“Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı”


”VİSAD 25. Yıl Plaket Takdimi ve Kokteyl”i ile devam eden etkinlikte VİSAD’ın kuruluşunda emeği geçen ve Üye veren firmaların 25 yıl önceki temsilcilerine plaketler verilerek KATKILARINDAN dolayı TEŞEKKÜR edildi ve 25.Yıl PASTASI kesildi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ve Veteriner Sağlık Ürünleri Sanayicileri Derneği (VİSAD) tarafından 31 Mart -03 Nisan 2017 tarihlerinde “Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı”Antalya’da gerçekleştirildi.

Veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek öngörülerinin görüşülmesi, sıkça sorulan soruların cevaplandırılması, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması, Bakanlık-sektör iletişim ve işbirliğinin artırılması amacıyla “Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı” nda ilaç sektörü temsilcileri Regnum Carya, Belek-ANTALYA’da bir araya geldi..

VİSAD’ın bu toplantıları ile amaçlananın ise,Veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek öngörülerinin görüşülmesi, sıkça sorulan soruların cevaplandırılması, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması, Bakanlık-sektör iletişim ve işbirliğinin artırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşması olarak her yıl yapılan toplantıya Bakanlık yetkilileri, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB),VİSAD Yönetim Kurulu, VİSAD üyesi firmalar, diğer firmalar, veteriner ecza depoları, danışmanlık firmaları ve sektörle ilgi medya kuruluşlarından toplam 200 kişi katılımda bulundu.

Toplantı VİSAD’ın 25.Yılı’nı kutlaması ve gelişimine parelel olarak büyüyüp günümüze dek gelmesinin önemine vurgu ile kurucularına PLAKET TAKTİMİ yapılması İLE DEVAM ETTİ ve bu ”HATIRLANMA ve VEFA” sektör paydaşlarınca memnuniyetle karşılandı.

İlk gün VİSAD yönetim kurulunun arasında yaptığı ”VİSAD Üyeleri Değerlendirme Çalışması”ile başlayan etkinlik programı; ertesi gün konu başlığı olan ”VETERİNER SAĞLIK ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI” adı altında sürdürüldü.
Toplantı ”Saygı Duruşu” ve ”istiklal Marşı’’nın okunmasının sonrasında; açılış konuşmaları için VİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burçak ZORLU, GKGM Genel Müdürü V.-Muharrem SELÇUK ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Talat GÖZET’in konuşmalarıyla açılmış oldu.


Ana amacının; Veteriner sağlık ürünleri sektöründeki gelişmeler, uygulamada yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve gelecek öngörülerinin görüşülmesi, sıkça sorulan soruların cevaplandırılması, otorite ve paydaşlar arasında bilgi alış verişi yapılması, Bakanlık-sektör iletişim ve işbirliğinin artırılması olan ”Bakanlık-VİSAD-Sektör Buluşması” toplantısının, 31 Mart-3 Nisan 2017 tarihindeki Antalya PROGRAMI’nın açılış konuşmasında VİSAD Başkanı Burçak ZORLU şunları söyledi:


