Uluslararası III. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu


ULUSLARARASI KATILIMLI

III. Zoonotik Hastalıklar Sempozyumu

Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Anısına

 DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

 •   TC Sağlık Bakanlığı – Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (SB TSHGM)

 • TC Sağlık Bakanlığı – Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (SB RSHMB)
 • TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı – Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü (TKB KKGM)
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

  SEMPOZYUM BAŞKANLARI

 •         Dr.Vet.Hek. Mehmet ALKAN             TVHB Başkanı

 • Doç.Dr. Muzaffer AYDEMİR              TKB KKGM Genel Müdürü
 • Dr. Seracettin ÇOM                           SB TSHGM Genel Müdürü
 • Doç.Dr. Mustafa ERTEK                                SB RSHMB Başkanı
 • Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU             EKMUD Başkanı

 DÜZENLEME KOMİTESİ  

 •         Doç.Dr. Hürrem BODUR                   EKMUD

 • Mik.Dr. İsmail CEYHAN                     RSHMB
 • Uzm.Dr. Hasan IRMAK                      SB TSHGM
 • Doç.Dr. Selçuk KILIÇ              RSHMB
 • Vet.Hek. Ahmet UYAR                       TKB KKGM
 • Prof.Dr. Hakan YARDIMCI     TVHB

  BİLİMSEL SEKRETARYA

B.Uzm.Dr. Ayşe ÖZKAN 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı

Tel: 0312 458 24 84

e-mail:            aysepeker.ozkan@rshm.gov.tr

                       aysepekerozkan@gmail.com

  GENEL BİLGİLER

  •         Sempozyum Merkezi:

TOBB Üniversitesi  Sosyal Tesisleri, Söğütözü Cad No:43 066

 • Sempozyum Tarihi:

1-2 Kasım 2010

 •    Sempozyum Dili:

Sempozyum dili Türkçe’dir.

 •    Kredilendirme:

Sempozyuma katılım Türk Tabipleri Birliği STE Kredilendirme Kurulu tarafından kredilendirilecektir.

 •     Davet Mektubu:

Sempozyuma katılım için kurumlara verilmek üzere talep edilecek davet yazıları sempozyum sekretaryası aracılığıyla isteyen katılımcılara gönderilecektir.

  BİLİMSEL PROGRAM

1 Kasım 2010, Pazartesi

08.00-09.10            Kayıt

 09.10-09.30            Açılış Konuşmaları

 •                Dr.Vet.Hek. Mehmet ALKAN, TVHB Başkanı
 • Prof.Dr. Haluk VAHABOĞLU, EKMUD Başkanı
 • Doç.Dr. Muzaffer AYDEMİR, TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürü 
 • Prof.Dr. Nihat TOSUN, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı            
DİĞER HABERLER
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ulusal Düzeyde Akredite Oldu

 09.30-10.30            Tularemi I. Oturum

Oturum Başkanları:              

 • Prof.Dr. Özlem KANDEMİR, Mersin Ü. Tıp Fak. Kl. Bakt. ve Enfeksiyon Hast. AD
 • Prof.Dr. Hakan YARDIMCI, Ankara Ü. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD
KONUKONUŞMACI
Etken ve epidemiyolojiDoç.Dr. Aynur KARADENİZLİ,Kocaeli Ü. Tıp Fak. Mikrobiyoloji ve Kl.Mikr. AD
Laboratuvar tanısıDr.Vet.Hek.Bekir ÇELEBİ,RSHMB, Salgın Hast. Araş. Müdürlüğü
Klinik ve tedaviUzm.Dr. Murat YEŞİLYURT,Yozgat Devlet Hastanesi- Enf.Hast. Kl.Mikr. Kliniği
Koruma ve kontrol Sevtap BOSTANCI,SB TSHGM Şube Müdürü

 10:30-11:00 KAHVE ARASI

 11.00-12:00            Tularemi II. Oturum              

Oturum Başkanı:   

