Sığır Cinsi Hayvanların Tanınması ve Tescili Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı


292876_118614351623475_888506472_n

 

 

21 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29037

 

YÖNETMELİK

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLENMESİ

 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ç) Hayvan pasaportu: Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlıkça belirlenen hayvana ait bilgileri içeren İl/İlçe Müdürlüğü veya yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş tarafından düzenlenen imzalı belgeyi,”

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Sığır cinsi hayvanların tanımlanması doğumundan itibaren en geç 3 ay içinde, ancak 3 aydan önce hayvan doğduğu işletmeyi terk edecekse işletmeyi terk etmesinden önce gerçekleştirilir.”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(3) Tanımlanan sığır cinsi hayvanın her bir işletme değiştirmesinde hayvan pasaportu hayvanın beraberinde bulundurulur. Sığır cinsi hayvanların alım veya satım sonucu işletme değiştirmelerinde alıcı ve satıcılar hayvanlara ait pasaportların kendileri ile ilgili kısımlarını imzalar ve pasaportun ilgili kısımları ile bildirim süresi içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirimde bulunur.”

DİĞER HABERLER
Süt üreticilerinden Rekabet Kurulu'na şikayet

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“a) Plastik kulak küpeleri Bakanlık logosunu ihtiva eder.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“c) Pasaportu düzenleyen İl/İlçe Müdürlüğünün veya Bakanlıkça yetki verilen kurum ve kuruluşun adı ve düzenleyenin imzası.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(1) Hayvan sahibi, işletmesine ve işletmesinden yapılan sığır cinsi hayvan hareketlerini yedi gün içinde, bu hayvanların doğumlarını, ölümlerini, işletmede zorunlu kesimlerini, yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgilerini otuz gün içinde ilgili İl/İlçe Müdürlüğüne bildirir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Herhangi bir nedenle bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerekli bildirimleri yapılmayan sığır cinsi hayvanların hareket, ölüm, kesim, işletmede zorunlu kesimleri ile yetiştiricinin kendisine ve işletmesine ait bilgiler, 70 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim süresine bakılmaksızın 31/12/2014 tarihine kadar güncellenir.”

 

DİĞER HABERLER
VETA D Eğitim, Meslek İçi Eğitim Programları Eylül’de Başlıyor

MADDE 9 – Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 


21 Haziran 2014. 12:22
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x