“Bakanlık-VİSAD-Sektör” buluşması olarak adlandırdığımız ve her sene aynı tarihlerde gerçekleştirerek bir gelenek haline getirdiğimiz toplantımıza, değerli katılımınız nedeniyle, VİSAD Yönetim Kurulu adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Şu an itibariyle salonumuzda sektörümüzün her kesiminden toplam 200’ e yakın katılımcı aramızda. Her sene büyük ilgi gören organizasyonumuza bu sene de duyulan ilgi gerçekten takdire şayan” .
Geniş katılmdan dolayı davetlilere teşekkür eden VİSAD Başkanı Burçak ZORLU konuşmasına söyle devam etti ”Sayın Genel Müdürümüz, Aramızda bulunan sayın eski Müsteşar Yardımcılarımız,Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin değerli Başkanı,Sayın paydaş STK temsilcileri,Sevgili VİSAD üyeleri,Değerli Sektör Temsilcileri, Sektörümüzün Değerli Medya Temsilcileri, Her birinizi şahsım ve yönetim kurulum adına en derin saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.
Teveccüh edip, salonumuzu dolduran kıymetli katılımcılarımızın gerek kamuda gerek özel sektörde yoğun gündemleri olmasına rağmen hafta sonu tatillerini bizlere ayırmış olmasına gerçekten çok müteşekkiriz.
Bakanlık-VİSAD-Sektör buluşmasına gösterdiğiniz yoğun ilgiye yönetim kurulumuz adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Üyelerimiz ile bu yıl,derneğimizin 25inci kuruluş yılını kutlarken;bugün “çok özel misafirlerimiz”olarak ağırladığımız derneğimizin:
Çok kıymetli kurucu üyelerini,
Kuruluşundan günümüze kadar Yönetim Kurulu Başkanlık görevlerini icra etmiş eski başkanlarını,
Derneğimizin kuruluşunda desteklerini hiç esirgemeyen meslek büyüklerimizi aramızda görmekten çok büyük kıvanç duyuyoruz.
Bu vesile ile bu çok özel misafirlerimize huzurlarınızda bir kez daha “hoş geldiniz” demek istiyorum.
Şu an itibariyle sektörümüzün her kesiminden yaklaşık 2000katılımcı aramızda bulunmakta. Bildiğiniz üzere “Antalya” toplantılarımız artık geleneksel hale dönüştü ve hatta daha sık yapılması taraflarca istenmektedir. Bu kuvvetli destek, beni ve Yönetim Kurulumu sektörümüze hizmet anlamında her zaman motive etmektedir.
Kıymetli misafirlerimiz,
Konuşmamın hemen başında sektörümüzün mevzuat zemininin oluşmasında ve uygulamalarında,bizleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde çalışmaları ve gösterdiğiyapıcı tutumları nedeniyle Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze,
Genel Müdürümüz Sn. Muharrem SELÇUK beyefendi ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Veli Gülyaz beyefendiye huzurunuzda çok teşekkür ediyorum.

DİĞER HABERLER
"Geleceğimizin Gözüyle Güvenilir Gıda "


Bakanlığımızın gelişmiş ülkelerde olduğu gibi sivil toplum kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde çalışma yapıyor olmasının memnuniyetini hep birlikte yaşıyoruz.
Çeyrek asırlık tecrübesi ile VİSAD günümüzde Türkiye hayvan sağlığı ürün pazarının değer olarak %85 inden fazlasını temsil eder hale gelerek sektörün çatı STK’sı haline gelmiştir.

Üye veren firmaların kurumsal menfaatlerinden ziyade sektörün ortak yararları için gayret gösteren tüm üyelerimize, meslekleri alanında en iyileri olduğuna inandığımız VİSAD çalışma grupları başkan ve üyelerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.
Değerli katılımcılar,
Malumunuz, Veteriner ilaçları, hayvan aşıları, hijyen ürünleri, yem katkıları ve premiksler gibi ürünler; veteriner sağlık ürünleri veya hayvan sağlığı ürünleri olarak bilinmektedir.
Hayvan sağlığı ürünleri; gıda amaçlı, sportif amaçlı beslenen hayvanların yanısıra evde beslenen hayvanlar, yabani hayvanlar ve balıkçılık sektörü içinde elzemdir.
Ürünlerimiz Hayvancılık işletme ekonomisigirdileri içerisinde %2-2,5 gibi küçük bir paya sahip olmasına rağmen hayvan sağlığı ürünlerinin bulunmadığı bir ekonomide,
Hiçbir şekilde verimli ve sağlıklı et, süt, yumurta, balık gibi önemli gıdalar üretilemez,
Hayvan refahından bahsedilemez,
Salgın hastalıklar kontrol edilemez, Gıda kaynaklı enfeksiyonlar önlenemez,
İşletmelerde büyük ekonomik kayıplar olur,
Hayvan hastalıklarının eradikasyonu mümkün olamaz,
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların önlenmesi mümkün olamaz.
Hayvancılığa önemli derecede bilimsel ve teknik destek sağlamaktadır,
Sahadaki gelişmeleri en etkin şekilde takip ederek, iyi ve kötü uygulamaları görerek, analiz edip çözüm aramaktadır,
Endüstrimizin bilimsel ve teknik seviyesi yüksektir, Bakanlık ve kurumlarla yakın işbirliği yapmaktadır,Global iletişimi güçlüdür. Yeni ve gelişmiş teknolojiyigetirerek hayvancılığın kullanımına sunmaktadır,
İstihdama entelektüel birikim sağlamaktadır.
Bir diğer yönden ise hayvancılıkta ve kimi zaman insan sağlığı alanında en çok tartışılan konuların önemli bir kısmı Hayvan Sağlığı Sektörü ile ilgilidir;
Çeşitli hayvan hastalıklarının mevcudiyeti,
Yeni veya yeniden önem kazanan zoonoz hastalıklar,
İhracata yönelikçeşitli engellemeler,
Global anlamda antibiyotiklere karşı dirençlilik gelişimi,
Hayvansal gıdalarda ilaç kalıntı riskleri gündemimizde her zaman varlıklarını korumaktadır.


