ÖTV ORANLARINDA ARTIŞ AÇIKLANDI


Hükümet 2012 Bütçesi’ni ve Orta Vadeli Programı açıklamadan önce tütün ve tütün ürünlerinde, alkollü içecekler ile motorlu taşıtlarda özel tüketim vergisi oranlarında artışa gitti.

ANKARA – Hükümet 2012 Bütçesi ve 2012-2014 Orta Vadeli Programı açıklamadan önce tütün ve tütün ürünlerinde, alkollü içecekler ile motorlu taşıtlarda özel tüketim vergisi oranlarında artışa gitti.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere tütün ve tütün mamullerinde vergi oranları yüzde 69’a ve asgari maktu vergi tutarları 0,1450 TL’ye yükseltildi.

Rakıda asgari maktu vergi tutarı litre başına 51,88 TL’den 63,48 TL’ye çıkarılırken, malttan üretilen biralarda litre başına alınan asgari maktu vergi tutarı 0,53 TL, taze üzüm şarabında 2,94 TL oldu. Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde 6 olarak belirleyen Hükümet, motorlu taşıtlarda vergi artışına gitti.

Buna göre motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen araçlarda asgari vergi oranı yüzde 37 düzeyinde korunurken, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerde yüzde 60’dan yüzde 80’e, motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenlerde yüzde 84’ten yüzde 130’a çıkarıldı.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine Dair Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bugünden itibaren yürürlüğe giren Karara göre tütün mamullerinde vergi oranları yüzde 69’a ve asgari maktu vergi tutarları 0,1450 TL’ye yükseltildi. Tütün içeren purolar,uçları açık purolar ve sigarillolarda daha önce yüzde 30 olarak uygulanan asgari vergi oranları yüzde 69’a yükseltilirken, asgari maktu vergi tutarları 0,1325 TL’den 0,1450 TL’ye çıkarıldı. Tütün içeren sigaralarda yüzde 63 olan vergi oranı yüzde 69 olurken, uygulanacak asgari maktu vergi tutarı da 0,325 TL’den 0,1450 TL olarak belirlendi.

Bugünden itibaren girecek karara göre tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar, içilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin), diğerleri (net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlar) ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde asgari vergi oranı yüzde 69, asgari maktu vergi tutarı 0,1450 TL olarak uygulanacak.

Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olan sigaralardan alınacak asgari vergi oranı yüzde 69, asgari maktu vergi tutarı 0,0375 TL olarak uygulanacak.

Alkolde ÖTV artışı

Malttan üretilen biralarda asgari vergi oranı yüzde 63’te sabit tutulurken, litre başına alınan asgari maktu vergi tutarı 0,44 TL’den 0,53 TL’ye yükseltildi.

Asgari vergi oranının sıfır olduğu taze üzüm şarabında litre başına asgari maktu vergi tutarı 2,44 TL’den 2,94 TL’ye, köpüklü şaraplarda 16,12 TL’den 19,82 TL’ye, vermut ve diğer taze üzüm şaraplarında (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) 22,1 TL’den, 27,18 TL’ye, alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar 17,55 TL’den 21,58 TL’ye, fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 2,44 TL’den 2,94 TL’ye çıkarıldı.

Rakıda (muhtevası 2 litreye geçen veya geçmeyen kaplarda) asgari maktu vergi tutarı 51,88 TL’den 63,48 TL yükseltilirken, likörlerde 96,74 TL, cin ve votkada 70,35 TL, muhtevası 2 litreyi geçen ve geçmeyen kaplarda olanlarda (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45.4’den fazla olanlar) 105,8 TL oldu. Daha önce bu içeceklerde litre başına uygulanan asgari maktu vergi tutarı sırasıyla 51,48 TL; 78,65 TL; 57,2 TL; 85,8 TL olarak uygulanıyordu.

Motorlu taşıtlar

İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında araçlar ile İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında araçlara uygulanacak vergi oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. Sadece elektrik motorlu olanlarda vergi oranı yüzde 10’ta sabit tutulurken, Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenlerde yüzde 10’dan 15’e çıkarıldı. 9 kişilik oturma yeri olan elektrik motorlu araçların yüzde 10’luk vergi oranında değişikliğe gidilmedi. Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen araçlarda asgari vergi oranı yüzde 37 düzeyinde korunurken, motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerde yüzde 60’tan yüzde 80’e, motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenlerde yüzde 84’ten yüzde 130’a çıkarıldı.

İthalatta KKSF kesintisi oranı yüzde 6 oldu

Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde 6 olarak belirlendi. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “alıcısı bulunan verici portatif (celluler) telsiz telefon cihazlarının vergi oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarıldı. Aynı Kanunun geçici 6. maddesinde 40 Türk Lirası olarak belirlenen tutarlar 100 Türk Lirası olarak tespit edildi.

