Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Yeni Tebliğ


Yük. Zir. Müh Osman İNAN

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2020/24)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/34) Resmi Gazete’de 9 Ekim 2021 Cumartesi tarihinde yayınlandı.

DESTEK KAPSAMINDA;

Yeni Tesis yatırımı için: 3.500.000 TL’ye kadar hibeye esas proje üst limiti,

Tesis Tamamlama yatırımı için: 2.500.000 TL’ye kadar hibeye esas proje üst limiti,

Kapasite Artırımı / Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyonu yatırımı için: 2.000.000 TL TL’ye kadar hibeye esas proje üst limiti belirlenmiştir.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2020/25)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2021/35)  Resmi Gazete’de 9 Ekim 2021 Cumartesi tarihinde yayınlandı.

DESTEK KAPSAMINDA;

A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL üst sınırı, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 20.000 TL alt limiti ile 600.000 TL üst limiti belirlenmiştir.

HER İKİ PROGRAMDA DA PROJELER %50 KARŞILIKSIZ YARDIM (HİBE) ŞEKLİNDE DESTEKLENECEKTİR. 

*Uygulama rehberlerinin yayınlanması sonrası proje başvuruları açılacaktır.

**Önceki dönemlerde programın uygulamaları hesap edilerek bilgi vermesi için bu kısa yazı hazırlanmıştır. Programın içeriğini anlamak için uygulama rehberini beklemek gerekmektedir. 

DİĞER HABERLER
Buğdayda taban fiyat talebi

Destek Programlarının Amacı Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla yapılmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

KOBİ düzeyinde olmak üzere; kadın, genç girişimciler ile üretici örgütlerine öncelik verilerek gerçek ve tüzel kişiler konularında ülke genelinde (81 ilde) her proje kabul döneminde bir adet proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Projelerde Destekleme Konuları ve Miktarları Ne Kadardır?

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi

2021 yılında proje tutarları 2020 yılına göre önemli miktarda arttırılmıştır. Yeni Tesis yatırımları 2020 yılında 3.000.000 TL (%50’si hibe) desteklenirken, 2021 yılında 3.500.000 TL’ye (%50’si hibe), Tamamlama yatırımları 2020 yılında 2.000.000 TL (%50’si hibe) desteklenirken 2.500.000 TL’ye (%50’si hibe), Kapasite artırımı ve Teknoloji/Modernizasyon yatırımları 2020 yılında 1.500.000 TL (%50’si hibe) desteklenirken 2021 yılında 2.000.000 TL’ye (%50’si hibe) çıkarılmıştır. Hibeye esas bedelin %50’si karşılıksız yardım (hibe) şeklinde desteklenmektedir.

DİĞER HABERLER
100 Tarım Ekonomisi Yanılgısı

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi

A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL’ye kadar, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 20.000 TL ile 600.000 TL arasında hesaplanmalıdır. Hibeye esas bedelin %50’si karşılıksız yardım (hibe) şeklinde desteklenebilmektedir.

Program Kapsamında Uygun Harcamalar Nelerdir?

Projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat, makine ve ekipman alım giderlerini kapsamaktadır. Destekleme, yatırım harcamalarının %50’sinin karşılıksız yardım (hibe) şeklinde verilmesiyle yapılmaktadır. Yenileme yatırımı varsa inşaat yapılmalıdır, sadece makine-ekipman yenilenmesi yeni tesis yatırımı olarak kabul edilmemektedir. 

Proje Kaynaklarından Karşılanamayacak Giderler Nelerdir?

 • Her türlü borçlanma giderleri.
 • Faizler.
 • Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
 • Kira giderleri.
 • Kur farkı giderleri.
 • Arazi, arsa ve bina alım bedelleri. (Arazi kiralıksa, en az 5 yıllık kira kontratı sunulmalı)
 • Binanın yakıt, su, elektrik ve aidat giderleri.
 • Ayrı faturalandırılmış nakliye ve montaj giderleri.
 • Bankacılık giderleri.
 • Denetim giderleri.
 • KDV ve ÖTV dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.
 • İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri.
 • Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
 • Makine tamir ve parça alım giderleri.
 • Laboratuvar sarf malzemeleri.
 • Balya ve silaj makinesi alımları hariç, hibeye esas tutar ile ayni katkının beraber bütçelendirildiği bütün/monoblok yapıdaki makineler ve ekipmanlar.
 • Mücbir sebepler hariç bu Tebliğ ile belirlenen yatırım süreleri içinde gerçekleştirilmeyen giderler.
 • Program kapsamında hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.
 • Bakanlık tarafından yayımlanan güncel uygulama rehberi ve satın alma rehberinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma gideri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.
DİĞER HABERLER
Aydın Doğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açık mektup

Projenin Sonuna Kadar Sürdürülmesi Gereken Şartlar Nelerdir?

 • Projeye uyma,
 • Projede hibenin dışında kalan proje ile ilgili harcamaları üstlenme,
 • Proje harcamalarını yapıp, hak edişi bekleme,
 • Proje sonrası denetimlere izin verme,
 • Proje sonrası yatırımı koruma. 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar


13 Ekim 2021. 12:00
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x