Veteriner hekimlere, mesai dışındaki hizmetleri için fazla çalışma ücreti


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, döner sermaye yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Yapılan değişiklik ile; mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde gümrüklerde canlı hayvan ve ürünler ile yurt içi hayvan sevklerini kontrol eden veteriner hekimlere fazla çalışma ücreti getirildi.

Buna göre, kontrolleri; mesai günlerinde normal çalışma süresinin bitiminden sonra gerçekleştiren personele her gün için 300 gösterge rakamının, resmi tatillerde gerçekleştiren personele ise her gün için 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Bunun anlamı gün başına 300*0,061954=18,5 liradır. Bir ayda 10 gün mesai saatleri dışında çalışılması halinde 185 lira mesai ücreti alınacaktır.

Yapılan düzenleme sırasında, bir ayda verilebilecek mesai ücretlerine de sınır getirildi. Buna göre, bir ayda yapılacak fazla çalışma ücretinin tutarı, 6000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemeyecektir. Bu da 6000*0,061954=371 liradır.

İŞTE MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİNİN TAM METNİ

Resmî Gazete  10 Nisan 2011  Sayı : 27901

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 35 inci maddesi” ibaresi eklenmiştir.

DİĞER HABERLER
AB Destekli Laboratuvar Kalite Konferansı Yapıldı

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ü) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“i) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin beşinci fıkrası gereğince yapılacak fazla çalışma ücretlerinden,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe 50 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Fazla çalışma

EK MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bakanlık tarafından gümrüklerde kontrolü zorunlu olan canlı hayvan ve ürünler ile yurt içi hayvan sevklerinde yapılan kontrollerin mesai saatleri dışında veya resmi tatillerde yapılması halinde, bu kontrolleri; mesai günlerinde normal çalışma süresinin bitiminden sonra gerçekleştiren personele her gün için 300 gösterge rakamının, resmi tatillerde gerçekleştiren personele ise her gün için 400 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak, bu kapsamda bir ayda yapılacak fazla çalışma ücretinin tutarı, 6000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez.”

DİĞER HABERLER
Sağlıklı bir buzdolabı için bunlara dikkat!

“Borç veya karşılıksız kaynak aktarma

EK MADDE 2 – Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile zararlı organizmaların kontrolü veya eradikasyonu, ulusal veya bölgesel düzeyde uygulanacak mücadele projelerinin hazırlatılması ve uygulanması, mücadelesi, kontrolü, denetimi ve bu amaçlarla alet, malzeme, aşı, ilaç ve benzerlerinin alımı ile acil durumlardaki ihtiyaçlar için döner sermaye bütçelerinden gerekli harcamaları yaptırmaya veya bu amaçlarla bir işletmeden diğer işletmeye borç veya karşılıksız olmak üzere kaynak aktarmaya Tarım ve Köyişleri Bakanı yetkilidir.”

MADDE 5 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın olumlu görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesi 13/12/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.


10 Nisan 2011. 14:40
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

1 Yorum
Eskiler
En Yeniler
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
tufan
tufan
12 yıl önce

20.12.2011 itibariyle bu yönetmelik uyarınca 5 kuruş para alamadık daha.hükümleri bakanlık nasıl yürütüyor acaba saman altından mı?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x