Vergi Bildirimi Elden veya Posta ile Kabul Edilmeyecek


Vergi daireleri elden veya posta ile verilen bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecek
 
 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda verilecek ”Kesin Mizan Bildirimi”nin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Maliye Bakanlığı’nın ”Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri, elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verecekler. Ancak bilanço esasına göre defter tutmakla beraber faaliyet konuları itibariyle farklı muhasebe tekniği kullanmak durumunda bulunan mükellefler kesin mizan bildirimi vermek yükümlülüğüne tabi olmayacak. Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar da kesin mizan bildirimi vermeyecek.

”Tekli” veya ”ikili” kod defteri kebir hesap gruplarının hiçbirine kesin mizan bildiriminde yer verilmeyecek. Kullanılmayan hesaplar bildirimde boş bırakılacak, ”sıfır” yazılmayacak.

Bildirim verme yükümlülüğü getirilen gelir vergisi mükellefleri bildirimlerini, 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında, kurumlar vergisi mükellefleri de 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında elektronik ortamda verecekler.

Özel hesap dönemine tabi olan mükellefler bildirimlerini, kendi gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini, süresi içinde verecekler.

Tasfiyeye girmiş kurumların her bağımsız tasfiye dönemine ait kesin mizan bildirimleri bu kurumların tasfiye memurlarınca tasfiye beyannamesinin verilme süresi içinde verilecek.

DİĞER HABERLER
TİM Kadınlar Konseyi’nin çoğunluğu Egeli kadın ihracatçılardan oluştu

Birleşme halinde münfesih (bozulmuş, geçerliliği kalmamış) kurum veya kurumlara ait bildirimler, bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından birleşme beyannamesinin verilme süresi içinde verilecek.

Devir halinde ise münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirimler, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından münfesih kurumun son bağlı olduğu vergi dairesine devir beyannamesi verme süresi içinde teslim edilecek.

Mükellefiyetin sona ermesi halinde ise bildirimler mükellefin en son bağlı bulunduğu vergi dairesine kanunlarında yazılı beyanname verme süresi içinde yapılacak.

Bildirimlerin elektronik ortamda ulaştırılmasında, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için onaylama işleminin yapılması şart olacak. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken ayın son günü saat 24.00’e kadar tamamlanacak.

Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu olduğundan vergi daireleri kağıt ortamında verilen (elden veya posta ile) bildirimleri hiçbir şekilde kabul etmeyecek.

DÜZELTME

Elektronik ortamda bildirimlerin onaylanmasından sonra hatalı verildiği anlaşılan bildirimler için düzeltme bildirimi verilecek. Düzeltme işleminde ilk bildirim tamamen iptal edileceği için ikinci defa verilen bildirim kabul edilecek. Bu sebeple düzeltme yapması gereken mükellefler yeni bildirimi daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm bilgileri içerecek şekilde dolduracaklar.

DİĞER HABERLER
Dünya Hububat Durumu

Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler, bildirimlerini halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak gönderecekler.

2010 yılı içinde faaliyetlerini terk eden mükellefler ise 2010 yılında faaliyette bulundukları döneme ilişkin bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesine elektronik ortamda gönderecekler.

Bildirimlerini elektronik ortamda belirlenen süre içinde vermeyen veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında özel usulsüzlük cezası kesilecek.


19 Ocak 2011. 09:48
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x