VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,


on_resim

 

Davet Mektubu

 

VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi,

08-10 Eylül 2014, Kars

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Bilimsel organizasyonlar, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının belli zaman aralıkları ile bir araya gelerek tanıştıkları, bilgi ve sorunlarını paylaştıkları ve çalışmalarını sundukları toplantılardır. Veteriner Patoloji ailesi, ilk kez 2002 yılında Konya’da düzenlenen kongre ile bu geleneği başlatmış ve her iki yılda bir ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlemiştir. 2012 yılında Aydın’da düzenlenen kongremizde alınan karar uyarınca yedinci kongrenin Kars’ta yapılması uygun görülmüştür.

Sizleri Kars’ta düzenlenecek olan VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresine davet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Veteriner Patoloji alanında yapılan araştırmalar ile her geçen gün daha hızlı ilerleme ve gelişme kaydedildiği aşikârdır. Tüm bu yenilik ve gelişmeleri yakından izlemek ve uygulamak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak, yapılan çalışmaları karşılıklı tartışma olanağı bulmak, geleceğin genç akademisyenlerini buluşturmak ve sosyal ilişkilerimizi pekiştirmek amacıyla sizlerle birlikte olmak en büyük arzumuzdur.

Bu amaçlar doğrultusunda 08-10 Eylül 2014 tarihleri arasında ülkemiz hayvancılığında önemli bir paya sahip doğunun uygar kenti Kars ilimizde yapılacak olan kongremize katılım ve desteğinizi bekler, sonsuz saygılarımızı sunarız.

 

Prof. Dr. Enver BEYTUT

Kongre Düzenleme Kurulu Adına

Kongre Başkanı

1

 

Kurullar

 

 

Kongre Onursal Başkanı

Prof. Dr. Sami ÖZCAN (Kafkas Üniversitesi Rektörü)

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Enver BEYTUT

Kongre Onur Kurulu

Prof. Dr. Gürsoy AKSOY (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Cemalettin KÖKÜUSLU (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Şenay BERKİN (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. H.Ümit MİLLİ (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Deniz YAMAN ENER (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Nalan KABAKÇI (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Nursal METİN(Emekli Öğretim Üyesi)

DİĞER HABERLER
Türk Tavukçuluk Tarihimizden Kesitler

Kongre Genel Sekreterleri

Prof. Dr. Serpil DAĞ

Doç. Dr. Hasan ÖZEN

Doç. Dr. Musa KARAMAN

Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Enver BEYTUT (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU (Veteriner Patoloji Derneği Başkanı)

Prof. Dr. Serpil DAĞ

Doç. Dr. Hasan ÖZEN

Doç. Dr. Musa KARAMAN

Arş. Gör. Emin KARAKURT

Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Günay ALÇIĞIR (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Seçkin S.ARUN (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Ayhan ATASEVER (Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Enver BEYTUT (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. S.Serap BİRİNCİOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. M.Kemal ÇİFTÇİ (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Serpil DAĞ (Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Hüdaverdi ERER (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Hatice ERÖKSÜZ (Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Yesari ERÖKSÜZ (Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. İbrahim FIRAT (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Yavuz GÜLBAHAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Ahmet GÜLÇUBUK (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Aydın GÜREL (İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. M. Müfit KAHRAMAN (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Erkan KARADAŞ (Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Oğuz KUL (Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Osman KUTSAL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Mustafa ORTATATLI (Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Kadir ÖZCAN (Uşak Üniversitesi Uşak SYO)

Prof. Dr. Harun ÖZER (Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. İ. Ayhan ÖZKUL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Özlem ÖZMEN (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

DİĞER HABERLER
Rusya'dan 3 Türk firmaya süt ihracat izni

Prof. Dr. Yavuz Selim SAĞLAM (Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Gürsel SÖNMEZ (Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Necati TİMURKAAN (Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Nihat TOPLU (Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Recai TUNCA (Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Sevil ATALAY VURAL (Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. İhsan YAMAN (Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO)

Prof. Dr. Murat YARIM (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Zabit YENER (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi)

Prof. Dr. Fethi YILMAZ  (Fırat Üniversitesi Elazığ SYO)

vet2

 

Bildiri Gönderim Kuralları

 

 

Bildiri özetinin gönderilmesi için son tarih: 20 Haziran 2014

 

Bildiri değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi: 10 Temmuz 2014

 

Bildiri Özetlerinin Hazırlanması

 

Sözlü ya da poster bildiri özetleri, elektronik kayıt işlemleri sırasında karşınıza çıkacak sisteme yüklenmeden önce aşağıdaki formata uygun şekilde hazırlanmış olmalıdır. Birden fazla bildiri gönderilmesi durumunda, sisteme her bir sunum için ayrı özet dosyası yüklenmelidir.

