UBEK Başladı: Türkiye’deki Et Açığını Beyaz Et Karşılayacak


Türkiye’deki Et Açığını Beyaz Et Karşılayacak

24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 5.Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde konuşan BESD-BİR Başkanı Dr.Sait Koca, 2018 yılında kanatlı eti üretiminin 2,23 milyon tona çıktığını ve 81 ülkeye 500 bin tonun üzerinde ihracat yapıldığını açıkladı. Türkiye’de üretimin 2010-2018 yılları arasında 1.5 kat arttığını ifade eden Koca, “2015 yılı itibariyle Dünyada kanatlı eti üretimi en fazla üretilen et konumuna geçmiştir” dedi.

BESD-BİR Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi, 24-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da Starlight Convention Center & Sunrise Park Resort’da yapılıyor. Sektörde Türkiye’nin uluslararası katılımla gerçekleşen en büyük kongresinin açılışı, Kongre Başkanı Prof.Dr.Necmettin Ceylan, BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan’ın konuşmaları ve 32 ülkeden ziraat ve gıda mühendisleri, veteriner hekim ve tıp doktorlarından oluşan yaklaşık 1.500 bilim insanı ve sektör paydaşının katılımı ile yapıldı.

UBEK 2019 Necmettin Ceylan, Sait Koca, Ahmet Ergün
Prof.Dr. Necmettin Ceylan, Dr. Sait Koca, Prof.Dr. Ahmet Ergün

Kamuoyunu yanlış yönlendirenleri bilimsel etiğe ve ahlaka saygılı olmaya davet ediyorum

5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan UBEK Kongre Başkanı Prof. Dr .Necmettin Ceylan,  sözlerine sektöre dair hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bilgi kirliliğine dikkat çekerek başladı. Prof. Dr. Ceylan, “Zaman zaman geleneksel üretim modeli ile ilgili bazı olumsuz ifadelere şahit oluyoruz. Tavuğa muhtemelen elini bile dokunmamış, televizyondan görmüş ya da gazetelerden okumuş birileri çıkıp yalan, temelsiz ve gerçeği yansıtmayan söylem ve iddialarda bulunuyorlar. Yaptıklarının aslında halkımızı bilgilendirmekten ziyade, kendilerine çıkar ya da menfaat sağlamak amacıyla olduğunu kestirmek zor değil. Bilimsel hiç bir dayanağı olmadan bu yanlış bilgileri paylaşan ve bu bilgileri vermeye yetisi olmadan kamuoyunu yanlış yönlendiren herkesi bilimsel etiğe ve ahlaka saygılı olmaya davet ediyorum.” dedi.

1 kg piliç eti üretmek için sadece 1.6 kg yem ve 3.9 litre su harcanıyor

Tavuk eti üretiminin çevre dostu olduğuna işaret eden Prof.Dr. Necmettin Ceylan,  “1 kg sığır eti üretmek için 6.5 kg yem ve 15.5 litre su harcanırken, 1 kg piliç eti üretmek için sadece 1.6 kg yem ve 3.9 litre su harcanmaktadır. Tavukçuluk sektörü dünya su ve yem kaynaklarını en ekonomik ve en verimli kullanan akıllı sistem ve uygulamalarla üretim yapmaktadır. Çevreyi gıda üretimi için en az kirleten, en verimli üretimi yapan tavukçuluk sektörüdür. Aynı şekilde, sektörde CO2, metan, sera gazı salınımı yönünden de riski en az olan üretim yöntemleri kullanılmaktadır.”dedi.

Diğer Haberler:
“GIDANI KORU Kampanyası”nın ikinci teknik çalıştayı Ankara’da gerçekleşti
Prof. Dr. Necmettin Ceylan
Kongre Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ceylan

Dünyada kronik gıda yoksunluğundan etkilenen kişi sayısı 815 milyon

Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı “2017 Global Shapers Anketi” ne göre; dünyadaki en kritik 10 sorun arasında iklim değişikliği en başta yer alırken, büyük ölçekli çatışmalar/savaşlar bunu izliyor. Gelir eşitsizliği, yoksulluk ile yiyecek ve su güvenliği konuları da üst sıralarda yer alıyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından yayımlanan “Dünyadaki Gıda Güvencesizliği Durumu” (SOFI 2017) raporuna göre Dünya’da 2016 yılı itibariyle kronik gıda yoksunluğundan etkilenen kişi sayısı 815 milyon. 2016 yılı için yapılan son tahminlere göre, dünyada beş yaşın altındaki 155 milyon çocuk büyüme geriliğinden muzdarip. Kronik olarak gıda güvenliğinden yoksun insanların çoğunluğunun çatışmalardan etkilenen ülkelerde yaşıyor olması da başka bir Dünya gerçeği.

