ABD Tarım Bakanlığı (USDA)’nın Yapısı ve İşleyişi


ABD Tarım Bakanlığı (USDA)’nın Yapısı ve İşleyişi

Zir. Yük. Müh. Osman İnan
osmaninan1985@gmail.com

Misyonunu; Gıda, tarım, doğal kaynaklar, kırsal kalkınma, beslenme ve kamu politikalarına, mevcut en iyi bilime ve etkin yönetime dayanan ilgili konularda liderlik sağlamak olarak belirlemiştir.

Vizyonunu; Kırsal Amerika’nın gelişmesine yardımcı olarak inovasyon yoluyla ekonomik fırsat sağlamak; Amerikalıları daha iyi besleyen tarımsal üretimi teşvik etmek ve aynı zamanda dünya çapında başkalarını beslemeye yardımcı olmak; koruma, restore edilmiş ormanlar, gelişmiş havzalar ve sağlıklı özel çalışma alanları aracılığıyla doğal kaynaklarını korumak olarak belirlenmiştir.

Stratejik hedefler, misyona ulaşmasını ve vizyonun uygulanmasına yardımcı olmak için bir yol haritası çizmektedir.

2018-2022 mali yılı için stratejik hedefleri

USDA programlarının verimli, etkili ve bütünlük içinde ve tüketici hizmetlerine odaklanarak sunulmasını sağlamak,
Amerikan tarım üreticilerinin dünyayı besleyerek ve gelişerek zenginleşmelerini en üst düzeye çıkartmak,
Amerikan tarım ürünlerini ve ihracatını teşvik etmek,
Kırsal refah ve ekonomik kalkınmayı kolaylaştırmak,
Teknoloji ve araştırma yoluyla özel alanların yönetimini güçlendirmek,
Ulusal Orman Sistemi Topraklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek,
Tüm Amerikalılara güvenli, besleyici ve güvenli bir gıda tedarikine erişim sağlamak,

Personel Yapısı;
25 Nisan 2017’den beri 31. ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue tarafından yönetilmektedir. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), ülke çapında ve yurtdışında 4.500’den fazla yerde Amerikan halkına hizmet veren yaklaşık 100.000 çalışanı bulunan, 29 acente ve ofisten oluşmaktadır.

Bakanlığa Bağlı Ajanlar ve Kısaca Görev Alanları;

Tarımsal Pazarlama Hizmeti (AMS)
AMS, adil ticaret uygulamaları sağlamayı, rekabetçi ve verimli bir pazar yeri geliştirmeyi, iç ve dış pazarlarda tarım ürünlerinin stratejik pazarlamasını kolaylaştırmayı amaçlar. AMS, müşteri memnuniyetini artırmak için sürekli olarak yeni pazarlama hizmetleri geliştirmek için çalışmaktadır.

Tarımsal Araştırma Hizmeti (ARS)

ARS, USDA’nın şirket içi temel araştırma ajansıdır. ARS, Amerika’yı tarımsal araştırma ve bilgi aracılığıyla daha iyi bir geleceğe yönlendirmeye çalışmaktadır.

Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (APHIS)

APHIS, hayvanların ve bitkilerin sağlığını ve bakımı konularında çalışmaktadır. Ajans tarımsal üretkenliği ve rekabet gücünü arttırmak ve ülke ekonomisine ve halk sağlığına katkı sağlama konularında çalışmaktadır.

Beslenme Politikası ve Tanıtım Merkezi (CNPP)

CNPP, bilimsel araştırmaları tüketicilerin beslenme ihtiyaçlarına bağlayan diyet rehberliği geliştirip teşvik ederek Amerikalıların sağlığını ve refahını iyileştirmek için çalışmaktadır.

Ekonomik Araştırma Hizmeti (ERS)

ERS, USDA’nın başlıca sosyal bilim araştırma ajansıdır. Her yıl ERS araştırma sonuçlarını ve sosyoekonomik göstergeleri brifingler, politika yapıcılar ve çalışanları için analizler, pazar analizi güncellemeleri ve önemli raporlar aracılığıyla iletmektedir.

