Veteriner Hekimlere Göre; Hayvancılık Politikası Yanlış


Canlı Hayvan ile Et İthalatı,Kaçakçılık ve Bulaşıcı Hastalıkları arttırıyor

 

Hatay Veteriner Hekimleri Odası Yönetimi, hükümetin uyguladığı canlı hayvan ve ithalatı ile hayvan kaçakçılığını arttırdığını bunun sonucu olarak da bulaşıcı hastalıkların artmasına neden olunduğu görüşünde.

 

Cumartesi günü yapılan Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Faaliyet raporunu okuyan Başkan Yahya Hamurcu, oda olarak mesleğin toplum yararına kullanılması, üyelerinin hukukunun korunması, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve demokratik kitle örgütü olarak ülke sorunlarına yasal zeminde demokratik tepkiler ortaya koyması gibi görev, yetki ve sorumluluklara sahip olduğunu hatırlattıktan sonra şunları kaydetti: “Ülkemiz coğrafi özellikleriyle her türlü hayvansal üretim açısından uygun ortam ve önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde kırsal kesimde yaşayan insanların önemli geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık, yıllardır süren hatalı hayvancılık politikaları neticesinde hayvan yetiştiricilerinin büyük sorunlar yaşamasına, ülkemiz hayvan popülasyonunun çok ciddi düzeyde azalmasına sebep olmuştur. Bakanlığın yaptığı faizsiz veya düşük faizli uzun yıllar ödemeli krediler, zaman zaman yeme ve hayvanlara verilen destekler hayvancılığı biraz yerinden oynatsa da istenilen düzeye çekememiş ve kasaplık hayvan, karkas et, gebe deve ithali çözüm olarak bulunmuştur. Bu kararlar geçici olarak ortamı rahatlatır gibi gözükse de yerli üreticiyi üretmekten vazgeçirir hale getirmiş, kaçakçılara, fırsatçılara gün doğmuştur.Canlı hayvan ve et ithalatı, ülkemiz sınırlarındaki önlenemeyen kaçak hayvan girişleri ve beraberinde getirdikleri bulaşıcı hayvan hastalıkları; hem insan ve hayvan sağlığı açısından hem de yerli üretici açısından birçok olumsuzluklar ortaya koyarak hayvancılığımıza büyük zararlar vermektedir. Ülkemizde süt tozu, damızlık, kasaplık hayvan ve et ithali defalarca denenmiş ve denenmeye devam etmektedir. Her defasında da ülke hayvancılığı zarar görmüştür. Hayvansal gıdada dışa bağımlılık bir kat daha artmıştır.

 

Ayrıca son yıllarda ülke tarihinde ilk defa kurbanlık ithal ettik diye dövünüp feryat ederken hiç akla gelmeyecek bir şey daha oldu ve saman ithalatıyla yüz yüze kalınmıştır. Sektörün tüm bileşenleri olarak çok hızlı ve kalıcı çözümler üretmeliyiz.

 

Baş edilemeyen hayvan hastalıkları(Şap, Brucella, Tüberkülöz, İBR vb) ekonomik kayıpları beraberinde getirmekte ve maliyet artışına sebep olmaktadır. Yem ve ürün arasındaki fiyat paritesinin sağlanamaması nedeniyle ürün maliyetinin yüksekliği, bilimsel hayvancılığın yapılamaması, aracıların ürünün fiyat artışını manipüle etmeleri gibi nedenlerle, Hayvancılık ülkesi olması gereken Türkiye’de hayvancılığı bitirme noktasına getirmiştir.”

 

Devletin politikalarında hayvancılığın bir öncelik olması gerektiği savunulan Hatay Veteriner Hekimleri Odası raporunda şunlar savunuldu:

“Hayvancılığı ileri ülkeler seviyesine çıkarabilmek için, hayvancılık öncelikle tarımın alt sektörü olmaktan kurtarılarak, başlı başına bir sektör olması sağlanmalıdır. Şu anda yapılması gereken; et veya hayvan ithalatından vazgeçilerek hayvancılık sektöründe et ve süt üretimine yönelik bir seferberlik ilan edilerek köklü ve sürekli en az beş yıl kalıcı, değişmeyen tedbirler alınarak uygulamaya konulmalıdır. Veteriner teşkilatı tüm birimleriyle yeniden kurulmalı, serbest veteriner hekimler yetkilendirilerek bu teşkilatın mücadele programlarına entegre edilmeli, küçük aile işletmeleri geliştirilerek orta ölçekli işletmeler haline getirilmeli ve AB ülkelerinde olduğu gibi reel anlamda teşvik ve desteklenme yapılmalıdır.”

 

Hatay veteriner hekimleri odası olarak Hiçbir siyasi düşünceyi ön plana çıkarmadan ve hiçbir kişi ve kuruluştan çekinmeden, tarafsızlık ve eşitlik ilkesinden ödün vermeden, özveri ile çalışan, geniş katılımlı, çağdaş, ilkeli ve şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde olduklarını ve bundan sonra da öyle sürdürmeğe çalışacaklarını söyleyen Oda Başkanı Yahya Hamurcu son bölümde görüş ve isteklerini şöyle aktardı: “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Teşkilatlarını mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile ilgili konularda yasa, yönetmelik, tebliğ ve tamimlerin kendilerine verdiği sorumluluk ve yetkilerini, “adaletli ve eşitlik ilkesine” göre kullanmalarını sağlamak için kendileriyle sürekli irtibat halinde olacağız. Veteriner Hekim kadrosu bulunmayan Belediyeler, halk sağlığı açısından, kanunlarla kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirememektedirler. Veteriner Hekim kadrosu bulunmayan belediyelere kadro tahsisi ve vekaleten görev yürüten veteriner hekimlerin bu görevlere asaleten atanmaları, halk sağlığı ile hayvan sağlığının korunması ve vekaleten görev yürüten veteriner hekimlerin mağduriyetlerinin giderilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

 

Fakülte sayıları azaltılmalı veya coğrafi olarak uygun olanlar arasında birleştirmeler yapılmalı, kadroları ve laboratuvar imkanları güçlü fakültelerde eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Değişen ve gelişen ülke koşullarına ve AB’ye uyum çerçevesinde veteriner hekimlik ve mesleki örgütlenme gereksinmelerine göre 6343 sayılı yasanın yeniden gözden geçirilerek daha demokratik ve çağdaş hale getirilmesi için gerekli çalışmalar ve girişimler başlatılmalıdır. Koruyucu veteriner hekimlik ve hayvan sağlığı hizmetlerinin sunulmasında hizmet veren serbest veteriner hekimler desteklenmelidir.

 

Her veteriner hekimin, veteriner hekimler odalarına üye olma zorunluluğu yeniden getirilmeli, odaların güçlendirilmesi için yeni düzenlemeler yapılmalıdır.” Kaynak:Antakya Gazetesi


Yazan - 17 Eylül 2012. Kategori HAYVANCILIK, YENİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x