Bizler VISAD üyeleri olarak, derneğimizin “kanunu” haline gelmiş olan “Sorumluluğumuzun bilincindeyiz” sloganı çerçevesinde mesleki etik değerlerimiz ve ilgili kanunlar çerçevesinde bugünümüz ve geleceğimiz için var gücümüzle çalışmaktayız.
Elbette, “Hayvan sağlığı ürünlerininyeterli kalitede” olması ve gerektiğinde yeterince kullanılmasına imkân sağlayacak şekilde “erişilebilir” olmasının“stratejik”öneme sahip olduğunu,bu salondaki tüm katılımcılar çok iyi bilmektedir.
Son yıllarda yürürlüğe giren mevzuat ve düzenlemeler nedeniyle sektörde yaşanan sorunların çözümü için hem Bakanlık hem de derneğimiz yoğun çaba harcamaktadır.
Yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen, sektörümüzdeüretim kalitesine yönelik önemli değişimler ve geniş kapsamlı geleceğe yönelik yatırımların olduğunu memnuniyetle görmekteyiz.
Keza Bakanlığımızda ve sektörde yüksek donanımlı insan kaynağının arttığını, endüstrimize başta veteriner hekimler olmak üzere önemli ölçüde insan kaynağı istihdam edildiğini gözlemlemekteyiz.
Geçen sene yine bu salonda yapmış olduğumuz toplantıdan günümüze kadar gelinen noktada “Türkiye hayvan sağlığı yapısı” daha “etkin” şekilde korunduğu gibi özellikle yerli üreticilerimiz için ürünlerine yönelik ihracatta kazanımlar elde edilmiştir. Kalıcı ve sürdürülebilir ihracatın geliştirilmesi açısından sanayimizin uluslararası rekabet gücü artmıştır.
Özellikle ülkemizin stratejik coğrafi lokasyonu, dünya protein kaynaklarının %40’ ına 4 saatlik uçuş mesafesindedir. Hayvan sağlığı ürünlerimizin kalıcı ihracatına yönelik çalışmaların hızla gerçekleştirilmesi, Ülkeler arası Tarım ve Hayvancılık İş Birliği toplantılarına ve dış ticaret görüşmelerinde aktif bir platform olarak katılım VİSAD’ ın orta ve uzun vadede stratejik hedefleri içindedir. Ülkemiz adına bu hedeflere ulaştığımızda Hayvan Sağlığı Ürünlerimizin global piyasalarda gerek navlun avantajı, gerek uluslararası kabul edilmiş üretim kalite ve kapasite avantajları endüstrimizde faal üreticilerimizi bir adım ileriye götürecektir.