Çiftlik Hizmet Ajansı (ÖSO)

Çiftlik Hizmet Ajansı, ulusal bir ofis ağı aracılığıyla tarım politikasını uygulamakta, kredi ve kredi programlarını yönetmekte ve koruma, emtia, afet ve çiftlik pazarlama programlarını yönetmektedir.

Diğer Haberler:
Türkiye'de kırsal kalkınma

Yiyecek ve Beslenme Servisi (FNS)

FNS, çocuklara ve düşük gelirli insanlara gıdaya, sağlıklı bir diyete ve beslenme eğitimine Amerikan tarımını destekleyecek ve halkın güvenini artıracak şekilde erişim sağlayarak işbirliği yapan kuruluşlarla ortaklaşa gıda güvenliğini arttırmakta ve açlığın azaltılması konularında çalışmaktadır.

Gıda Güvenliği ve Denetimi Hizmeti (FSIS)

FSIS, halkı gıda kaynaklı hastalıklardan koruyarak ve ülkenin et, kümes hayvanları ve yumurta ürünlerinin güvenli, sağlıklı ve doğru bir şekilde paketlenmesini sağlayarak halk sağlığını ve refahını arttırmaya çalışmaktadır.

Yabancı Tarım Servisi (FAS)

FAS, ABD ürünleri için dış pazara erişimi geliştirmek için çalışmaktadır. Bu ajans, yeni pazarlar oluşturmak ve ABD tarımının küresel pazardaki rekabetçi konumunu geliştirmek için tasarlanmış programlar yürütmektedir.

Ormancılık Hizmeti (FS)

FS, şimdiki ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için ülke ormanlarının ve otlaklarının sağlık, çeşitlilik ve verimliliğini sürdürmek için çalışmaktadır.

Ulusal Tarım Kütüphanesi (NAL)

NAL daha iyi bir yaşam kalitesi için tarımsal bilgilere erişimi sağlamak ve geliştirmek için çalışmaktadır.

Ulusal Tarım İstatistikleri Servisi (NASS)

NASS, çiftçilere, çiftlik sahiplerine, tarım işletmelerine ve kamu görevlilerine nesnel, önemli ve doğru istatistiksel bilgi ve hizmetler sunarak ülkenin temel tarımsal ve kırsal veri ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Bu veriler, sürekli değişen tarım sektörünü izlemek ve çiftlik politikasını uygulamak için hayati önem taşımaktadır.

Ulusal Gıda ve Tarım Enstitüsü (NIFA)

NIFA’nın misyonu, toplumsal zorlukları çözmek için tarımsal araştırma, eğitim ve genişletmeye yatırım yapmak ve bunları ilerletmektir. NIFA’nın dönüştürücü bilime yaptığı yatırımlar, ABD tarımının uzun vadeli refahını ve küresel üstünlüğünü doğrudan desteklemektedir.

Doğal Kaynakların Korunması Hizmeti (NRCS)

NRCS, insanların doğal kaynaklarımızı ve çevremizi korumalarına, sürdürmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmak için ortaklık çabalarında liderlik sağlamaktadır.

Risk Yönetimi Ajansı (RMA)

RMA, çiftçilerin tarımsal risklerini yönetmek için gerekli finansal araçlara sahip olmalarını sağlamaya yardımcı olmaktadır. RMA, tarımın ekonomik istikrarını artırarak ulusal refahı teşvik eden Federal Mahsul Sigorta Şirketi aracılığıyla kapsama alanı sağlamaktadır.

Kırsal Kalkınma (RD)

RD, yaşam kalitesini artıran Federal yardım sunarak kırsal alanların gelişmesine ve büyümesine yardımcı olmaktadır. Ar-Ge ihtiyacı olan toplulukları hedef alır ve daha sonra finansal ve teknik kaynaklarla güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kırsal Kamu Hizmeti (RUS)

RUS, kırsal topluluklarda altyapı oluşturmak veya geliştirmek için finansman sağlamaktadır. Buna su ve atık arıtma, elektrik ve telekomünikasyon hizmetleri dahildir. Bu hizmetler, kırsal bölge sakinleri için ekonomik fırsatların genişletilmesine ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmaya çalışmaktadır.

