Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Açıklamalarda Bulundu


unnamed

 

 

 

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, 2015 Yılı 3. Çeyreğine İlişkin Gelişmeler Konusunda Açıklamalarda Bulundu

 

Bankanın 3. çeyreğe ilişkin finansal verilerini değerlendiren Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, müşteri odaklı bir anlayışla iş modellerini ve bilançolarını geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

 

Herkesin ve Her Kesimin Bankası: Ziraat

 

Genel Müdür Hüseyin Aydın “Bireysel ve kurumsal çözüm önerilerimiz ile çiftçilerimizden emeklilerimize, temel tarım ürünlerinin finansmanından tarımsal sanayi işletmelerine, reel sektördeki küçük ölçekli işletmelerden ülkemizin en büyük firmalarına ve büyük projelerin finansmanına kadar; herkesin bankası olmak için, müşterilerimize ve ülkemize değer katmak için faaliyetlerimizi geliştiriyoruz.

 

Müşterilerimiz ile birlikte verimli ve sürdürülebilir olarak büyüme hedefi ile bu yılın 9 aylık döneminde aktif toplamını %21 artırırken, kredileri %28 oranında artırarak reel sektör odaklı  büyüme stratejimizi sürdürdük” dedi.

 

Müşteri ağırlıklı bilanço hedefiyle uyumlu olarak nakdi kredilerin aktif toplamı içerisindeki payını %60’ın üzerine çıkardıklarını belirten Aydın “Nakdi ve gayrinakdi kredilerin toplamında 239 milyar TL’yi aştık. 3. çeyrekte nakdi kredilerimiz 13,1 milyar TL artışla %8 büyüme kaydetti. Sektörün en büyük nakdi ve toplam kredi büyüklüğüne sahip bankası olduk.

Kurumsal kredi portföyümüzde %24 paya sahip tarım sektörü dahil, ülkemizin üretim potansiyelini artıran, istihdam sağlayan, cari dengeye destek olan imalat, enerji, ulaştırma, lojistik, turizm gibi sektörler başta olmak üzere reel sektöre finansman ve diğer bankacılık çözümleri sunmayı sürdürüyoruz” dedi.

 

Ülkemize ve Müşterilerimize Değer Katan Faaliyetlerimizi Geliştiriyoruz

 

Genel Müdür Hüseyin Aydın “Girişimci bankacılık anlayışımızla KOBİ müşterilerimize farklı ve yeni çözümler sunuyoruz. Bunu yaparken girişimci bankacılık kapsamındaki KOBİ müşterilerimize etkin iş süreçleri ile bu çerçevede dizayn ettiğimiz ihtisas şubelerimiz kanalıyla hizmet veriyoruz.

 

Proje finansmanına yönelik kredilerimiz ile ülkemizin alt yapısının geliştirilmesine, üretim kabiliyeti ve istihdamının artırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Proje finansman büyüklüğümüz, Eylül sonu itibariyle toplamda 6 milyar USD seviyesine ulaşmış bulunuyor.

 

Reel sektöre sağlanmakta olan finansman ve diğer bankacılık hizmetlerinin yanı sıra, bireysel bankacılığımızı da bireysel müşterilerimizin ömür boyu bankacılık ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlayıp geliştiriyoruz. 30 milyona yakın müşterisi ile bireysel bankacılıkta da söz sahibi olmak yönünde ilerlemeyi sürdürüyoruz” diyerek açıklamalarına devam etti.

 

 

 

Takipteki kredilerden herhangi bir satış yapılmamasına karşın kredi kalitelerinin olumlu seyrini sürdürdüğünü belirten Hüseyin Aydın, Bankanın risk iştahını kurumsallaştırmaya devam ettiğini ifade ederek bu kapsamda teknoloji ağırlıklı alt yapılarını, değişen koşullara uygun olarak güncelleyip geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

 

Takipteki Kredi Rasyomuz Sektör Ortalamasının Altında

 

Hüseyin Aydın “Sadece takipteki kredi rasyosunun değil aynı zamanda risk maliyet rasyosunun da olumlu seyri, kredi süreçleri yönetim araçlarımızın etkinliğini ve kredi kalitemizin sürdürülebilirliğini teyit etmektedir. %1,6 ile sektör ortalamasının yaklaşık yarısı düzeyindeki takipteki kredi rasyosu ve şu anda 0,5 puan olan risk maliyetimiz de kredi kalitemizin sürdürülebilir olduğunu teyit eden en net göstergelerdendir

 

Kaynak Yapımızı Çeşitlendirmeye Devam Ediyoruz

 

Tabana yaygın mevduat ve çeşitlendirilmiş kaynak yapımızı sürdürüyoruz. Yeni mevduat ürünlerini müşterilerimize sunarak ekonomimizde kıt kaynak olan tasarrufun geliştirilmesine katkı sağlıyoruz. Müşteri odaklı stratejimizle uyumlu olarak bilançomuzun kaynak yapısını geliştirmeye devam ediyoruz.