DİĞER HABERLER
Toplantıya davet


Şüphesiz mevzuatla uygulamanın birbirini eksiksiz olarak tamamlaması, kanun, yönetmelik, kılavuz ve talimatların ülkemiz şartlarına göre sistematik olarak uygulanabilir olması çok önemlidir.
Yakın geçmişe ve bugüne bakıldığında sektörün GMP süreci ve pazarlama izni dosyalarının yenilenmesi için önemli bütçeler kullandığını ve kullanmaya devam edeceğini dikkate alarak,sektörünbirçok alanda Bakanlığımız nezdinde desteklenmesi gerekmektedir.
Uygulamalara yönelik yol gösterici çalışmalara,dil ve anlam bütünlüğüne ulaşmış açıklayıcı kılavuzlara, yöntem ve teknik bilgilendirmelereolan ihtiyaçlarımız hala önemini korumaktadır.
Kıymetli Katılımcılar,
Bizler VİSAD Yönetim Kurulu olarak her zaman konunun asıl muhatabı olan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile kesintisiz iletişim halinde olmayı prensip edinmiş durumdayız.
Her zaman söylediğimiz gibi, sektör üstü kurumsal duruşumuz dışında “baskı” unsuru olabilecek yollara hiçbir zaman tevessül etmedik, etmeyeceğiz.
Derneğimizin kurumsal yapısının değişmez gerçeği olan bu “etik” duruş, İnşallah bir 25 yıl daha güçlenerek daha da büyüyecek, sektörümüzün çatı STK’ sı olarak varlığımız daha da genişleyecektir.
İşte bu etik duruş ile, Derneğimizin icra kolları olan çalışma grupları, üyelerimizden ve sektörden gelen uygulamalara ilişkin:
Sorunları, Aksaklık ve çözüm önerilerini,
Kurumsal bir süzgeçten geçirdikten sonra sektörün ortak görüşü olacak şekilde Bakanlığımıza iletmekteve alınan cevapları üyelerimize ve sektörümüz faydasına açmaktadırlar.


Bakanlığımızın da teveccüh gösterip bahsettiğim teknik çalışmalarımıza sürekli olumlu yaklaşım sergilediğini ve bizleri her zaman bu yönde teşvik ettiğini huzurlarınızda söylemekten memnuniyet duymaktayım.
Sektör olarak Bakanlığımızın mevzuat hazırlık çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmayı her zaman arzu etmekteyiz. Yönetim kurulumuzun iradesi ile oluşturulan çalışma gruplarıyla Bakanlık çalışmalarına daha fazla destek olmaya gayret edeceğiz.
Kıymetli Katılımcılar,
Bu yılki toplantımızda Bakanlık ve VİSAD mensuplarının sunumları yanısıra Dr. Klaus Hellmann beyefendi“AB’de VTÜ Pazarlama İzinlerinin Yenileme Süreci ve Varyasyon Uygulamaları” konulu kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.
Umuyoruz ki, kendisinden, sektör uzmanlarımız ve Bakanlığımızın uzman kadrosu çok yararlı bilgiler edinecekler.
Malumunuz her yatırım mali bir çerçeve ve vizyoner bir perspektif gerektirmektedir, doğal olarak Bakanlığımızın düzenlemeleri ve sektörümüzün yaptığı her yatırım ülkemiz ekonomisine dayanmaktadır.

Bu nedenle bu seneki toplantımızda ekonomi konusunda da bir uzman konuşmacı olmasının faydalı olacağını düşündük. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı, Ekonomist, Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ hocamızın “Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi-ABD, AB, Asya ve Türkiye ve bizim buradaki yerimiz” başlıklı konuşmasını toplantımızın ikinci gününde dinliyor olacağız.
Toplantımız boyunca aklımıza takılan soruları ilgililere ileterek cevaplarını alıyor olacağız.
Hepimiz için çok verimli bir organizasyon olmasını dileyerek, tüm katılımcılara saygı ve sevgilerimi arz ediyorum”
Daha sonra açılış konuşmalarına istinaden GKGM Genel Müdürü V.-Muharrem SELÇUK ”Veteriner Sağlık Ürünleri Sektöründeki Gelişmeler ve Genel Değerlendirme”konu başlıklı konuşmasını yaptı.

DİĞER HABERLER
Beydağ İlçesi de "Organik Tarımda Varım" Dedi!

VİSAD Değerlendirmesi’ni ise VİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Ömer DİKER yaptı.
Bakanlık Değerlendirmesi konuşmasını da GKGM Daire Başkanı Mustafa BEBEK gerçekleştirdi.
Oturumun başlaması ile beraber 1.Oturumun Başkanlığını Doç. Dr. Veli GÜLYAZ ve Burçak ZORLU yaptı.” İyi Üretim Uygulamaları (GMP) ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri
GMP Faaliyetleri ve Farmasötik Kalite Sistemi” isimli konu başlıklı sunum GKGM’den Veteriner Hekim, Dr. Erdoğan ŞAHİN tarafından gerçekleştirildi.
Sonraki Oturumun Başkanlığını ise Mustafa BEBEK devam ettirdi.