Kırsal Konut Hizmeti (RHS)

RHS, kırsal alanlarda konut ve temel topluluk tesislerini inşa etmek veya geliştirmek için çeşitli programlar sunmaktadır. RHS, tek ve çok aileli konutlar, çocuk bakım merkezleri, itfaiye ve polis karakolları, hastaneler, kütüphaneler, bakım evleri, okullar, ilk müdahale araçları ve ekipmanları, çiftlik işçileri için konutlar ve çok daha fazlası için kredi, hibe ve kredi garantileri sunmaktadır.

Diğer Haberler:
Çiftçiye Daha Çok Nasıl Destek Olabiliriz?

Kırsal İşletme – Kooperatif Hizmeti (RBS)

RBS, kırsal alanlarda yaşayan insanlar için iş eğitiminin yanı sıra işletmelerin büyümesine yardımcı olacak programlar sunmaktadır. Bu programlar, kırsal alanlarda yaşayan insanların iş kurmasına ve büyümesine ya da tarım pazarlarında ve biyo-tabanlı ekonomide iş bulmasına yardımcı olabilecek sermaye, eğitim, eğitim ve girişimcilik becerilerinin sağlanmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

BAKANLIĞIN GÖREV ALANLARI;

Çiftlik Üretimi ve Muhafazası

Çiftlik Üretimi ve Muhafazası (FPAC), Bakanlığın ulus çiftçileri ve çiftçileri ile özel tarım arazileri ve endüstriyel olmayan özel orman arazilerinin diğer görevlileri için odak noktasıdır. FPAC ajansları, ürün sigortası hizmetleri, koruma programları ve teknik yardım ile emtia, borç verme ve afet programları yoluyla tarımın önemli risklerini azaltmak için tasarlanmış programlar uygulamaktadır.

Gıda, Beslenme ve Tüketici Hizmetleri
Gıda, Beslenme ve Tüketici Hizmetleri, ABD’deki açlığı sona erdirmek ve sağlığı iyileştirmek için ulusun tarımsal bolluğundan yararlanmak için çalışıyor. Ajansları federal yurtiçi beslenme yardım programlarını ve bilimsel araştırmayı bilim temelli diyet rehberliği, beslenme politikası koordinasyonu ve beslenme eğitimi yoluyla tüketicilerin beslenme ihtiyaçlarına bağlayan Beslenme Politikası ve Tanıtım Merkezi’ni yönetmektedir.

Besin Güvenliği
Gıda Güvenliği, Ulusun ticari et, kümes hayvanları ve yumurta ürünleri tedarikinin güvenli, sağlıklı ve uygun şekilde etiketlenmesini ve paketlenmesini sağlar. Bu misyon alanı aynı zamanda Başkanın Gıda Güvenliği Konseyi’nde de önemli bir rol oynamaktadır ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ve Çevre Koruma Ajansı dahil olmak üzere çeşitli ortak kurumlar arasında ulusal gıda güvenliği stratejik planının koordinasyonunda etkili olmaya çalışmaktadır.

Pazarlama ve Düzenleme Programları
Pazarlama ve Düzenleme Programları, ABD tarım ürünlerinin yurtiçi ve uluslararası pazarlamasını kolaylaştırmakta, hayvan ve bitkilerin sağlık ve bakımını sağlamaktadır. MRP ajansları ulusal ve uluslararası standartların belirlenmesinde aktif katılım sağlamaktadır.

Doğal Kaynaklar ve Çevre
Doğal Kaynaklar ve Çevre sürdürülebilir yönetim ile arazinin sağlığını sağlar. Ajansı doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermekten kaçınmak, kaynak tabanını eski haline getirmek ve iyi arazi yönetimini desteklemek için çalışmaktadır.

Araştırma, Eğitim ve Ekonomi
Araştırma, Eğitim ve Ekonomi , entegre araştırma, analiz ve eğitim yoluyla güvenli, sürdürülebilir, rekabetçi bir ABD gıda ve lif sisteminin yanı sıra güçlü topluluklar, aileler ve gençlik oluşturabilmek için çabalamaktadır.

