Yumurta Sektörüne Bir de “Hayvan Refahı” Darbesi


Yıllardır büyük sıkıntı içinde bulunan yumurta sektörü, bu kez “Hayvan Refahı Yönetmeliği” ile  çalkalanacak.

Bu konu ile ilgili olarak,Hayvan Refahı Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi girmesine de yumurta üreticileri son derece tedirgin bir durumda.Bu yönetmelikte hayvan refahı ile ilgili yeni düzenlemeler bulunuyor.Buna göre en büyük değişiklik kafes sistemlerinde bulunuyor.

YUMURTA FİYATLARI ARTACAK

Yeni sistemdeki eksileri sıralarsak;alternatif kafes sistemine geçiş sürecinin kısa olması, öz kaynak yetersizliği ve dönüşüm için devlet desteğinin öngörülmemiş olması gibi nedenlerle, yönetmeliğin uygulanmasında birçok sıkıntı ile yüz yüze kalacak olan yumurta üreticileri tedirgin. Bu uygulama ile üretimin düşeceğini ve yumurta fiyatlarının artacağını düşünüyorlar.

Bakanlık, 12 nolu Gıda güvenliği faslının müzakerelere açılması ile birlikte, ulusal mevzuatın AB müktesebatına uyumu çalışmalarına hız verdi ve birçok ikincil mevzuatı yürürlüğü soktu.23 Aralık 2011 tarih ve 28151 sayılı resmi gazetede “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik” yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik halen çalışan işletmelerin 2015 yılına kadar üretimlerini sürdürebileceklerini, yeni kurulacak işletmelerin ise, yeni kafes sistemlerine göre kurulmasını öngörmekte. Avrupa Birliğinde kanatlı refahını öngören 1999/74 Sayılı direktif, yeni kurulacak işletmeler için 2007 yılında uygulanmış, hâlihazırdaki işletmelerin yenilenmesi için ise 2012 yılına kadar süre vermiştir. Başka bir ifade ile 8 ve 12 yıllık geçiş süresi öngörülmüş idi. Aradan 12 yıl süre geçmiş olmasına rağmen konu Avrupa Birliğinde halen tartışılmakta ve son durum belli olmamıştır.

DİĞER HABERLER
Hayvan Sevklerinde Refah Yükselecek

Avrupa Birliği’nde Ocak 2012 itibarıyla geçerli olan, geleneksel kafes yasağının uygulamasına ilişkin ciddi olumsuzluklar bulunuyor.Bu uygulama ile birlikte yumurta üretiminin azalacağı ve mevzuat ihlallerinde artış yaşanacağı öngörülüyor.

Hayvan haklarını savunan sivil toplum örgütleri tarafından açıklanan verilere göre, Avrupa Birliği’nde yumurtacı tavuk varlığının yaklaşık 390 milyon olduğu, halen yaklaşık 84 milyon yumurtacı tavuğun geleneksel kafeslerde tutulduğu ve 13 Üye Devlette 1999/74 sayılı Tüzüğe uyum sağlanamayacağı söylenmektedir.

Diğer yanda, Avrupa Komisyonu tarafından verilen rakamlara göre ise, 1 Ocak 2012 itibarıyla 11 Üye Devlette uyumsuz 51 milyon tavuk hala geleneksel kafeslerde tutuluyor.

Bir değişik uygulama ise,Avrupa Birliğinde bu tür uygulamalar öncesinde tüketici anketleri yapılmakta, yeni uygulamaların ürün fiyatlarında oluşturacağı artışları karşılayıp karşılayamayacakları sorulmakta, tüketicilerin alım gücünü etkileyemeyecekse uygulanmaktadır.

Türk yetkililerden Avrupa Komisyonuna sunulan “Fasıl 12 kapsamına giren AB Müktesebatının Uyumlaştırılması ve Uygulanması Stratejisinde”, yumurtacı tavukların AB mevzuatının 2011 yılında uyumlaştırılması, 2013 yılından itibaren kısmen, üyelik tarihinden itibaren ise tümüyle uygulanması öngörüldü. Başka bir deyişle Bakanlığın bu belgede ön gördüğü ve bizlerinde benimsediği geçiş süreci yönetmeliğe yansıtılmadı.