 • Doç.Dr. Selçuk KILIÇ, RSHMB, Salgın Hast. Araş. Müdürlüğü
KONUKONUŞMACI
Almanya’da Tularemi ve yeni tanı teknikleriProf.Dr. Wolf SPLOTTSSER,Bundesweir, Munich- Germany
Bulgaristan’daki Tularemi vakalarıProf.Dr. Todor KANTARDJIEV,NCIPD, Sofia- Bulgaria
Tularemi: Salgınlarda moleküler tanı ve tiplendirme yöntemleriDr. Ivan N. Ivanov, PhD.NCIPD, Sofia- Bulgaria

 12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH BOX)

 13.00-14.00            Bruselloz I. Oturum

Oturum Başkanları:              

 • Prof.Dr. İlyas DÖKMETAŞ, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü 
 • Dr.Vet.Hek. Nahit YAZICIOĞLU, Merkez Veterinerlik Kont. Araş. Enst. Müdürü
KONUKONUŞMACI
Dünyadaki ve Türkiye’deki epidemiyolojisiDoç.Dr. Üner KAYABAŞ,İnönü Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast.Kl.Mikr. AD
Brusellozun hayvanlardaki hastalık yüküTKB KKGM Temsilcisi 
Brusellozun insanlardaki hastalık yüküProf.Dr. Ahmet KALKAN,Karadeniz T.Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast.Kl.Mikr. AD

  14.00-15:30            Bruselloz II. Oturum: Yuvarlak Masa

Oturum Başkanı:   

 • Prof.Dr. Mehmet AKAN, Ankara Ü. Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD
KONUKONUŞMACI
 • Dünyada brusella’da eradikasyon  programları, ülke modelleri,
 • Türkiye’de brusella eradikasyonu, hedefler
 • İnsan ve hayvanların korunmasına yönelik önlemler
 • Hayvan aşıları avantaj ve dezavantajları
Prof.Dr. Osman ERGANİŞ,Selçuk Ü.Veteriner Fak. Mikrobiyoloji AD
TKB KKGM Temsilcisi 
Dr.Vet.Hek. Nahit YAZICIOĞLU,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş. Enst. Müdürü
Uzm.Dr. Hasan IRMAK,SB TSHGM Genel Müdür Yardımcısı
Dr.Vet.Hek. Sevil ERDENLİĞ,Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü
DİĞER HABERLER
“Dünya Yaban Hayatı Günü” …

 15:30-16.00 KAHVE ARASI

 16.00-17.30            Kuduz Oturumu

Oturum Başkanları:              

 • Prof.Dr. Gaye USLUER, Osman Gazi Ü. Tıp Fak.Enf.Hast. Klinik Mikrobiyoloji AD
 • Prof.Dr. Yılmaz AKÇA, Ankara Ü.Veteriner Fak.Viroloji AD
KONUKONUŞMACI
Etken ve epidemiyolojisi, ülkemizdeki durumVet.Hek. Orhan AYLAN,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş.Enst. Müdürlüğü-Kuduz Lab.Şefi
Kuduzda korunma ve immünoprofilaksi uygulamalarıDoç.Dr. Şebnem ERDİNÇ,Ankara EA Hastanesi Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr. Kliniği
Kuduz mücadelesi ve saha uygulamalarındaki sorunlarımız          Vet.Hek. Ahmet SAFRAN,SB TSHGM Şube Müdürü
TKB-KKGM Temsilcisi 
Vet.Hek. Abdullah KÖSE,Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü

  2 Kasım 2010, Salı

 09.00-10.30            Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) Oturumu

Oturum Başkanları:              

 • Prof.Dr. Zati VATANSEVER, Kafkas Ü. Veteriner Fak. Parazitoloji AD
 • Doç.Dr. Hürrem BODUR, Numune EAH Enf.Hast. Kl. Mikr. Kliniği
KONUKONUŞMACI
Klinik ve epidemiyolojik açıdan KKKA hastalığında son durumDoç.Dr. Nazif ELALDI,Cumhuriyet Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr AD
Sağlık Bakanlığı: KKKA değerlendirilmesiUzm.Dr. Tamer Sami PELİTLİ,SB-TSHGM Zoonotik Hast. Daire Başkanı                           
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı: KKKA değerlendirilmesi   Vet.Hek. Ahmet UYAR,TKB KKGM Şube Müdürü
Bunyavirus ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi viruslarında aşı çalışmalarıProf.Dr. Aykut ÖZDARENDELİ,Fırat Ü. Veteriner Fak. Viroloji AD