Zam değil güncelleme

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ÖTV artışlarının zam olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bu artışların, 74 milyonun hakkı olan maktu vergi gelirlerinin tamamen güncellemesine, sınırlı güncellemesine yönelik olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

TÜTÜNÜN YÜZDE 80’İ İTHAL

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugünkü ÖTV düzenlemesiyle devletin kasasına 5.5 milyar lira gireceğini açıkladı. Bunun 2.8 milyar lirasının tütündeki ÖTV artışından; 920 milyonunun motorlu taşıtlardan,771 milyonunun alkollü içeceklerden,  660 milyonunun cep telefonundan ve 350 milyon lirasının da Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan geleceğini söyledi. Motorlu taşıt düzenlemesinin 1600 cc üzerindeki araçları kapsadığını belirten Şimşek, bunun ticari ile binek tipi araçlar arasındaki haksız rekabeti önlemek için yapıldığını ifade etti. KKDF ve cep telefonu ayarlamasının cari açığa yönelik olduğunu belirtti.

ZAM DEĞİL GÜNCELLEME

Tütün ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu vergilerin 2010 yılı başından beri güncellenmediğini belirten Şimşek, bu süre içinde kümülatif enflasyonun yüzde 15 olduğuna dikkat çekti. Şimşek, “Bunu vergi artışı, zam olarak görmemek lazım. Maktu vergilerin güncellemesi olarak görmek lazım.” dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

“74 milyonun hakkı olan maktu vergi gelirlerinin tamamen güncellemesine, sınırlı güncellemesine yönelik olarak görülmesi gerekir. Maaşlar artıyor, sağlık harcamaları artıyor, alt yapı harcamaları artıyor. Bütün harcamalarımız en az deflatör kadar artıyor. Aslında bir çok harcamamız deflatör artı büyüme kadar artıyor. Bazı sosyal harcamalarımız bunun çok ötesinde artıyor. Dolayısıyla tüm bu harcamalarımız artarken, maktu vergileri sabit tuttuğunuz zaman reel değerleri düşüyor. Bu güncellemelere, o çerçevede bakmanızda büyük yarar görüyorum. Diğer bazı unsurlar gelirden çok cari açığın sınırlanmasına yönelik

Bakan Şimşek, yeniden değerleme oranının yüzde 10.2 olmasına karşın, sigaradaki artışın 25 kuruş yani yüzde 9.8 oranında yapıldığını belirtti. Başbakan Yardımcısı Babacan ise sigaralarda kullanılan tütünün yüzde 80’inin ithal olduğuna dikkat çekti.

YENİ VERGİ ARTIŞI YOK

Maliye Bakanı Şimşek, bir soru üzerine ekonominin canlı bir organizma olduğunu, gerektiğinde aşağı ve yukarı yönlü ayarlamalar yapılabileceğini anımsattı. Şuanda yeni bir vergi artışının gündemde olmadığını belirtirken, “Bundan sonra herhangi bir vergi oran artışı falan gündemde değil. Yani şu anda maktu olan bazı vergileri güncelleme, yani yeniden değerleme oranı çerçevesinde güncelleme söz konusu olabilir. Damga vergisi,  harçlar gibi” dedi.

AYAĞINIZI YORGANINIZA GÖRE UZATIN

Babacan, ekonomide yavaşlamanın yaşanacağı bu dönemde vatandaşa ayağını yorganına göre uzatma tavsiyesinde bulundu. “Toplum olarak israftan kaçındığımız, ayağımızı yorganımıza göre uzattığımızda Türkiye için korkulacak bir şey yok” dedi.

VERGİ REFORMU

Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişikliğin önemli reformlardan biri olacağını söyledi. Şimşek, daha çok istihdam, tasarruf ve rekabet gücü artışını hedefleyen reformla istihdam üzerindeki yüklerin azaltılabileceğini belirtti. Ancak bunun bütçe imkanları çerçevesinde yapılabileceğinin altını çizdi.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı ile ilgili soru üzerine Babacan, kıdem tazminatının hükümet programında sosyal taraflarla istişare edilerek karar verileceği şeklinde yer aldığını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının sendikalarla ön görüşme yaptığını ve henüz verilmiş bir karar olmadığını ifade etti.

Babacan, “Burada amaç bir yandan çalışanlarımızın haklarını güvence altına alırken, diğer yandan da işveren üzerindeki yükü daha öngörülebilir hale getirecek bir formülasyon. Haklarda geri gidişten bahsetmiyoruz. Hakları güvence altına almaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla, bizim bu konudaki hazırlıklarımız öyle inanıyorum ki sosyal tarafların da destekleyeceği ve benimseyeceği niteliktedir” dedi.


Yazan - 13 Ekim 2011. Kategori YENİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x