Coccidiosis ile başarılı mücadele İçin…


_vet05

 

 

 

COCCIDIOSIS İLE BAŞARILI MÜCADELE İÇİN: ANTİKOKSİDİYAL DUYARLILIK TESTİ (ADT) -*-

 

 Çeviri: Dr. Kaya DEMİRÖZÜ   Kanatlı Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı     (Drk.demirozu@yahoo.com.tr)

 

Dr Marco Quiroz’un, (Kümes Hayvanları Veteriner Teknik Hiz-metler müdürü, Zoetis) tavsiyesi  “Kanatlı üreticileri coccidiosis kontrolünde stratejiler oluşturmak için bir yol arıyorlarsa;  anti-koksidiyal duyarlılık testi (ADT) uygulanmasında ciddi olarak düşünmeleri gerekir.”

 

Dr. Quiroz: ” Uzun vadeli, etkili bir coccidiosis yönetimi (ADT) için, dirençle mücadele ve antikoksidiyal etkinliğini korumak gerekir. Duyarlılık testi bu hedefe ulaşmak için yardımcı olabilir. Ne yazık ki, yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ancak ADT bu pazılın sadece bir parçası, sonuçlar ru-tin otopsi bulguları, performans verileri ve işletmede kullanılan anticocci-diallerin durumu ile birlikte ele alınmalıdır. Bu bireysel bilgiler daha sonra başarılı sonuç için büyük olasılıkla bir antikoksidiyal rotasyon programı gelişimini yönlendirmek amacıyla kullanılır.”

ADT Prosedürü

ADT yapmak için, taze dışkı örnekleri toplanıp laboratuara gönderi- lir. Eimeria oocystleri mikroskobik tanımlanır ve daha sonra piliçlerde suni enfeksiyon oluşturulur. Enfekte edilen piliçler farklı anticoccidialler ile teda-vi edilir. Lezyon derecelendirme, canlı ağırlık artışı ve FCR kriterleri incele-nir. Aşılanmış fakat tedavi edilmemiş piliçlerin verileriyle kıyaslanarak bir değerlendirme yapılır.

DİĞER HABERLER
Gürbulak sınır kapısı yeniden yapılacak

Kapsamlı duyarlılık çalışmaları belirli anticoccidiallerin diğerlerine kıyasla farklı Eimeria suşlarına karşı daha etkili olduğunu göstermiştir.

Fransız Ulusal Araştırma Enstitüsü yaptığı ADT çalışmasında; sade-ce lezyon derecelendirmeye Eimeria acervulina’nın decoquinate en duyarlı olduğunu göstermiştir(Grafik.1).

 

Grafik. 1. Değişik antiococcidiallerin E. acervulina duyarlılığı1

Kaya koksidiosis

(1): V. StanevI, et al. Broierlerde en yaygın kullanılan bazı anticoccidial ilaçların etkinliği -2000-2012 yılında ADT. Dünya Veteriner Tavukçuluk Derneği, Ağustos 2013, Nantes, Fransa XVIII Kongresi.

 1. maxima suşları lasaloscide ve E. tenella suşları da, decoquinate çok duyarlı olduğu ki % 73 üzerinde lezyon azalmıştır.

Diğer anticoccidialler farklı Eimeria türlerinine duyarlılıkları düşük bulunmuştur.  Quiroz: “Ancak, sonuçlar, işletmeden işletmeye farklı olabilir. Örneğin anticoccidialler ne kadar süreyle kullanılmıştır?”

Duyarlılığın Restorasyonu

ADT sonucunda anticocciidial az vde çok direnç söz konusuysa, işlet- meler coccidiosis aşını programlarına almalıdırlar. Aşılmayla duyarlı Eime-ria suşları kümese hâkim olacaklardır.

Quiroz “ADT pahalı olmasına rağmen, kimi sağlık ürünleri üreten firmalar önemli müşterilerine bir hizmet olarak sunabilir. Ayrıca test kısa sürede sonuçlanmaz. Ancak elde edilen bilgiler bu çabaya değer.”

“ADT sadece başarılı bir anticoccidial rotasyon programı oluştur-mada katkısı söz konusu değildir. Üreticilerin zaman kaybetmemesine yardımcı olup etkisi şüpheli anticoccidiallere boş yere para harcanmasını engeller ve bu şekilde, direnç problemiyle mücadele etmiş olur.”

