Kuş Gribi İle İlgili Başbakanlık Genelgesi


 Resmî Gazete
 Sayı : 27692
 
GENELGE
 
Başbakanlıktan:

Konu :   Kanatlı Hayvanlarda Görülen Kuş Gribi Salgını
Konusunda Yapılması Gereken Hazırlıklar

GENELGE
2010/21

               Kanatlı hayvanlarda görülen Avian Influenza (Kuş Gribi) hastalığı, insan ve hayvan sağlığına olan olumsuz etkileri yanında ekonomik boyutları da dikkate alındığında mücadele edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Hastalıkla etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yanı sıra, görev alanlarına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da destek vermesine bağlı bulunmaktadır. Olası bir salgın durumuna hazırlıklı olunması, salgın esnasında ve sonrasında etkin müdahale sağlanması için kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirler aşağıda belirtilmiştir.

             1 – Avian Influenza hastalığı ile mücadele konusunda ulusal önlemlerin tanımlanarak herhangi bir salgın karşısında uygulanması amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı” internet ortamında www.kkgm.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

             2 – Acil Eylem Planında öngörülen ihbarı mecburi Avian Influenza salgınının ortaya çıkması durumunda hızlı ve etkin bir şekilde salgının ortadan kaldırılması için gerekli bütün imkanlar, ekipman, personel ve diğer malzemeye söz konusu planda belirtildiği şekilde erişim sağlanacaktır.

DİĞER HABERLER
'İlaç protokolü'nde anlaşmaya varıldı

             3 – Bu kapsamda, planın uygulanması konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatınca ihtiyaç duyulacak her türlü katkı ve destek, konu ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından ivedilikle sağlanacaktır.

             4 – “Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı” doğrultusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içerisinde “İl Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı” hazırlanacaktır. Bu planlarda, olası bir salgın durumunda illerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri belirtilecektir. Söz konusu planların hazırlanması, uygulanması ve görevlerin yerine getirilmesi konusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon valilikler tarafından sağlanacaktır.

             5 – İl Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2006/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile duyurulan “Ulusal Pandemi Planı” doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüklerince hazırlanmış olan “İl Pandemi Planları” ile uyumlu olması sağlanacaktır.

             6 – “İl Avian Influenza Hastalığı Acil Eylem Planı”nda, olası bir salgın durumunda görevlendirilecek personel ile gerekli ekipmanlar belirlenecektir. Hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için, bütün kamu kurum ve kuruluşları tüm personelin görev tanımını yaparak görevde kalması gerekenlerin sayısını ve kritik düzeydeki personeli belirleyecekler, muhtemel bir salgın anında kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerekli tedbirleri alacaklardır.

DİĞER HABERLER
“Veteriner Sağlık Ürünleri Değerlendirme Toplantısı”

             7 – “Avian İnfluenza Hastalığı Acil Eylem Planı” doğrultusunda, salgın durumunda merkezde Ulusal Hastalık Kriz Merkezi (UHKM) ve il merkezlerinde Yerel Hastalık Kriz Merkezleri (YHKM) devreye girecek ve kriz yönetimi başlatılacaktır.

             8 – Bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bilgilendirilmesi amacıyla, merkezde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, illerde ise valiliklerin koordinasyonunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından bilgilendirme ve işbirliği toplantıları düzenlenecek, uygulamalar Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yakından takip edilecektir.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 Recep Tayyip ERDOĞAN

 Başbakan


5 Eylül 2010. 16:03
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x