At Hekimliği kitabı yayımlandı


Prof. Dr. Ender Yarsan

Editörlüğünü Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ender Yarsan‘ın yaptığı At Hekimliği kitabı Güneş Tıp Kitapevleri tarafından yayımlandı. 1400 sayfadan oluşan eser 38 kişilik veteriner hekim ve yazarın katkıları ile hazırlandı.

 


At Hekimliği

Prof.Dr. Ender YARSAN

Editör

 

Veteriner hekimlikte türe has olarak hastalıkların tespit edilmesi ve sağaltım noktasında yapılabilecek uygulamaların değerlendirilmesi son derece önemlidir. Son dönemde ortaya çıkan eğilim de açıkçası bu yöndedir. Eğitim süreci içerisindeki meslektaşlarımızın ileriye dönük olarak hangi alanda çalışacaklarını belirlemeleri ve bu alanda daha yoğun bir bilgi birikimine sahip olmaları öncelikli hedefleri olmalıdır. Veteriner Hekimlerin uğraşı alanları içerisinde de At önemli bir yere sahiptir. Bugün için Veteriner Hekimliğin önemli bir uğraşı alanını oluşturan bu konuyla ilgili kapsamlı bir eserin kazandırılması, güncel bilgilerin aktarılması düşüncesiyle hazırladığımız “At Hekimliği” Kitabımızda farklı disiplinlerden olan akademisyenler ve meslektaşlarımız bilgi birikimlerini aktardılar ve katkı sağladılar.

At, Türkler tarafından evcilleştirilmiş ve Türkler ata binen ilk topluluklar olmuştur. Başta Çinliler olmak üzere bütün Avrupalı kavimler, ata binmeyi Türklerden öğrenmişlerdir. At, binek hayvanı olarak ehlileştirildikten sonra, insanlara hareket kolaylığı sağlamış, birbirinden habersiz yaşayan insan topluluklarının ilişki kurmalarına vesile olmuş, dolayısıyla da kültürel alışverişin yaygınlaşmasına, medeniyetlerin gelişmesine etki eden bir varlık olarak tarihteki yerini almıştır. Türkler, atı hem ekonomik bir varlık olarak hem de binek hayvanı ve savaş aracı olarak değerlendirmişler ve ata oldukça fazla önem vermişlerdir. Bu önem atları Eski Türklerin askeri, ekonomik, sosyal, dini hayatlarının içine kadar sokmuş; Eski Türklerin dilinde, destanlarında yer almasında etkili olmuştur. Türklerin atlara olan bu bağlılığı diğer milletlerin ilgisini çekecek seviyede olmuştur. Batılı yazarlar, “at, başka bir kavmi sadece sırtında taşır, fakat Hun kavmi at sırtında ikamet eder”; “ata yapışık kavimler”, “At, Türk‘ün kanadıdır” şeklindeki ifadelerle bu durumu anlatmışlardır. At daha sonraki dönemlerde de gerek Türkler gerekse uluslararası diğer topluluklar açısından önemini her zaman korumuştur. Ekonomik açıdan, sosyal açıdan, sanat ve ulaşım yönüyle çok geniş bir yelpazede bu durumu ifade etmek mümkündür.

 

Diğer Haberler:
Prof. Dr. Ender Yarsan: Dünya Arı Günü

Söz konusu eser 32 Bölümden oluşacak şekilde hazırlandı;
Türk Atçılık ve Biniciliğinin Dünya Medeniyetine Katkıları
At Yetiştiriciliği
Fizyolojik – Biyokimyasal Parametreler ve Klinik Yönden Değerlendirilmesi
Atlarda İlaç Kullanımı – Antibiyotik Direnci – Ruhsatlı İlaçlar
Atlarının Beslenmesi – Beslenme Hastalıkları
Paraziter Hastalıklar
Sindirim Sistemi Hastalıkları – Kolik
Karaciğer ve Periton Hastalıkları
Dolaşım Sistemi Hastalıkları
Üriner Sistem Hastalıklar
Solunum Sistemi Bozuklukları
Deri Hastalıkları
Neonatal Dönem Hastalıkları
Lokomotor Sistem Hastalıkları
Ayak Hastalıkları
Kısraklarda Seksüel Siklus, Siklus Sorunları ve Yönetimi
Kısraklarda Riskli Gebeliklerin Yönetimi ve Periparturient Sorunlara Klinik Yaklaşımlar
Homeopati
Düz Koşu Atlarının Antrenmanı
Atlı Terapi
Anestezi, Sedasyon ve Ötanazi
At Yarışlarında Doping
Besin Maddesi Olarak At Eti; Hipofaji
Kısrak Sütü ve Geleneksel Bir İçecek Olarak Kımız
Zehirlenmeler ve Sağaltım Uygulamaları – Zehirli Bitkiler

Konular Nasıl İşlendi;
• Hastalıklara ilişkin değerlendirmeler; hastalığın tanımı, klinik bulguları, tanı ve sağaltımları şeklinde yapıldı.
• Atlarda ilaç kullanımı ve mevcut ilaçlar ayrı başlıklar halinde sunuldu.
• Sağaltımda kullanılacak ilaçlar konusunda mümkün olduğunca örnek reçeteler de yine bu eser içerisinde verildi.
• Atlarda kullanılabilecek ilaçlar da bir bütün halinde tablolar şeklinde sunuldu.

Diğer Haberler:
Prof. Dr. Ender Yarsan: “Her yıl 2.5 milyar insan zoonotik hastalıklara yakalanmaktadır.”

“At Hekimliği” kitabı alanında gerçekten söz sahibi olan ve kendi konularında uzman
akademisyenlerin/meslektaşlarımızın katılımı ile hazırlandı. Yoğun bir çalışma temposu içerisinde ve titiz bir
çalışmayla konular ele alındı ve yazıldı. Mümkün olduğunca güncel bilgiler, hem klinisyen meslektaşlarımıza
yönelik pratik yaklaşımlarla; hem de eğitim-öğrenim hayatındaki öğrencilerimize yönelik olarak sunuldu. Bu
alandaki bilimsel boşluğu da dolduracağına inandığımız kaynak bir Kitap olarak şekillendi.
Kitabımızın meslektaşlarımız ve bilim camiası için faydalı olmasını temenni eder, bu vesileyle çalışmalarınızda
başarılar dilerim…


Yazan - 9 Nisan 2019. Kategori MANŞET, BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK, HAYVANCILIK. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazıya yorum yapabilir ve geri izlemede bulunabilirsiniz
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x