Yemcilerin 32. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.Karakuş Yeniden Seçildi


Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (Türkiyem-Bir) 32.Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı,

Ankara Ticaret Odasında yaklaşık 200 kişilik katılımla gerçekleştiren Genel Kurul sonunda Murat Ülkü Karakuş tekrar genel başkanlığa seçildi,

Gerçekleştirilen Genel Kurula, Türkiyem-Bir üyelerinin yanında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Edip Uğur,  Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr.Nihat Pakdil ve Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü Azmi Aksu ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na Bağlı Kuruluşların üst düzey temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin başkan ve temsilcileri ile akademisyenler, yem sektörüne hizmet veren firma temsilcileri katıldı.

Divan heyetinin seçilmesiyle başlayan Genel Kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Birlik Başkanı M.Ülkü Karakuş açılış konuşmasını yaparak, aşağıdaki konulara değindi;

-Yem sektörünün, bitkisel üretim ile hayvansal üretim arasında bir köprü olduğunu, bu nedenle çok önemli bir konumda bulunduğunu,
-Yıllar itibariyle dünya hububat üretim, tüketim ve stok rakamlarında çok büyük farklılıkların olmamasına rağmen dünya hububat fiyatlarında büyük dalgalanmaların görüldüğünü, bunların da spekülatif dalgalanmalar olarak değerlendirilebileceğini,
-Türkiye hububat ve yağlı tohum üretim miktarının 20 yılı aşkın süredir değişmemesine rağmen, aynı dönemde karma yem üretiminde 7,5 milyon ton’luk artışın sağlandığını ve bu nedenle ülke içi bitkisel üretimin yem sektörünün ihtiyacına yetmediğini,
-Ülke içi üretimi ihtiyaca yetmemesinden dolayı ithal etmekte oldukları hammaddelerin büyük oranda GDO’lu olduğunu, Biyogüvenlik kanununun AB’nde uygulandığı gibi ülkemizde de sistematiğe oturtulmuş bir şekilde uygulanması gerektiğini,
-Et ithalatının hayvancılıkla uğraşanlara zarar verdiğini, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için yem fiyatları ile süt fiyatları arasındaki dengelerin korunması gerektiğini,
-Son zamanlarda, besi ve süt yemlerinde %30-40 oranında görülen fiyat artışlarını kepekler, yağlı tohum küspeleri ve diğer hammadde fiyatlarında görülen artışlara bağlayarak, bu ürünlerdeki gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini,
-Düzenli olarak; hayvan üreticileri, yemcilerin, yağcıların, uncuların, makarnacıların Bakanlıkla birlikte dar kapsamlı istişare toplantısı yapmalarının faydalı olacağını
Vurgulayarak, eski yönetim kurulu üyelerine sektör adına özverili çalışmaları ve yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerine de yeni görevlerinde başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

DİĞER HABERLER
Yem Fiyatları Besicileri Zorluyor

Birlik Başkanının ardından kürsüsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Edip Uğur konuşmasında;
-Yem, yağ, havancılık sektörlerinin birbirinin ayrılmaz parçası olduğunu, insanlarımızın sağlıklı beslenmesine yönelik çalışıldığını,
-Yemcilerin, yağcıların, hayvancılık sektörü temsilcilerinin bir araya gelmesinde fayda olduğunu,
-Ülkemizde hububat üretimi ile yağlı tohumlar üretimin birbirine oranının dünyaya kıyasla yağlı tohumlar aleyhine düşük olduğunu,
-Türkiye’de bitkisel üretim açığın bulunduğunu, Türkiye’nin başta soya olmak üzere yağlı tohum küspelerinde net ithalatçı olduğunu,
-Yerli üreticiyi korumak amacıyla koyulan gümrük duvarlarıyla, ülke içindeki yağ, küspe ve kepek fiyatlarının aşırı artabildiğini, dolayısıyla hayvansal ürün fiyatlarında da büyük artışların yaşandığını,
-Politikaların sürdürülebilir olması ve Türkiye’nin et ithal etmemesi gerektiğini
 İfade etti.

Daha sonra konuşma yapan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı  Dr.Nihat Pakdil;

-Doğu Karadeniz hariç olmak üzere, ülkemiz genelinde yarı kurak şartların bulunması ve başka faktörlerin de sınırlamasıyla yeni sezonda Güney Doğu Anadolu’da mahsul durumunun iyi olmadığını ve sulama yatırımlarının bir an önce bitmesinin önem taşıdığını,
-Gıdada 11,5 milyar dolar ihracatın gerçekleştiğini,
-Yem sektörünün ihtiyacının ülke içinden karşılanamadığı durumlarda ithal etmek durumunda olduğumuzu,
-Ülke içi üretimde sürdürülebilirliğinin önem taşıdığını, yerli üreticilerin korunması için et ithalatı konusunda da bazı önemlerin alındığını,
-Yem ve hayvancılıkla ilgili mevzuatların görüşe açıldığını, bu mevzuatların birbirine paralel olması nedeniyle yayınlanması için uygun zamanın beklendiğini,
-Türkiye’de tarımsal işletmelerin küçük ve dağınık olmasının denetim yapan kuruluşlara denetim güçlüğü, buralardan hammadde alanlara da kalite standardı ve temin konusunda sıkıntılar yarattığını,
-Bundan sonraki süreçte sorumlukların büyük kısmının işletme sahiplerine yüklendiğini, hayvansal üretim yapanların denetimler sırasında hayvanların nerden geldiği, neyle beslendiği konularında denetim yapanlara bilgi verebilmesi ve hayvan refahını da gözetmeleri gerektiğini,
-Asıl amaç olan güvenilir gıda konusunda tüketicilere şeffaf olunarak, daha güvenli gıdaların arzının şart olduğunu, herkesin kendi alanında sorumluluk üstlenerek tarladan çatala gıda güvenliğinin sağlanması gerektiğini
belirtti.

DİĞER HABERLER
GDO’lu Amerikan mısırına yasak!

Açılış konuşmaları ve başarı telgraflarının okunmasının ardından gündem konularının görüşülmesi amacıyla misafirler Genel Kurul salonundan ayrılmışlar ve gündem maddeleri Genel Kurula katılan üyelerle tartışıldı.

Türkiyem-Bir 32. Olağan Genel kurulu, Başkan M.Ülkü Karakuş ve Başkan Yardımcısı Bekir Taşkaldıran’ın kapanış konuşmasının ardından Divan heyetince kapatıldı.


11 Nisan 2011. 11:46
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x