Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Adana’daki Eğitimlere Düzenlenen Törenle Başladı


 

  

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Adanalı genç çiftçilerle eğitimlere başladı.

 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ilgili olarak Çukurova Üniversitesi İ. Akif Kansu Konferans Salonu’nda bir tanıtım ve imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ziraat Bankası Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan ‘’Ziraat Bankası olarak kuruluşumuzdan itibaren her zaman ülke tarımının yanında olduk. İyi günde olduğu kadar kötü günlerinde de tarımsal üreticilerimizin yanında olduk. Sektörün ve üreticinin gelişimi için sürekli olarak kendimizi yeniledik. Bugün imzalarını atacağımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı, bu sektörde çalışmayı düşünen veya halen bu alanda çalışan geçlerimize eğitim alma imkanı sağlayarak, ülkemiz ve ülkemiz tarımı için geleceğin tohumlarını atıyoruz’’ dedi. 

 

Törende söz alan Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar ‘’Kent ve kır arasındaki ekonomik farklılıkların giderilebilmesi için tarımsal projeler geliştirmek ve tarımsal üretim bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ziraat Fakültemiz çağdaş ve teknik ziraat eğitiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahiptir.

 

Ziraat Fakültemizin sahip olduğu bilgi ve teknolojik birikimi tarımsal alanda en doğru şekilde toplumsal gelişimimize ve ülke ekonomimize yarar sağlayacak şekilde kullanmak ve aktarmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen ‘’Genç Çiftçi Akademisi’’ programına destek vermekten ve gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz’’ dedi.

 

Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf ise yaptığı konuşmada “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisiyle, gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı, gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi, halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini artırmayı, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi ve tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı hedefliyoruz.

 

Başlangıcını Ankara’dan yaptığımız, bugün de Çukurova Üniversitemizle ikinci adımını attığımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, Bankamızın üniversitelerle işbirliği yaparak gerçekleştireceği bir eğitim programıdır’’ dedi.

 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nde önümüzdeki günlerde Bursa’da; takip eden günlerde ise Şanlıurfa’da da ders zili çalacak. Programlara katılmak için Ziraat Bankası internet sayfasından başvuru yapmak gerekiyor.

 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırımyapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafındangeliştirilmiş olan, Banka –üniversite – kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programıdır.

 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin amacı nedir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi,

–      Gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı,

–      Gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi,

–      Halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı,

–      Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi,

–      Tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı amaçlamaktadır.

Kimler yararlanabilir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nden,

–      Üretim konusuyla ilgili teknik bilgisini arttırmak,

–      Yeni tarımsal yatırım yapmak,

–      Mevcut tarımsal işletmesini büyütmek veya geliştirmek,

–          Bir tarımsal işletmede çalışmak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan Genç Çiftçiler ve Genç Çiftçi adayları yararlanabilir.

 

Eğitim ücretli mi?

Eğitim için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Tüm eğitim ve eğitim materyalleri ile ilgili masraflar Ziraat Bankası tarafından karşılanmaktadır. Eğitim boyunca katılımcılara belirli miktarda yemek ücreti ödenecek, konaklama ihtiyacı olması halinde anlaşmalı otellerdeki konaklama giderlerine katkı yapılacak ve eğitim süresince ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortası yaptırılacaktır.

 

Başvuru şartları nelerdir?

Genç Çiftçi Akademisi’ne başvuru koşulları şunlardır:

–      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

–      Türkiye’de yerleşik olmak

–      18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak

–      Asgari lise mezunu olmak

–          Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek

–      Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak

–      Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

  

Kimlere öncelik verilecek?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne başvuranlar arasında aşağıdaki özellikleri taşıyanlara öncelik verilecektir:

–      Kadın çiftçiler/çiftçi adayları

–      Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları

–      Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar

 

Hangi konularda eğitim verilecek?

Eğitim konularının, ülkemizde özellikle kaliteli yatırıma, üretime ve ara elemana ihtiyaç duyulan alanlar olması hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak aşağıdaki konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır:

–      Büyükbaş Süt Hayvancılığı

–      Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

–      Örtüaltı Tarımı

 

Eğitim süreci nasıldır?

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır.

Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası’nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.

Her biri 20 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek eğitimler haftanın altı günü devam edecek ve devam zorunluluğu bulunacaktır. Teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda katılımcılar sözlü/yazılı sınava tabi tutulacaktır.

 

Eğitimin içeriğinde neler var?

o  Genç Çiftçi Akademisi’nin teknik eğitim aşaması iki bölümden oluşmaktadır:

o  Üretim konusuna özel teknik bölüm

o   Faaliyetin tanıtımı

o   Faaliyetle ilgili (bitki, hayvan, bina, makine ekipman vb.) unsurlar

o   Yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi

o   Üretim, pazarlama, satış zinciri, gıda güvenliği

o   Ortak konular

o   Yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi

o   Finansal okuryazarlık

o   Finansman (kredi – teşvik – hibe ve destekler)

o   İşletme/çiftlik yönetimi ve kayıt sistemi

o   Tarım sigortaları

o   Ortak iş yapma kültürü

 

Eğitim boyunca akademik bilgilerin yanısıra ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik bilgiler verilecek ve konularında uzman kişilerin katılımı ile eğitimler desteklenecektir.

  

Kimler Başarı Sertifikası alabilecek?

Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda programlarını tamamladıktan sonra yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, programı başarı ile tamamlamaları halinde Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabileceklerdir.

 

Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası ne kazandıracak?

 

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası, Ziraat Bankası ve eğitimi veren üniversitenin onayını taşıyacaktır. Bu yönüyle her şeyden önce programı başarıyla tamamlayıp, Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler için hayat boyu önemli bir referans olma niteliği taşımaktadır.

 

Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler, kendi yatırımlarını yapmak için Ziraat Bankası’nca uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanarak yatırım yapmak suretiyle kendi işletmelerine sahip olabilecektir.

 

Aile işletmesinde ya da kendi adına mevcut işletmesinde tarımsal faaliyet yapmakta olan ve Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler de işletmelerini geliştirmek için Ziraat Bankası tarafından uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanabileceklerdir.*

 

Bir tarım işletmesinde çalışmak isteyen gençler ise Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası’nın referans özelliği ile çiftliklerde iş bulabilme imkanına kavuşabileceklerdir.

 

*Bankaca sunulan kredilerden, Ziraat Bankası’nın esas ve usullerine göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunanlar yararlanabilecektir.

 

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular www.ziraatbank.com.tr internet adresinden yapılabilecektir.


Yazan - 11 Aralık 2018. Kategori MANŞET, TARIM. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x