Antibiyotik Kısıtlamasına Yanıt…


 

 

 

ÜRETİCİLERİN ANTİBİYOTİK KISITLAMASINA YANIT OLARAK YENİ STRATEJİLERİ*

 
Dr. Kaya DEMİRÖZÜ
Kanatlı Sağ‎ً‎lığı ve Hastalı‎kları‎ Uzman‎ı
(Drk.demirozu@yahoo.com.tr)

 
Çiftlik hayvanları ve kanatlı üreticilerinin, antibiyotik kısıtlan-masıdaki kayba tepki olarak yapmış oldukları en yaygın iki değişik-lik; aşı kullanımına ağırlık verme, daha iyi sağlık ve biyolgüvenlik sağlanmasıdır.
2016 sonlarında et, süt sığırı, domuz ve kümes hayvanları üreticileri arasında Brakke Consulting Inc. tarafından tamamlanan yeni bir saha araştırma”ABD Hayvancılık ve Tavukçuluk Üretiminde Sağlık ve Perfor-mans İçin Yeni Stratejiler” anketi gerçekleştirilmiştir.

 

 
Yeni antibiyotik mevzuatı ve Veterinerlik Yem Direktifi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.Yetiştirilen hayvanlar arasında bazı farklılıklar olmasına rağmen, aşı protokolleri ve gelişmiş sanitasyon, tüm üreticilerin% 70 veya daha fazlası için en iyi 2 stratejidir.Diğer stratejiler hayvanların / kanatlılarınaynı işletmedebulunmalarınınminimize edilme- leri, yem katkılarında, tesislerde,genetik değişikliklerve immun modula-törlerin kullanımı içermektedir.

 

 

 

Yem katkı maddesinde yapılan değişiklikler

 

 

 

Yem katkılarında en yaygın değişim, probiyotik olarak da adlandırılan mikrobirobiyallerin kullanımıdır.Diğer daha az yaygın yem katkısı değişik-likleri; enzimlerin, prebiyotiklerin, oligosakaritlerin, organik asitler ve fito-geniklerin kullanımı artmıştır.
Kanatlı hayvan üreticilerinin% 90’dan fazlası, antibiyotik kısıtlamasıı kaybına yanıt olarak bir veya daha fazla yem katkı maddesi değiştirdikleri-ni, diğer tür yetiştiricilerinden daha fazla olduğunu bildirmişlerdir.Çalışma 2016 yılının sonlarına doğru yapılmasına rağmen, üreticilerin yalnızca ya-rısı operasyonlarında şimdiden değişiklik yaptıklarınıbelirtmişlerdir.

DİĞER HABERLER
İhracatçılar, 2022 yılından ekonomik istikrar diledi

 

 

 

Kümes hayvanı sektörü, antibiyotik kısıtlamasına hazır

 

 

 

Bununla birlikte, kanatlı sektörününyaklaşık 3/4 değişiklikler için hazır olduklarını beirtmişlerdir. En hazırlıklı sektör gözükmektedir. Antibi- yotik kullanımının sınırlandırılmasının olası etkileri konusunda yaygın bir endişe bulunmaktadır.Üreticilerin sadece% 38’i üretim performansında düşmeler ve ekonomik kayıplara uğruyacaklarını düşünmektedirlerı.

 

 

Tablo – Üreticilerin önem sırasına göre yönetim değişikliklerinin yüzdesi


(*): Fabian Brockotter,https://poultryhealthtoday.com/producer-response-to-loss-of-antibiotics-assessed-in-survey/http://www.poultryworld.net/Health/Articles/2017/1/Producers-new-strategies-in-response-to-loss-of-a(Çeviri)


3 Şubat 2017. 15:22
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x