Dünyada kanatlı eti üretimi 2015 yılından itibaren en fazla üretilen et konumundadır.

“Dünyada artan nüfusun beslenmesi ve özellikle dengeli beslenmesinin sağlanması geleceğin ana gündemi olacak” diyen BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca, sektöre dair ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi ve dünyada 2015 yılından itibaren en fazla, kanatlı etinin üretildiğini belirtti. Koca, “Dünyada toplam et üretimi 2018 yılında 335 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.  Bu üretimin 121,6 milyon tonu kanatlı etidir ve toplam üretimdeki payı yüzde 36,3 dür. Dünyada kanatlı eti üretimi 2015 yılında en fazla üretilen konuma geçmiştir. Kanatlı etinin kırmızı etten hızlı artış göstermesi iki ana nedene dayandırılabilir. Çevre dostu olması, en etkin yem dönüşümüne sahip olması. FAO’nun tahminlerine göre, 2025 yılında toplam et miktarı 358,9 milyon tona ulaşırken kanatlı eti miktarı 135,8 milyon ton ile yüzde 37,8 payla en fazla üretilen et konumunu sürdürecektir.” diye konuştu.

Dr. Sait Koca
BESD-BİR Başkanı Dr. Sait Koca

2018 yılında 81 ülkeye ihracat gerçekleştirdik

Türkiye’de kanatlı eti üretiminin 2000-2018 yılları arasında 3.4, 2010-2018 yılları arasında ise 1.5 kat arttığını ifade eden Koca, “Kanatlı eti üretimi 2018 yılında 2,23 milyon tona çıkmıştır. Bunun 2,16 milyon tonu tavuk eti 70 bin tonu hindi etidir. Kanatlı eti üretiminin yüzde 96,9 u tavuk eti,  yüzde 3,1 hindi etidir. Üretilen tavuk etlerinin en az yüzde 95’i piliç etidir. Türkiye’de kişi başına kanatlı eti tüketimi sürekli artarak 22 kilogramlar seviyesine ulaşmıştır. Geçmiş yıllarda görünen artış hızının son yıllarda yavaşlamasını et konusundaki politikaların belirsizliği ile açıklayabiliriz. Tüketimi artırmada da hindi eti büyük bir potansiyel olarak önümüzde durmaktadır.” dedi ve şöyle devam etti: “Türkiye, Dünya üretiminden yüzde 2,3 pay almaktadır. Tavuk ayağı dahil Türkiye’nin ihracatı 2018 yılında 500 bin tonu aşmıştır. 2018 yılında Dünya ticaretinde yüzde 3,7 lik paya ulaşmıştır. 2018 yılında 81 ülkeye ihracat gerçekleştiren sektörümüz en fazla ihracatı ise Irak’a yapmıştır. Mevcut pazarları büyütme ve yeni pazarlara girme çalışmalarımız ise sürüyor.”.

Diğer Haberler:
BESD-BİR'de Başkan Değişikliği

Algı araştırmasına göre;tüketiciler en çok Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıklarına güveniyor.

Yazılı ve görsel medyada yer alan ve hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, ancak netice itibariyle toplumda bilgi kirliliğine neden olan açıklamaların sektöre ciddi zararlar verdiğine dikkat çeken BESD-BİR Başkanı Sait Koca, “Tüketiciler de sektör hakkında asılsız ithamların giderilmesi konusunda resmi otoritelerin açıklamalarının faydalı olacağını düşünüyor. BESD-BİR olarak Türkiye genelinde IPSOS’a yaptırdığımız tüketici algı araştırması sonuçlarına göre tavuk eti tüketimi konusundaki endişelerinin giderilmesi noktasında birinci sırada Sağlık Bakanlığı, ikinci sırada Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamaları yer alıyor. Bizim kamuoyunu doğru bilgilerler aydınlatma çabalarımıza resmi otoritelerin de destek vermesi çok önemli.” dedi.