 

Mevduatımızın büyüme oranı, 3. çeyrekte yaklaşık %10 ve 9 aylık dönemde  %23 olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrekteki mevduat büyümemiz, kredi büyümesinin üzerinde ve 16,8 milyar TL olmuştur. Mevduatın yanı sıra yurt dışı dahil olmak üzere; mevduat dışı kaynak temini ile kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi süreci devam ediyor” dedi.

 

Değişim süreci boyunca; uluslararası finans kurumlarından uzun vadeli, toplam 2 milyar USD dolayında kredi temin edildiğini açıklayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bu kredilerin özellikle KOBİ müşterilerinin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarla karşılanmasında kullanıldığını söyledi.

 

Hüseyin Aydın “Yaklaşık 4 yıldır sürdürmekte olduğumuz değişim ve dönüşüm projesini, tamamen kendi kaynaklarımızla gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmekte olduğumuz değişim sürecinin gerektirdiği yatırım ve işletme giderlerine rağmen; güvenli bir şekilde sektör ortalamasının altında seyretmekte olan ve hali hazırda % 40’ın altında bulunan maliyet/gelir rasyosu, maliyetlerin ve gelirlerin doğru yönetilmekte olduğunu teyit etmektedir.

 

Hizmet Kanallarımızın Etkinliği ve Verimliliğini Artırıyoruz

 

Operasyon merkezimiz dahil olmak üzere şube dışı hizmet kanallarına taşımakta olduğumuz işlem oranını %80’lerin üzerine çıkarmış durumdayız. Böylelikle ölçek ekonomisinden yararlanarak hizmet kanallarımızın etkinliği ve verimliliğini yükseltiyoruz. Artık şubelerimizde; müşteri ilişki yönetimi daha etkin yapılabilmektedir.

 

Türkiye’de 400’den fazla yerleşim biriminde tek banka olmak üzere Eylül sonu itibariyle 1.776’ya ulaşan yurtiçi şube ağı, 6.443’e ulaşan ATM’si, internet şubesi, Ziraat Cep Şubesi ve çağrı merkezi ile her yerde herkese bankacılık hizmetlerini ulaştırmaya, müşterilerimizin finansal ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz Son 1 yıllık dönemde yurtiçi şube sayısını 115, ATM sayısını ise 509 adet artırdık.” diyerek sözlerine devam etti.

 

 

 

Aydın “Devam etmekte olan değişim sürecinde; kredilerimizi %154 ve şube sayımızı %24 artırdık. Çalışan sayımızı aynı seviyede tutarken verimliliğimizi artırmayı başardık. Şube ve personel başına kredilerde sırasıyla yaklaşık %105 ve %150 artış sağladık. Şube ve çalışan başına verimliliklerimizdeki iyileşmelere devam ediyoruz.

 

Dünyanın En Yaygın Türk Bankası: 18 Ülke 96 Nokta

 

Gerek yurtiçi gerek yurtdışı iştirak ve ortaklıklarımızla finans grubumuzun faaliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yurtdışında Kosova ve Karadağ’da da faaliyete geçerek faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını 18’e, hizmet noktasını da 96’ya çıkarmış bulunuyoruz.  Balkanlarda ve Orta Asya’da büyüme ve daha etkin bankacılık yapma stratejimizi sürdürüyoruz. Yurtdışında hizmet verdiğimiz her ülkede, o ülkenin ‘yerli’ bankası olmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerimizin etkinliğini artırarak konsolide bilanço ve gelir tablomuza katkılarını artırıyor olacağız. Böylelikle ‘global Ziraat müşterisi’ hedefimize adım adım yaklaşıyor olacağız” dedi.

 

Yurtdışında yaygın hizmet ağı ve geniş muhabir banka ağı ile dış ticaret işlem hacmini artırmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Genel Müdür Hüseyin Aydın, Ziraat Bankası’nın dış ticarette; değişim süresi boyunca; yaklaşık %2 olan pazar payının %9’a yükseldiğini belirtti.

