İşte biodizeldeki ÖTV teşviği


biyodizel

Maliye Bakanlığı, oto biodizel için getirilen ÖTV teşviğinin usul ve esaslarını belirledi

 

 

ANKARA – Maliye Bakanlığı, Bakanlar Kurulu kararı ile oto biodizel için getirilen ÖTV teşviğinin usul
ve esaslarını belirledi. Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında
yayımlandı. Tebliğde, oto biodizelli motorinin satılan kısmında yer alan gerek oto biodizel gerekse
motorin miktarına ilişkin ödenen ÖTV tutarının, ilgili ÖTV beyannamesinde beyan edilmek suretiyle
hesaplanan ÖTV’den indirilebileceği hatırlatıldı.

 

 

Bu hükme ilişkin usul ve esasların belirlendiği tebliğe göre, söz konusu indirimli vergi
uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, Oto Biodizel Harmanlama İzin Belgesini haiz,
ilgili kararname kapsamında oto biodizel ile motorini harmanlayan ve teslim eden rafinerici ve
dağıtıcılara iade yöntemi ile uygulanması uygun görüldü.

 

 

Oto biodizelin, kararname kapsamındaki indirimli vergi uygulamasına konu olabilmesi için yalnızca
oto biodizel üretim izin belgesini haiz üreticilerce üretilerek harmanlayıcılara teslim edilmiş olması
gerekecek.

 

 

Vergi borcu olmayacak

 

 

Oto biodizel üretim izin belgesini almak isteyen mükelleflerin; müracaat tarihinde vadesi geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcunun bulunmaması ve şahıs işletmelerinde işletme sahibinin, adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, diğer şirketlerde ise yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin yüzde 10’undan fazlasına sahip olanların; affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekecek.

 

 

Bu şartları haiz üreticiler, oto biodizel üretim izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan işleme
lisansı ve sanayi sicil belgesini ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi
dairesine müracaat edecek.

 
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin yüzde 51’i veya daha
fazlası, bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin
yarısından fazlası, söz konusu kuruluşlara ait olan kuruluşlara oto biodizel üretim izin belgesi
verilmesinde, bu şartlar ve belgeler aranılmayacak.

 

 

Harmanlama izin belgesi

 

 

Oto biodizel harmanlama izin belgesini almak isteyen mükelleflerin ise müracaat tarihinde vadesi
geçtiği halde ödenmemiş herhangi bir vergi borcu bulunmaması, yönetim kurulu üyeleri ile şirket
sermayesinin yüzde 10’undan fazlasına sahip olanların affa uğramış olsalar dahi, hırsızlık, emniyeti
suistimal, dolandırıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, suç tasnii, iftira, irtikap, rüşvet, ihtilas cürümlerinden biri dolayısıyla hapis cezası veya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten mahkum olmamaları, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamaları ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yazılı kaçakçılık suçlarını işlememiş olmaları gerekecek.

 

 

 

Bu şartları haiz mükellefler, oto biodizel harmanlama izin belgesini alabilmek için EPDK’dan alınan
rafinerici veya dağıtıcı lisansını ekleyecekleri bir dilekçe ile ÖTV mükellefiyetinin bulunduğu yer vergi dairesi müdürlüğünün bağlı olduğu Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa müracaat edecek.

 

 

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin yüzde 51’i veya daha
fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin
yarısından fazlası, söz konusu kuruluşlara ait olan kuruluşlara, oto biodizel harmanlama izin belgesi
verilmesinde bu şartlar ve rafinerici veya dağıtıcı lisansı aranılmayacak.


31 Aralık 2013. 15:06
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x