 10.30-11.00 KAHVE ARASI

 11.00-12.30            Şarbon Oturumu

Oturum Başkanları:              

 • Prof.Dr. Mehmet DOĞANAY, Erciyes Ü. Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr AD
 • Prof.Dr. Müjgan İZGÜR Ankara Ü.Veteriner Fak.Mikrobiyoloji AD
KONUKONUŞMACI
Epidemiyoloji ve hayvanlardaki durumTKB- KKGM temsilcisi
Şarbonun moleküler epidemiyolojisiProf.Dr. Rıza DURMAZ,RSHMB, Salgın Hast. Araş.Müdürlüğü
İnsanda klinik ve tedavi yaklaşımıDoç.Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL,Yüzüncü Yıl Ü.Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. Kl.Mikr. AD
Korunma ve hayvan şarbon aşılarıDr.Vet.Hek. Funda KALINBACAK,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş. Enst. Müdürlüğü – Antraks Aşı Üretim Laboratuvarı
DİĞER HABERLER
Koyunlara yayla öncesi deniz sefası

 12.30-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ (LUNCH BOX)

 13.30-15.00 West Nile Ensefaliti Oturumu

Oturum Başkanları:              

 • Prof.Dr. Aykut ÖZKUL, Ankara Ü. Veteriner Fak. Viroloji AD
 • Uzm.Dr. Başak DOKUZOĞUZ, Ankara Numune EAH 1.Enf.Hast.Kl. Mik.
KONUKONUŞMACI
Etken, epidemiyoloji, mikrobiyolojik tanısıYrd.Doç.Dr. Koray ERGÜNAY,Hacettepe Ü.Tıp Fak. Tıbbi Mikr. AD
Klinik ve tedaviDoç.Dr. Selma TOSUN,Manisa Devlet Hastanesi Enf.Hast.Kl.Mikr. Kliniği
Korunma ve kontrolDr.Vet.Hek. Arife ERTÜRK,Merkez Veteriner Kontrol ve Araş. Enst. Müdürlüğü
Türkiye’de görülen west nile vakalarının epidemiyolojisiDr. Handan KALAYCIOĞLURSHMB, Salgın Hast.Araş. Müdürlüğü

 15.00-15.30 KAHVE ARASI

 15.30-16.30: Hantavirus Konferansı

OTURUM BAŞKANI:              

 • Prof.Dr. Recep ÖZTÜRK, İstanbul Üniv. Cerrahpaşa Tıp Fak.Enf.Hast.Kl.Mik. AD
KONUKONUŞMACI
Türkiye’de Hantavirus enfeksiyonlarının dünü, bugünü ve yarını? Prof.Dr. İftihar KÖKSAL,Karadeniz Tekn.Ü. Tıp Fak. Enf.Hast.Kl.Mikr AD

 16.30– 17.30: Genel Değerlendirme Oturumu (Sonuç Bildirgesi )

OTURUM BAŞKANI:              

 • Prof.Dr. Haluk VAHAPOĞLU, EKMUD Başkanı
KONUŞMACI
 • Prof.Dr. İrfan EROL, Ankara Ü. Veteriner Fak. Besin Hijy.Tekn. Bölüm Başkanı
 • Doç.Dr. Mustafa ERTEK, SB-RSHMB Başkanı
 • Uzm.Dr. Hasan IRMAK  SB-TSHGM Genel Müdür Yardımcısı
 • Vet.Hek. Ahmet UYAR, TKB-KKGM Şube Müdürü
 
 
 

 17.30 Kapanış

Basın Toplantısı: 2 Kasım 2010


14 Ekim 2010. 13:50
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x