Osman İnan

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 24: Sözleşmeli Tarım

Sözleşmeli tarımsal üretim modeli, firmalar ve üreticiler arasında ürünün ekim- dikim zamanında veya çiftçinin belirli bir ekiliş alanı ve üretimi gerçekleştirme sorumluluğunu yüklemesine karşın

Meraların Kanundaki Yeri ve Önemi

Meraların Kanundaki Yeri ve Önemi Zir. Yük. Müh. Osman İnanosmaninan1985@gmail.com Türkiye’de Çayır ve mera arazisi varlığı… Türkiye’de 2019 yılında 14,617 milyon hektar olarak hesaplanmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2001 yılından beri aynı veriyi vermektedir. 1988 yılından beri ise küçük bir düşüş yine küçük bir yükselişle çayır ve mera alanları yaklaşık büyüklükte kalmıştır. Çayır ve Mera […]

Vodafone Akıllı Köy

Vodafone Akıllı Köy Zir. Yük. Müh. Osman İnanosmaninan1985@gmail.com Son dönemde tarımda teknolojinin kullanımı oldukça merak edilen bir konu oldu. Dünyanın gelişmiş yerlerinden ve ülkemizin bazı sınırlı gelişmiş çiftliklerinden sosyal medyada paylaşılan videolar tartışılır oldu. Türkiye’de genellikle uygulamada küçük aile işletmelerini görmekteyiz, bunlar da teknolojiyi kullanmaktan çok uzaktalar. Ancak bir yandan da üretici teknoloji kullanabilse nasıl […]

Tarım, Çevre ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Girişimcilik

Girişimci, iktisadi mal veya hizmet üretimi için doğal kaynaklar, emek, sermaye ve kendi girişimini bir araya getirerek, ekonomik fırsatları yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonu oluşturan kişidir. Kendisi veya işletmesi için para kazanma amacı hedeflemiştir.

Eko-Turizm ve Tatuta Çiftlikleri

Eko-Turizm ve Tatuta Çiftlikleri Zir. Yük. Müh. Osman İnanosmaninan1985@gmail.com Ekolojik turizm; doğal ve kültürel değerlere saygılı, yerel ekonomiye katkı sağlayan, çevreye uygun tesisleri ile doğa temelli, kitle turizmine alternatif bir turizm çeşidi olarak tanımlanabilmektedir (Erdoğan 2003). Genellikle 30-59 yaş arası, yüksek gelir grubunda,  yüksek eğitimli, gastronomi ve kültüre ilgi duyan bir kitleye hitap etmektedir (Kılıç […]

Hasadının Görülmesi Tavsiye Edilen Tarım Ürünleri Listesi

Hasadının Görülmesi Tavsiye Edilen Tarım Ürünleri Listesi Zir. Yük. Müh. Osman İnanosmaninan1985@gmail.com Hasat binbir zorlukla yetiştirilen ürünün meyvelerinin alındığı, sabah gün aydınlığından güneş batana kadar devam eden zorlu bir süreçtir. Soframıza gelen üründe tarlada çalışanların alın teri vardır. Zordur ürünü yetiştirmek, sofrasındaki ürünün nasıl zorlu şartlarda yetiştirildiğini görünce yediğine daha bir şükreder insan. Her ürün […]

Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliği Üzerine

Uluslararası çalışma Örgütü (ILO)’ya göre çocuk işçiliği, çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine zarar verici işlerde istihdam edilmesi olarak ifade edilmektedir.