TMO; buğday, çavdar, tritikale ve arpa fiyatlarını, 5 TL/ton artırdı….

Sosyal medyada paylaş.

14f16b3c-78ed-4347-9d8d-8fe42bc57776

 

Halim UTLU

 

 

Toprak Mahsulleri Ofisi, faaliyet alanındaki ürünlerle ilgili aldığı önlemlerle üretici, tüketici ve ilgili sektör lehine piyasa düzenleme görevini yerine getirerek, stoklarında bulunan ve 1 Aralık 2015 tarihinde başlayan makarnalık buğday, yerli ve ithal ekmeklik buğday, yerli ve ithal arpa, çavdar ve tritikale satışlarına devam ediyor.

 
TMO’dan edinilen bilgiye göre; stoklarda bulunan ve Aralık 2015 tarihinde açıklanan buğday, arpa, çavdar ve tritikale satış fiyatları,1.2.2016 tarihinden itibaren 5 TL/Ton arttırıldı. İşte yeni fiyatlar;
Makarnalık buğday, sadece makarna, irmik, şehriye ve bulgur fabrikalarına satılıyor
– Makarnalık buğdaylar sadece kullanıcılarına (Makarna, irmik, şehriye ve bulgur fabrikalarına) serbest olarak peşin bedel mukabili kalitelerine göre 925-1.085 TL/Ton fiyatlarla,
– Yerli ve ithal ekmeklik buğdaylar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili kalitelerine göre 825-965 TL/Ton fiyatlarla,
Yerli ve ithal arpalar, isteyen herkese satılıyor
– Yerli ve ithal arpalar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili kalitelerine göre 665-745 TL/Ton fiyatla,
– Çavdar ve tritikaleler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili kalitelerine göre 665-745 TL/Ton fiyatla, satışına devam edilmektedir.Almak isteyen talep sahiplerinin, ilgili TMO Şube Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.”
——————————0———————————–

 

5ea149eb-dad7-43eb-b9ba-1f462f1dc188

 

 
Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmeleri 2016 yılı destek başvuruları yarın başlıyor….
Bitkisel üretimle uğraşan küçük aile işletmelerinin, 2016 yılı destek başvuruları yarın (1.2.2016) başlıyor. Başvuru, ödeme miktarı, hangi bitkileri kapsadığı, kimlerin istifade edeceği ve diğer şartlarla ilgili Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ, yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğe göre, desteklemelerden yararlanacak üreticiler ve ödeme miktarı şöyle açıklandı;
100 TL/da ödeme
(1) Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletme büyüklüğü toplam 5 dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta veya örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere, 2016 üretim yılında 100 TL/da küçük aile işletmesi desteği ödemesi yapılacak.
(2) 2016 üretim yılında desteklemeye esas ürünlerin toplam üretim alanı; açıkta üretim için 1 dekarın, örtüaltı ünitelerinde üretim için 500 m2’nin altında olan küçük aile işletmelerine destekleme ödemesi yapılmayacak.
Başvurular ve istenecek belgeler
2016 yılı küçük aile işletmesi desteği başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlar ve 31/10/2016 tarihinde sona erer.
Küçük aile işletmesi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerin müracaat yılında ÇKS’ye kayıt yaptırmaları veya kayıtlarını güncellemeleri kaydıyla, başvuru dilekçesi ile il/ilçe müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Örtüaltı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ve ıtri-tıbbi-aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin başvuru dilekçesine ilave olarak, ÖKS belgesi ibraz etmeleri gerekiyor.
Tebliğde, desteklerden yararlanamayacaklar şöyle sıralandı:
Desteklemeden faydalanamayacaklar
Aşağıda yer alan üreticiler ve araziler, desteklemeden faydalandırılmaz:
a) Müracaat yılında ÇKS’ye kayıtlı olmayan üreticiler.
b) Örtüaltı ünitelerinde üretim yapan üreticilerden ÖKS’ye kayıtlı olmayanlar.
c) Destekleme kapsamındaki ürünleri ara ziraatı olarak üretenler.
ç) Yetiştirme tekniklerine ve normlarına uygun üretim yapmayanlar.
d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve/veya belge ibraz edenler.
e) ÇKS’de kayıtlı olduğu başvuru merkezi dışında başka yerden desteklemeye müracaat edenler.
f) Bu Tebliğde istenilen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar.
g) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine istinaden ÇKS’de destekleme dışı bırakılanlar.
ğ) Askı süresince taraflardan birinin destekleme ödemesine ilişkin itirazının yazılı olarak ilgili birime iletildiği tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olan araziler.
h) Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları.


Sosyal medyada paylaş.

URL: http://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=85542

Yazan - Oca 31 2016. Kategori EKONOMİ, MAGAZİN. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık

Yoruma kapalı