Konu başlığı ” Dosya Yenileme Süreci”olan oturumda GKGM Çalışma Grubu Sorumlusu Mustafa YIKILMAZ ”Bakanlığın pazarlama izinleri ile ilgili çalışmaları ve planları, güncelleme dosyasında gelinen aşama, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri”ne değindi..
Daha sonra Pendik VKE’den Kimyager Farah TATAR ve Veteriner Hekim Dr. E. Ozan ÇAKIR ise,”İlaçlarda farmasötik kalite ile ilgili dosya güncellemede gereklilikler ve sık karşılaşılan hatalar,Varyasyonlarda sık yapılan hatalar ve gereklilikler”konusuna açıklık getirdiler.

IMG-3752Program akışı içinde ”Saha Denetimleri-Yeni Düzenlemeler”konusu,Tanıtım kılavuzu GKGM’den Veteriner Hekim Doğan BAYRAK tarafından anlatıldı.

”VTÜ İthalatı ve Elektronik Başvuru Kılavuzu” konu başlıklı sunum ise; GKGM’DEN Kimya Mühendisi Ali ŞİMŞEK tarafından sunuldu.
Bir sonraki konuşmacı olan GKGM’den Veteriner Hekim Bekir Yücel TANRIKULU ise,”Farmakovijilans Denetim Çalışması”konusunu anlattı..
Günün son programı ile beraber ” VİSAD 25. Yıl Plaket Takdimi ve Kokteyl” ile devam eden etkinlikte VİSAD’ın kuruluşunda emeği geçen ve Üye veren firmaların 25 yıl önceki temsilcilerine plaketler verilerek KATKILARINDAN dolayı TEŞEKKÜR edildi ve 25.Yıl PASTASI kesildi.


VİSAD’ın Kuruluşuna 25. YIL Önce EMEĞİ GEÇEN isimleri olan Alp SEVİNDİK,Bahaeddin Yavuz OGAN,Ercan PETEKKAYA, İsmal Yavuz SEZEN,Nişan Arek KUYUMCİYAN ,Nuri Burhan ÇERİGENÇ ve Seyfettin UĞUR’a PLAKET verilerek katkılarından dolayı minnetle anıldılar ve bugün ki yeni yönetim tarafından teşekkür ile şükranları sunuldu..

Ertesi günki Oturum’un Başkanlığını ise İsmail ÖZDEMİR yaptı.
Bu oturumun İlk konuşmacısı ise, ”AB’de VTÜ Pazarlama İzinlerinin Yenileme Süreci ve Varyasyon Uygulamaları”isimli konusu ile ECVPT’den Vorstand, Dipl. Dr. Klaus HELLMANN oldu.
ECVPT’den Vorstand, Dipl. Dr. Klaus HELLMANN ”AB’de VTÜ Pazarlama İzinlerinin Yenileme Süreci ve Varyasyon Uygulamaları” konusunuda sundu.
Oturum Başkanı GKGM’DEN Mustafa BEBEK ile devam ettirilen toplantı ”Sektörden Gelen Sorular ve Cevapların alınması ile devam ettirildi.
Son Oturum’un Başkanı ise VİSAD Yönetim Kurulu Üyesi, Ömer DİKER oldu.
Bu oturumda ” Karşılaştırmalı Dünya Ekonomisi-ABD, AB, Asya ve Türkiye, Sizin buradaki yeriniz?”’ konu başlıklı sunumu ile Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Ekonomist Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ,ilginç değerlendirmelerde bulunarak SEKTÖREL UFUK GENİŞLİĞİNE farklı bakış açısı getirdi..

Daha sonra toplantı” Genel Değerlendirme ve Kapanış”ile son buldu ve amacına uygun gündem ile memnuniyet yarattığı ifade edildi.


9 Nisan 2017. 10:16
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x