DİĞER HABERLER
ESK, Öz Gıda-İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

“Direnci engellemek için, rotasyonda farklı kimyasal yapıları olan anticoccidialleri kullanılması ile mümkündür. Örneğin salinomycine direnç söz konusuysa aynı sınıfından monensin karşı direnç muhtemeldir. ”

“Rotasyon planlaması bir veya iki yıl önceden hazırlanmalıdır. Farklı antikoksidialleri rotasyona sokmak ve her birni belli süre devre dışı bırakmak zaman alır.”

Önerilen Kaynaklar1

 1. Demirözü, K.(1981): Tavukların Necrotic Enteritisi. Pendik Vet. Mik. Enst. Derg. XIII(2)31-37.
 2. Onar, E.ve Demirözü, K.(1986): Tavukların Bitmeyen Derdi: Coccidiosis? İstanbul.
 3. Onar, E. ve Demirözü, K.(1987): Coccidiosis’den Korunmada Sağlık Önlemeleri, Dezenfeksiyon ve İzolasyon Tek Başına Yeterli mi? Çiftlik Dergisi,35:47-50.
 4. Demirözü, K.ve Onar, E.(1987): Ülkemizde Kullanılan Anticoccidialler. Çiftlik Dergisi,39:52-54.
 5. Demirözü, K.(1987): Shuttle Programı. Çiftlik Dergisi,39:55-56.
 6. Demirözü K.; Uyanık, F.(1989): Ionophore Koksidiostatlarla Kanatlılarda Zehirlenmeler.- (çeviri)-Çiftlik Dergisi, 62.
 7. Demirözü, K.(1990): Hindilerde Salinomycin Zehirlenmesi.-İlk Rapor- Pendik Hayv.Hast. Merk. Araşt. Enst. Derg. 21(2): 57-65. 2. Tavuk Hastalıkları Sdempozyumu,20-21.Eylül.1990, Manisa.
 8. Demirözü, K.(1996): Coccidiosis’te Koruma, Kontrol ve Savaş. 27-29,Kasım.1996 Ç.Ü. Ziraat Fakültesi, Kümes Hayvanları Sempozyumu, Adana. 22 Sayfa.
 9. Demirözü, K.(2003) :Tavuklarda coccidiosis ve immunite. Tepkim Teknik Bülten, TSH03.05/03KD.
 10. Demirözü, K.(2005): Çağdaş Hayvan Üretiminde Bilinçli Beslenmede Doğal Alternatifler. Çiftlik Dergisi Röpotaj.
 11. Demirözü K. (2006): Sınır Tanımayan Hastalık: Avian Influenza(Kuş Gribi), ISBN 975-00566-1-2, (Bakınız ) Kanatlılarda Biyogüvenlik Kriterleri, Temizlik ve Dezenfeksiyon., İstanbul,34-54.
 12. Demirözü, K.(2010): Bilinçli Beslenmede Doğal Destek Ürünler. Çiftlik Dergisi 311,58-63.
 13. Demirözü, K.(2010):Probiyotikler ve Yeni Konseptler. Çiftlik Dergisi; Şubat-2010,312(38-40)
 14. Demirözü, K.(2011): Broiler Piliçlerde Kimi Bağırsak Sorunları I, Çiftlik Dergisi Mart -2010 313 (52-53)
 15. Demirözü, K.(2011): Broiler Piliçlerde Kimi Bağırsak Sorunları II, Çiftlik Dergisi Nisan- 2011,326 (38-39).
 16. Demirözü,(2011) :Süs Kuşları Hastalıkları III, Güvercin Koksidiyosisi. Çiftlik Dergisi, Ağustos 2011, 330(36-37), 21.07.2011 web sitesinde yayınlandı.
 17. Demirözü, K.(2013):Yumurtacı Sürülerde Enteropatojenlerle Baş Etmek Mümkün mü?https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=37426, 02.2013 Çiftlik Dergisi(2013) 349(40-42) yayınlandı.
 18. Demirözü, K. (2014): Tavuk Bağırsağına Büyük Bir Tehdit: Coccidiosis-Çeviri-. https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=68811, 23.10.2014 yayınlandı.
DİĞER HABERLER
Yumurtacılar yargıya gidiyor....!

(*): Delmar, D.(2014):AST to improve coccidiosis management. World Poultry, Managing Coccidiosis-Special Edition, 22. Özetlenerek çeviri.

(1): Çevirenin önerisi.


13 Nisan 2015. 18:07
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x