Yumurtacı Tavuklarda Sağlık Çalıştayı


Güvenli ve sürdürülebilir yumurta üretimi için büyük önem arz eden kanatlı sağlığındaki öncelikli sorunları ve çözüm önerilerini tartışmak üzere, YUM-BİR ve VİSAD ortaklaşa “Yumurtacı Tavuklarda Sağlık” çalıştayı düzenledi.

 

Toplantıya, YUM-BİR ve VİSAD Yönetim Kurulu üyeleri, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Birim sorumluları ve Veteriner Kontrol Enstitüsü uzmanları, kanatlı sağlığına hizmeti veren serbest veteriner hekimler, aşı firması temsilcileri ve üniversite mensupları katıldı.

 

Çalıştayda Yumurtacı işletmelerde sağlık sorunları ve mücadele stratejileri  (aşılama, tedavi, biyogüvenlik), veteriner sağlık ürünlerinde kalite güvenliği, koruyucu hekimlik ve tedavide rastlanan hatalar ve yeni mevzuatların sektöre sağlayacağı yararlar ayrıntılı bir şekilde tartışıldı.

 

Tespitler-Öneriler

 

1.İşletmelerde uygulanan biyogüvenlik önlemlerinin hastalıkların çıkışına bağlı olarak azalıp çoğaldığı, ancak her zaman ve her koşulda biyogüvenlik düzeylerinin üst düzeyde tutulması gerektiği ve bu konuda üretici eğitimlerinin artırılması, özellikle bakıcılara yönelik eğitimlere hassasiyet gösterilmesi gerektiği, 2.Veteriner Tıbbi Ürünler Yönetmeliği ve buna bağlı olarak yayımlanan talimat ve kılavuzların, veteriner sağlık ürünlerinin nakli ve depolanması konusunda daha etkin denetim sağlayacağı ve kalite güvenliğini artıracağı, bu nedenle söz konusu mevzuatın hızlı ve etkin uygulanması gerektiği,

DİĞER HABERLER
‘Yeni kafes’ sistemi için ek süre talebi

 

3.Sahada veteriner hekimlerce viral hastalıklara sadece klinik gözlemlere dayanarak konan teşhislerin her zaman doğru ve güvenilir olmadığı, bu durumun hastalıklarla mücadeleyi zaafa uğrattığı, aşı ve ilaç kullanımını artırdığı; bu yüzden tedavi ve aşılama programlarının laboratuar testleri ile doğrulanması, izolasyonların ileri tekniklerle idendifikasyonu yapılarak, aşı ve ilaç kullanımının kesin ve doğru teşhise dayandırılması,

 

4.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Enstitüleri ve/veya üniversite mensupları tarafından yapılan  araştırma sonuçları genellikle bilimsel yayınlarda kalmakta ve uygulamaya aktarılamamaktadır. Oysa bazı araştırma bulguları hastalıklarla mücadele stratejilerini değiştirebilecek niteliktedir. Araştırmaların pratiğe dönük sonuçlarından Bakanlığın ve üreticilerin yararlanmasını sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması,

 

5.Önemli ekonomik kayıplara neden olan bazı viral hastalık etkenlerinin patojenitelerinin zaman zaman değişim gösterdiği bilinmektedir. Bu durum aşıların bağışıklık gücü açısından önemli olup saha suşlarının takibini gerektirmektedir. Bakanlık araştırma projelerinde bu hususun göz önünde bulundurulması,

 

6.Aşı uygulayan ekiplerin yeterliliklerinin sağlanması  ve gerekli eğitimlerin serbest veteriner hekim ve aşı firmalarının işbirliği ile verilmesi,

 

7.Geçmiş yıllarda yapılan salmonella tarama sonuçları ışığında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün “Ulusal Salmonella Programı” günceleyerek yeniden başlatması,

 

8.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan damızlık ve kuluçkahane denetimlerin sıklaştırılması, sorun tespit edilen işletmelerin Yum-Bir aracılığı ile üreticilere duyurulması,

DİĞER HABERLER
Türk yumurtası 19 ülkeye ihraç edildi

 

9.Başta İzmir olmak üzere birçok ilde hobi amaçlı güvercin besleme her geçen yaygınlaşmakta ve güvercin popülâsyonu hızla artmaktadır. Güçlü bir şekilde dernekleşen güvercin severler güvercin hastalıklarını tedavi edememekten şikayet etmekte, Türkiye’de güvercinlere özgü ruhsatlı veteriner sağlık ürünleri bulunmadığı için kaçak yollardan gelen aşı ve ilaç kullandıklarını ifade etmektedirler. Başta Yalancı Tavuk vebası olmak üzere kanatlı sağlığı için her zaman büyük bir tehdit olan güvercin hastalıklarının engellenmesi için ruhsatlı aşı ithalatı için aşı firmalarının bilgilendirilmesi, taşıdığı risk nedeniyle mevzuatta öngörülen kolaylıkların sağlanması ve güvercin severlerin veteriner sağlık ürün taleplerinin legal yolardan karşılanması için çalışma yapılması,

 

10.Yumurtada kalıntı sorunu yaşanmaması için, tedavide sadece yumurtacı tavuklara özgü Bakanlık izinli antibiyotiklerin kullanılması, endikasyon dışı kullanımların engellenmesi, antibiyotik kullanımın kayıt altına alınması için Bakanlık ve işletmelerde gerekli alt yapının oluşturulması,

 

11.Veteriner sağlık ürünlerinin kalite denetimlerinin üretim ve ithalattan, kullanım aşamasına kadar etkin bir şekilde sürdürülmesi,

 

12.Yem katkı maddelerinin ruhsat şartlarına ve beyana uygunluğunun denetlenmesi ve ilaç denetimlerin artırılması, ham maddelerin ilaç gibi veya başka isimler altında pazarlanmasının engellenmesi, bu tür olayların Bakanlığa bildirilmesi,

DİĞER HABERLER
İşte Her Gün Yumurta Yediğinizde...

 

13.Yumurta Üretici Birliklerin kendi bölgelerinde risk analizine dayalı olarak aşılama programları oluşturması  ve aşı uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik bilgi paylaşım toplantıları düzenlenmesi, aşı tedarikçilerinin bu eğitimlere katkı sağlaması,

 

14.Çıkma tavukların köylere satışı ve 60 haftalık yaştan sonra diğer çiftliklere nakli konusundaki yasağa son zamanlarda uyulmadığı, çıkma tavukların ya üreticiler ya da çıkma tavuk kesimi yapan mezbahalar tarafından köylere satıldığı, Bakanlığın çıkma tavuk hareketleri konusundaki denetimleri sıklaştırması gerektiği,

 

15.İşletmelerde kemirgen, akar ve diğer ekto-parazitlerle etkin mücadele edilmesi ve Yum-Bir’in bu konuda üyelerine eğitim vermesi,

 

16.Yarka yetiştiriciliği yapan damızlıkçı ve diğer işletmeler, erken dönem aşılamaları eksik uygulamakta, bağışıklık düzeyi düşük yarkaların satışı sonrasında hastalıklar artmaktadır.

Bu konuda Üreticilerin aşılama programından emin olmadıkları yarkaları satın almamaları konusunda uyarılmaları,Gerektiği hususlarında görüş birliğine varılmış, bilgi ve gereği için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve sektör mensupları ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

 


29 Mayıs 2012. 18:04
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x