 

Sözlü ya da poster bildirinin özeti Türkçe ve İngilizce olarak tek dosya içinde ayrı metinler halinde (Microsoft Word programında (.doc, .docx), Times New Roman 12 punto yazı tipinde, tek satır aralığında ve her kenardan 2,5 cm boşluk bırakılacak şekilde) hazırlanmalıdır.

Özetler, araştırma ya da olgu sunumunun başlık, yazar isimleri, yazar adresleri, amaç, gereç ve yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler bölümlerini içerecek şekilde hazırlanmalıdır. Ancak “amaç, gereç & yöntem, bulgular ve sonuç” bölümleri için alt başlık oluşturulmamalıdır.

 

Bildiri özetleri 200 kelimeyi aşmayacak şekilde (başlık, yazar ve adres bilgileri ile anahtar kelimeler hariç) hazırlanmalıdır.

 

Bildiriyi sunacak yazar isminin altı çizilmelidir.

 

DİĞER HABERLER
Hayvansal Gıdalar İçin Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Türkçe ve İngilizce başlıklar “kalın” karakterde yazılmalıdır.

 

En fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.

 

 

Bildiri Başvurularının Değerlendirilmesi

 

Sisteme kuralına uygun şekilde yüklenen her bir sözlü ya da poster bildiri özeti, bilimsel değerlendirme kurulunda bulunan öğretim üyeleri arasından seçilen en az “2” hakem tarafından değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucu, tarafınıza e-posta yoluyla bildirilecektir. Bildiri kabul yazılarında gecikme yaşanmaması için katılımcıların bildiri özetlerini, son gönderim tarihine kadar beklemeden göndermeleri yararlı olacaktır.

 

Sözlü Bildiri Yapacak Katılımcıların Dikkatine

 

Sözlü sunumunuz için görsel öğeler kullanacaksanız, bunlara ait elektronik kayıtları (ppt dosyası gibi) mutlaka kayıt işlemleriniz sırasında kayıt masasındaki yetkiliye teslim ediniz.

Teknik aksaklıklar yaşanmaması için görsel sunumlarınızı mutlaka Microsoft Office 2007 ve sonrası  versiyonlarda hazırlamanız, ppt dosyanız video uzantısı içeriyor ise kayıt masasındaki yetkiliye bilgi vermeniz ve zorunlu olmadıkça sununuzu toplantı salonunda kurulan bilgisayar ve data projektör cihazını kullanarak yapmanız gerekmektedir.

 

Kongre programının aksamaması için “10 dakika ile sınırlandırılan” sunum süresine dikkat etmenizi ve sununuzu hazırlarken süre aşımına neden olabilecek gereksiz verilerin (özellikle giriş ve literatür bilgiler bölümlerinde) aktarılmasından kaçınmanızı rica ederiz.

 

Poster Bildiri Yapacak Katılımcıların Dikkatine

 

Sunu yapılacak posterler 90 x 120 cm (en x boy) boyutlarında, dikey şekilde ve tek parça halinde hazırlanmalıdır. Poster sunuların yerleştirileceği stantların boyutları değiştirilemeyeceği için bu kurala uyulması özellikle rica olunur.

Posterinizi hazırlarken en az 2 metre uzaktan rahatlıkla görülebilecek büyüklükteki metin ve resim boyutlarını tercih ediniz.

 

Hazırladığınız posteri kayıt işlemleriniz sırasında kayıt masasındaki yetkiliye teslim ediniz.

 

Hazırladığınız posteri kayıt işlemleriniz sırasında kayıt masasındaki yetkiliye teslim ediniz.

Kongre programında tarih ve saati bildirilecek poster turu sırasında, sunu yazarlarından en az bir kişinin posteri başında bulunması gerekmektedir.


29 Haziran 2014. 12:43
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x