Bolu VHO: Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır


Antimikrobiyal direnç, insanlar, hayvanlar ve özellikle bitkiler olmak üzere tüm çevre için gün geçtikçe büyüyen küresel bir tehdit olmaya devam etmektedir. Bu amaçla “Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası” bu sene 18-24 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır. Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet OK, yapılan farkındalık çalışması ile “antimikrobiyal direncin” hastalıkların tedavisinin ne kadar zorlaştırdığını kamuoyunu, sağlık çalışanlarını ve devlet otoritelerine anlatılmasının hedeflendiğini, “Tek Sağlık” kapsamında antimikrobiyallere dirençli mikropların yayılmasını önlemek için gerekli hassasiyeti göstermek hepimizin sorumlu olduğumuzu dile getirdi.

Anlaşılır olmak adına kısacası, antimikrobiyal direnç; bilinçsiz veya sorumsuz antimikrobiyal ilaç kullanımı sonucu bakteri, mantar, virus ve parazitlerin antimikrobiyal tedaviye direnç kazanması yani direnmesi anlamına gelmektedir. Antimikrobiyal direnç; tedavisi daha zor olan enfeksiyonlara, bunların yayılmasına, ağır hastalıkların ve ölümün artmasına sebep olmaktadır. Antimikrobiyaller; antibiyotikleri, antiviralleri, antifungal ve antiprotozoal ilaçları içeren, insanlar, hayvanlar ve bitkilerdeki hastalıklarla savaşmaya yarayan çok hayati ilaçlardır. İnsanlarda, çiftlik hayvanlarında ve tarımda aşırı ve bilinçsiz ilaç kullanımı, temiz suya erişimdeki güçlük, sanitasyon ve hijyen uygulamalarındaki yetersizlik, antimikrobiyal dirençle mücadelede bütün dünya için tehdit oluşturmaktadır.

2020 yılı itibari ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından düzenlenen toplantıda Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası’nın faaliyet alanı sadece “antibiyotik dirençliliği” üzerine değil, “antimikrobiyal dirençliliği” üzerine odaklanacak şekilde kapsamı genişletilmiştir. Kampanyanın tüm antimikrobiyalleri kapsayacak şekilde genişletilmesi, antimikrobiyal dirence karşı daha kapsayıcı bir küresel yanıtı kolaylaştıracak ve paydaş katılımını arttıran, çok sektörlü “Tek Sağlık” yaklaşımını destekleyecektir. Bu kapsamda akılcı ilaç/antibiyotik kullanımına dikkat çekmek üzere “farkında olalım, hep birlikte bu direnci kıralım” diyoruz.

DİĞER HABERLER
Bolu VHO: 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü

“Tek Sağlık” yaklaşımı ile sağlıklı birey, sağlıklı toplum ve sağlıklı dünya için bilimsel çalışmalara dayalı doğru ve etkin planlamalara ve stratejilere ihtiyacımız vardır.

Gün geçtikçe “antimikrobiyal direnç”, gıda güvenliği için de daha önemli ve stratejik hale gelmiştir. Bilim insanları önlem alınmadığı takdirde gelecekte en basit mikrobiyal bir hastalığın dahi tedavilerinin güçleşeceği konusunda kaygılarını her zaman dile getirmektedirler. Bahsedilen bu direnç nedeniyle her yıl Avrupa Kıtası’nda 30 bin, dünya da ise 700 bin kişi hayatını kaybetmektedir. 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın öleceği de rapor edilmiştir.

Bu kapsamda güçlü ve gelişmiş ülkelerde olduğu gibi “tek sağlık” çatısı altında otoritelerin kurulması ve akabinde uluslararası projeler ile ortak çalışmalar yürütülmelidir. Bu kapsamda ulusal eylem planları hazırlanmalıdır. Bu çalışmalara paralel olarak toplumda farkındalık oluşturulmalıdır. Antibiyotik kullanımın en aza indirmek için koruyucu ve önleyici hekimlik uygulamalarının hayata geçirilmesi elzemdir.

Neticede gerekli tedbirlerin alınmaması, antimikrobiyal ilaçlara dirençli bakterilerin çoğalmasına ve tedavi edilemez hale gelmesine neden olunacaktır. Bu da bugün yaşadığımız pandeminin gelecekte de farklı nedenlerle devam etmesine sebep olacaktır.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi korunma, tedavi etmekten daha etkilidir. Hastalıkları kaynağında yok etmek ve bahsedilen direnci kırmak için veteriner hekimlerce, beşerî hekimlerce ve diş hekimlerince reçete edilmemiş hiçbir antibiyotik kullanılmamalıdır.

DİĞER HABERLER
Kars Bölgesi VHO'da Ercan Ödül güven tazeledi

Potansiyel hastalık kaynaklarının pandemiye dönüşmemesi ve bahsedilen tüm bu kaygıların giderilmesi için hızlı ve etkin olmamız gerekmektedir. Bu nedenle “tek sağlık yasası” çıkarılmalıdır. Tüm sağlık çalışanlarını halk ve hayvan sağlığı konusunda çalışmalar ve stratejiler yapabilecek, erken uyarı ve erken teşhis yapabilecek Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) benzeri doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulmalıdır.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ile Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü kurulmalıdır.

Gelecek kaygımızı taşıyan ortak duygu ve düşünceler ile Antimikrobiyal Farkındalık Haftası’nın tüm canlılar için sağlıklı günlerin yaşanmasına vesile olmasına temenni ediyor ve “Sizlerin sağlığı hepimizin sağlığıdır” diyoruz.

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği

https://tvhb.org.tr/2020/11/17/dunya-antimikrobiyal-farkindalik-haftasi-18-24-kasim-2020/https://tvhb.org.tr/2020/11/18/turk-veteriner-hekimleri-birliginin-18-24-kasim-dunya-antimikrobiyal-farkindalik-haftasi-basin-aciklamasi/


19 Kasım 2020. 13:30
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x