesi gereken diğer bir konudur.

Değerli Meslektaşlarım;

Veteriner Hekim, üreticilere karşı sorumludur.

Veteriner Hekim, tüketicilere karşı sorumludur.

Veteriner Hekim, Kamu sağlığına karşı sorumludur.

Veteriner Hekim, hayvan hakları ve refahının korunmasından sorumludur.

2019 yılında sorunları azalmış, standartları yüksek bir Veteriner Hekimliği hedefliyoruz.

Tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz.

Başarmak inanmakla başlar, başaracağımıza inanıyoruz.

Selam ve saygılarımla.

Ali EROĞLU

Merkez Konseyi Başkanı


Yazan - 1 Ocak 2019. Kategori MANŞET, HAYVANCILIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x