Diğer Haberler:
Tarımda Blockchain Kullanımı Başladı

Kırsal gelişim
Kırsal Kalkınma, su ve kanalizasyon sistemleri, konut, sağlık klinikleri, acil servis tesisleri ve elektrik ve telefon hizmeti gibi temel kamu tesis ve hizmetlerini desteklemek için finansal programlar sağlayarak tüm kırsal Amerika’daki ekonominin ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmayı taahhüt eder. Kırsal Kalkınma, bankalara ve toplum tarafından yönetilen kredi havuzları aracılığıyla işletmelere kredi vererek ekonomik kalkınmayı teşvik ederken, aynı zamanda toplulukların topluluk güçlendirme programlarına katılmalarına yardımcı olamaya çalışmaktadır.

Ticaret ve Dış Tarım İşleri
Ticaret ve Dış Tarım İşleri’nin (TFAA) rolü, çiftçilerimize ve çiftlik sahiplerimize küresel pazarda rekabet etme fırsatları sağlamaktır. TFAA, USDA’nın yurt içinde ve yurt dışında uluslararası tarım konularında birleşik bir sesle konuşmasını sağlamak için birincil sorumluluğa sahip ticaret politikası lideridir. TFAA içinde Dış Tarım Servisi, ABD istihbarat ürünleri pazarında istihbarat, ticaret politikası, ticaret kapasitesi geliştirme ve ticareti geliştirme programları yoluyla ihracatını teşvik etmekle görevli ABD’nin önde gelen kuruluşudur. Bu çalışma Washington’daki personelin yanı sıra 171 ülkeyi kapsayan 93 ofisten oluşan küresel bir ağ tarafından yürütülmektedir. Ayrıca TFAA içinde, ABD Kodeks Ofisi ABD’nin Kodeks Alimentarius Komisyonuna katılımını koordine etmektedir.

Tarım Bakanlığı Çalışma Şekli ve Bütçesi;
Stratejik planda açıklanan temel değerler, iş gücünde ilerlemeyi ölçmek için kullanılan kilometre taşları ile birlikte yön ve hedefler sağlamakta ve bütçe, programlar ve hizmetlerle ilgili kararların yönlendirilmesini yardımcı olmaktadır.

Bakanlık Çiftlik Üretimi ve Muhafazası, Ticaret ve Dış Satım, Kırsal kalkınma, Gıda, beslenme ve Tüketici Hizmetleri, Gıda Güvenliği, Doğal Kaynaklar ve Çevre, Pazarlama ve Düzenleyici Programlar, Araştırma, Eğitim ve Ekonomi konularında 2021 yılı için 146 Milyar Dolar bütçe belirlemiştir. Bu bütçenin %70- 80 kadarı yapısal konularda sektörü düzeltmek üzere harcanacaktır. Yaygın kanının aksine ABD’de tarım devlet tarafından sıkı bir şekilde izlenmekte ve büyük çapta desteklenmektedir.

ABD Tarım Tarihi;

Amerikan Tarımının Yoğun Tarihi 1776–1999
USDA (2020). A Condensed History of American Agriculture 1776–1999. https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/history-american-agriculture.pdf Erişim Tarihi: 05.04.2020.

KAYNAKLAR

USDA (2020). Main Page. https://www.usda.gov/ Erişim Tarihi: 05.04.2020.
USDA (2020). About USDA. https://www.usda.gov/our-agency/about-usda Erişim Tarihi: 05.04.2020.
USDA (2020). Agencies. https://www.usda.gov/our-agency/agencies Erişim Tarihi: 05.04.2020.
USDA (2020). Mission Areas. https://www.usda.gov/our-agency/about-usda/mission-areas Erişim Tarihi: 05.04.2020.
USDA (2020). Budget. https://www.usda.gov/our-agency/about-usda/budget Erişim Tarihi: 05.04.2020.
USDA (2020). A Condensed History of American Agriculture 1776–1999. https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/history-american-agriculture.pdf Erişim Tarihi: 05.04.2020.


Yazan - 10 Nisan 2020. Kategori MANŞET, Osman İnan, YAZARLAR. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x