 

Olumlu Mali Performansımızın Sürdürülebilir Olmasını Önemsiyoruz

 

Karlılık ve verimlilik içerisinde istikrarlı olarak büyümek ana yönetim stratejileri çerçevesinde karlılık ve verimlilik göstergelerinde sektörün en iyi bankası olduklarını ifade eden Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, karlılık ile desteklenen güçlü sermaye yapısı ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyaçlarını karşılamak ve tasarrufun geliştirilmesine destek olmak için azimle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

 

Hüseyin Aydın sözlerine “Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılın 9 aylık döneminde net karımız %18 artışla 3.582 milyon TL ve 3. Çeyrek karımız ise 1.152 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İhtiyaçlara uygun olarak geliştirilen iş modeli ve bilanço yönetimi ile gerçekleşen olumlu mali performansın son yıllardaki seyri sonuçların bir kerelik değil sürdürülebilir olduğunu göstermektedir.

 

Karın önemli bir bileşeni olan ücret ve komisyon üretiminde; ölçülü, adil, açık ve hesap verebilirlik çerçevesindeki stratejimizi sürdürürken geliştirdiğimiz iş hacmiyle orantılı olarak gelişim sağlamaya devam edeceğiz. Ücret ve komisyon uygulamalarımızla sektörün en iyi uygulamalarına örnek teşkil edeceğiz” diyerek devam etti.

 

Büyüklük Yarışına Girmeden Büyük Olmaya Devam Edeceğiz

 

Aydın “Ziraat Bankası; bilanço büyüklüğünde, nakdi ve toplam kredi, mevduat, konut kredisi, ihtiyaç kredisi, kar rakamı ve şube sayısında sektörün bir numaralı bankası haline gelmiştir. Büyüklük yarışına girmeden büyük olmaya devam edeceğiz. Sermaye yeterlik rasyomuz, kredilerimizi sürdürülebilir bir şekilde büyütmemize imkan vermektedir”

 

Bu sonuçların, sermayesinin tamamı kamuya ait olan bir banka olmamız itibariyle de ayrıca önemi bulunmaktadır. Emanet alınmış olan kamu sermayesinin doğru ve etkin yönetim ile güçlendirilmesi, ‘Ziraat’in piyasa değerinin yüksek ve ülkenin en önemli aktifleri arasında olması,  en önemli yönetim stratejilerimiz arasında yer almaktadır.

 

Ziraat Bankası, sergilemekte olduğu olumlu performansın orta ve uzun vadede de sürdürülebilir olmasını sağlamak için iş modelini; dinamik, küresel ve dahili makro çerçeve ile uyumlu ve rekabete açık kurmaktadır ve bunu sürdürecektir” diyerek açıklamalarına son verdi.

 

(Milyon TL)Eyl.14Ara.14Eyl.15Ara.14 / Eyl.15Eyl.14 / Eyl.15
  Tutar  Tutar  TutarDeğişimDeğişim (%)DeğişimDeğişim (%)
KREDİLER (*)132.901141.915181.38139.4662848.48036
Bireysel40.16941.80346.6574.855126.48816
Kurumsal87.11994.224128.37034.1463641.25147
MENKUL DEĞERLER62.62064.56363.823-740-11.2032
MEVDUAT150.840153.255187.98434.7282337.14325
ÖZKAYNAK25.79328.54029.24970923.45613
AKTİF TOPLAMI238.347247.600299.08451.4842160.73725
NET KAR3.0264.0513.582  55618
* Kredilerin alt kırılımına fon kaynaklı krediler dahil değildir
* Reeskontlar dahildir
Eyl.14Eyl.15Eyl.14 / Eyl.15 Değişim (%)
Kredi / Mevduat88,1%96,5%
Kredi / Aktif Toplamı55,8%60,6%
YP Krediler (Milyar USD)13,215,215,1%
Gayrinakdi Krediler (Milyar TL)37,457,754,3%
Takipteki Krediler Oranı2,0%1,6%
Menkul Değerler / Aktif Toplamı26,3%21,3%
Özkaynak Karlılığı17,3%16,3%
Maliyet Gelir37,7%39,9%
Dış Ticaret İşlem Hacmi (Milyar USD)22,023,46,4%
Dış Ticaret Pazar Payı7,4%8,9%
Yurtiçi Şube Sayısı1.6611.7766,9%
ATM Sayısı5.9346.4438,6%
Reeskontlar dahildir.
(*) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı geçici veriler kullanılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 


Yazan - 4 Kasım 2015. Kategori MANŞET, EKONOMİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x