Hayvancılık yatırımlarına hibe başvuruları başlıyor!


1005351_370954933026604_262798982_n
2018 yılına kadar sürecek başvuruların, her ayın 1-15’i arasında, il/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılması gerekiyor….
 Halim UTLU
Bir yıl önce Türkvet veri tabanı veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100,  en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmeler, yeni kurulacak veya tadilat yapılacak ahır veya ağıl için %50 hibe, damızlık koç, boğa ve teke alımlarında ise %80 hibe desteğinden faydalanabilmek için, başvurularını her ayın 1-15’i arasında il/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapmaları gerekiyor.
Üretimde verimlilik artırılacak
Konya Ovası,Doğu Anadolu,Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz  Projeleri kapsamındaki illerde,bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına yönelik olarak, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerinin kurulması için yapılacak yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.
  Bu projeler içerisinde yer alan illerde, mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun-keçi işletmelerinin yeni inşaat veya tadilat ile damızlık erkek materyal temini desteklenmesi yatırımlarına, 2014-2018 yılları arasında; belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanacak.
Alt ve üst sınırlar
 Bakanlar Kurulu’nun 04 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete‘de yayınlanan kararına göre,yatırımda büyükbaş işletmelerde alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerde ise alt sınır 100 baş, üst sınır 200 baş olarak belirlendi..Büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler (Kooperatif,birlik veya şirketler), bu üst sınırlara kadar olan kısım için, hibe desteğinden yararlanabilecek, kapasite fazlası kısımlar, yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanacak.
Yeni inşaat veya tadilat yapacak olan yatırımcılar, başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık  İl Müdürlüğüne, sadece damızlık boğa/koç/teke alımı hibe desteğinden yararlanacaklar ise il/ilçe müdürlüklerine, her ayın 1-15’i arasında başvura  yapabilecek.
Kimler başvuru yapabilir?
 – Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100, en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
– İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve takibe uğramış borcu bulunmayan tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst örgütleri,
 – 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda tanımlanan kolektif şirket,limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar, hibe programına başvurabilir.
Aranacak şartlar
  – Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı en az 10 baş, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş,  en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin, başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi, mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekiyor.
  –  Koç-teke başvurularında anaç koyun-keçi desteklemesinden yararlanmış olduğuna dair belge veya yaptırmış olduğu herhangi bir aşılama belgesi varsa vermesi gerekiyor.
   –  Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekiyor.
 – Yatırımcılar, yatırım yerine ipotek koydurmamak kaydıyla, kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabiliyor..
Yararlanamayacak olanlar
 –  Kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik ve benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkları,
– Vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olanlar,
 –  5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 23 üncü maddesi hükümleri uygulananlar,
  – İflas etmek veya tasfiye edilmek, ilişkileri mahkemeler tarafından yönetilmek, kredi verenlerle anlaşma yapmak, işletme faaliyetlerini askıya almış olmak, bu konularla ilgili işlemlere tabi olmak veya ulusal yasa veya düzenlemelerle benzer bir durumdan kaynaklanan konumda olanlar,
 –  Temyiz yolu kapalı olan suçlardan hüküm giyenler,
 –  Desteklemeye esas konularla ilgili olarak herhangi bir araçla kanıtlanan ağır iş kazası, suiistimal suçlusu olanlar,
– Destekleme prosedürü ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini yerine getirememe konusunda ciddi bir ihlal içinde bulundukları ilan edilmiş durumunda olanlar, hibe desteklerinden yararlanamazlar.

DİĞER HABERLER
Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüklerinde Eğitim Kursları
29 Ağustos 2014. 18:15
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x