Osman İnan

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 27: Kırsal Kalkınma Alanında Çalışan Merkezi Yönetim Kuruluşları

Kırsal alanları ilgilendiren konular çok çeşitlidir. Tarım en önemli ekonomik faaliyet ve daha çok Tarım ve Orman Bakanlığını ilgilendiriyor gibi görünse dahi

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 26: Kırsal Kalkınma İçin Sosyal Girişimcilik

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 26: Kırsal Kalkınma İçin Sosyal Girişimcilik Zir. Yük. Müh. Osman İNAN Sosyal Girişimcilik Nedir? Girişimci, iktisadi mal veya hizmet üretimi için doğal kaynaklar, emek, sermaye ve kendi girişimini bir araya getirerek, ekonomik fırsatları yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonu oluşturan kişidir. Kendisi veya işletmesi için para kazanma amacı hedeflemiştir. Sosyal girişimci ise, toplumsal sorunları, […]

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 25: Tarım ve Kırsal Kalkınma Projelerinin Kırsalın kalkınmasındaki Yeri

Türkiye’de Kırsal Kalkınma 25: Tarım ve Kırsal Kalkınma Projelerinin Kırsalın kalkınmasındaki Yeri Zir. Yük. Müh. Osman İNAN Kırsal kalkınma, temelinde, kent-kır arasındaki sosyo-kültürel ve ekonomik farklılıkların optimun bir dengeye kavuşturulmasını, kırsal nüfusu yerinde kalkındırmayı, bir başka deyişle, göç ve istihdam sorunlarını yerinde çözmeyi amaçlayan politik bir tercihtir1.  Kırsal kalkınma strateji ve politikaları, dünyada geri kalmış […]

Kırsalda gelirlerin çeşitlendirilmesi örneği olarak Barış At Çiftliği

Kırsalda gelirin çeşitlendirilmesi işletmeci ailenin gelirinin sürekliliği için önemlidir. Gelirin çeşitlendirilmesinin en iyi yollarından biri de kırsaldaki işletmede turizm faaliyetlerinin yapılmasıdır.

Tarımsal kuraklık konusunda bir yazı

Kuraklık, günümüzün en ciddi küresel problemlerindendir. Tüm doğal afetler içerisinde etki alanı en geniş, etkilediği insan sayısı en fazla olan afet kuraklıktır.

Kırsalda gelirleri çeşitlendirmeye yönelik verilen desteklemeler

Kırsalda gelirleri çeşitlendirmeye yönelik verilen desteklemeler Zir. Yük. Müh. Osman İnan Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Destek Programı (IPARD) kapsamında, kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi üzerinde durulmaktadır.  2007-2013 yıllarını kapsayan IPARD 1 programı kapsamında önceden; 1. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi  2. Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi  3. Kırsal Turizmin Geliştirilmesi  […]

Yeni Türkiye Dergisi Tarım Politikaları Özel Sayısı ve Düşündürdükleri

Yeni Türkiye Dergisi Tarım Politikaları Özel Sayısı ve Düşündürdükleri Zir. Yük. Müh. Osman İnanosmaninan1985@gmail.com Değerli devlet adamı Hasan Celal Güzel’in kurucusu olduğu Yeni Türkiye Dergisi çok başarılı bir proje ile tarım politikaları alanında çalışmalar yapan önemli devlet adamları, akademisyen, araştırma kuruluşlarında çalışan mühendisler, tarım konusunda yazan gazeteciler ve iş insanlarının makalelerinden bir yayın derlemiş. Başarılı, […]