896 Kanatlı hayvan işletmesi ve 15 bin kanatlı hayvan kümesi titizlikle denetleniyor

Açılışa katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan sektörle işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyerek özellikle hayvan sağlığına dikkat çekti. Sinan, “Dünyada kanatlı üretimi tüketime bağlı olarak her geçen gün artmaktadır. Bu da hayvan sağlığını ve kalite standartlarının önemini ortaya koymaktadır. Hayvan sağlığını güvence altına almak önemli. Bakanlığımız 896 kanatlı hayvan işletmesi ve 15 bin kanatlı hayvan kümesini titizlikle denetlemektedir.” dedi. Sinan, ayrıca “İnsan sağlığı açısından kişilerin kaliteli ve sağlıklı tüketimde bulunmaları en önemli haklarından biridir. Bu anlamda sektör önemli adımlar atmaktadır. İnsan sağlığı açısından kaliteli ve sağlıklı üretime önem veren sektör AB normlarında hatta daha da üstünde çalışmalarına devam etmektedir.” diye konuştu.

Diğer Haberler:
5. UBEK’te Beyaz Et ile ilgili tüm gelişmeler bilim ışığında değerlendirilecek
Mümtaz Sinan
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan

32 ülkeden yaklaşık 1500 bilim insanı ve sektör paydaşı katılıyor

BESD-BİR Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği tarafından iki yılda bir düzenlenen 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’ne, bu yıl Almanya, Amerika, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fas, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İtalya, Kanada, KKTC, Lübnan, Macaristan, Malezya, Mısır, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan ve Umman olmak üzere 32 ülkeden ziraat, veteriner hekim, gıda mühendisleri ve tıp doktorlarından oluşan yaklaşık 1.500 bilim insanı ve sektör paydaşı katılıyor.

Starlight Convention Center’da üç ayrı salona gerçekleşecek Kongre’de 19 oturum ve 5 uydu sempozyumu yapılacak. Kendi alanında uzman kişiler tarafından toplam 24 oturumda 79 bildiri ve ayrıca 57 adet poster sunumu yapılacak. 5. Uluslararası Beyaz Et Kongresi’nde sunulan tüm tebliğler ve özetleri CAB Abstract Veri Tabanı’nda yer alacak.  CAB Abstracts; 1910 yılında kurulan İngiltere merkezli CABI kuruluşunun tarım ve yaşam bilimlerindeki bilgiyi yaymak ve ilgililerin faydasına ücretsiz olarak sunmak amacıyla geliştirdiği bir veri tabanıdır. Kongre’de yer alan ve sunulan tebliğler CAB Abstract Veri Tabanı aracılığıyla dünyada tüm ilgili kişi ve kurumların erişimine sunulmuş olacak.

BESD-BİR Hakkında:

Beyaz et tüzel temsilcisi durumunda bulunan BESD-BİR, sektörün sorunlarına sahip çıkmak amacıyla 1992 yılının son günlerinde “Damızlık Tavukçuluk Derneği’ olarak kurulmuş 1994 yılında beyaz et sanayicilerinin de katılımı ile “Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği” (BESD-BİR) adını alarak geniş tabanlı yeni bir oluşum haline gelmiştir. Derneğin amacı kanatlı eti sanayinin gelişmesi, işletmelere katkı sağlayacak değerler yaratılması, sektörün en doğru şekilde temsili ve kamu-sanayi ilişkilerinde gerekli iletişimin sağlanması için çalışmalar yapmaktır. BESD-BİR’e kayıtlı 23 üye firma bulunmaktadır. BESD-BİR sektörün gelişimi için ilgili tüm paydaşları ile birlikte çalışmaktadır. Dernek, Tarım Şuralarına katılır, Kalkınma Planı hazırlığı çalışmalarında Özel İhtisas Komisyonlarında görev alır, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özellikle Et ve Et Ürünleri İhtisas Alt Komisyonu olmak üzere birçok çalışmalarında yer alır. Bunların dışında, sektörle ilgili olarak kamu kurumlarınca yapılan kanun, kararname ve yönetmelik hazırlık çalışmalarında BESD-BİR, tek temsilcisi sıfatıyla kanatlı eti sektörü adına görüş bildirmekte, söz konusu çalışmalara yaptığı katkılarla pratiğe uygun bir mevzuatın çıkarılmasına çaba sarf etmektedir.


Yazan - 25 Nisan 2019. Kategori MANŞET, KÜMES HAYVANCILIĞI, ETKİNLİKLER, HAYVANCILIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x