Buna göre,Yönetmelikteki sürelerin aynı kalması halinde ve geçiş sürecinin uzatılmaması durumunda, kafes üreten firmalar talepleri karşılayamayacak ve kafes ithalatı gündeme gelecektir.

DİĞER HABERLER
Piliç Eti, Protein Açığını Kapamada Öne Çıkıyor…

MALİYETLER BÜYÜK ORANDA ARTACAK

Yeni sisteme geçiş, maliyetleri önemli ölçüde artıracaktır. Örnek vermek gerekirse hâlihazırdaki 100 bin tavuk kapasiteli bir kümeste, alternatif kafese geçildiğinde, ancak 55 bin tavuk yetiştirilebilecektir. Başka bir ifade ile mevcut yumurta üretiminin sürdürülebilmesi için kümes kapasitesinin yaklaşık %50 oranında artırılması gerekmektedir.

Eski geleneksel kafes sisteminde tavuk başına 5-6 TL olan kafes maliyeti, alternatif sistemde 12 TL ye yükselmektedir. Gerek yeni kümes inşası, gerekse kafeslerin yenilenmesinin getireceği mali külfeti üreticilerin öz kaynakları ile karşılaması imkânsızdır. Bütün bunlara ilave olarak, henüz ekonomik ömrünü tamamlamamış, kafeslerin üretim dışı bırakılması bir milli servet kaybıdır. Yasaklamayla yumurta üretiminde oluşabilecek azalma, yumurta fiyatlarının yükselmesine sebep olacak ve halkın en ucuz protein kaynağına olan erişimi kısıtlanmış olacaktır. Aynı zamanda 300 milyon dolara ulaşan yumurta ihracatımız da olumsuz etkilenecektir.

Buna göre,, geçiş sürecinin kısa olması, öz kaynak yetersizliği ve dönüşüm için devlet desteğinin öngörülmemiş olması gibi nedenlerle, yönetmeliğin uygulanmasında üreticiler birçok sıkıntı ile yüz yüze kalacak ve yumurta üretiminde ciddi düşüşler yaşanacaktır.

14 AB ÜLKESİ  KANATLI REFAHI  YASASINA  UYUM SAĞLAYAMADI  

Avrupa Birliği’nin neredeyse yarısı 12 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulaması istenen düzenlemeleri yanıtsız bıraktı.AB’nin toplam yumurta üretiminin %14’ünü temsil eden, 27 AB üyesi  devletin 14’ü  1 Ocaktan itibaren uygulanması öngörülen yeni hayvan refahı ve kafes sistemi kurallarını uygulamada başarısız oldu.

DİĞER HABERLER
Türkiye’nin ilk yerli yumurta tavuğu

Avrupa Komisyonu’nun son verilerine göre 46 milyondan fazla tavuk Avrupa’da hala yasa dışı olarak kabul edilen geleneksel kafes sistemlerinde barındırılmaktadır. Uygulanmasına hazırlanmak için neredeyse 10 yıl süre verilen bu düzenlemeler en az 14 AB ülkesi tarafından tamamen uygulanamadığı için önümüzdeki haftalar içinde yasal takibe başlanacağı vurgulanmaktadır.

NFU İskoçya kuruluşunun domuz ve kümes hayvanlarından sorumlu başkanı Phil Sleigh’in yaptığı basın açıklamasında ’Komisyon tarafından uygulanacak para cezalarının olumsuz sonuçları hakkında uyarıda bulunmuş ve Komisyon’un geleneksel kafesleri dönüştürme amaçlı yaptığı çalışmaların birçok ülkede üreticileri teşvik etme konusunda büyük ölçüde etkisiz olduğunu vurgulamıştır.’

Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Hollanda, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya ve İspanya’da hala dönüşümü sağlayamayan ülkeler arasında sayılıyor.

 

 

 


17 Ocak 2012. 16:02
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x