Şirket kurma kolaylaştırıldı


Nüfus cüzdanınız yanınızda olsun yeter…

Şirket kuruluşlarının tescilinde, nüfus cüzdan sureti, ikametgah ilmuhaberi gibi belgeler istenmeyecek.

Ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve sanatkarlar siciline yapılacak başvurularda uygulanacak esaslara ilişkin, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı imzalı genelge, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, 61’inci Hükümet Programında, kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetin ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde verilmesi, diğer kamu kurumlarında bulunan bilgi ve belgelerin istenmemesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesinin sağlanması amacının yer aldığı hatırlatıldı ve bu anlayış çerçevesinde tacir ile esnaf ve sanatkar işletmelerinin açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, gereksiz belge taleplerinin önlenmesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesini teminen, ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve sanatkarlar siciline yapılacak başvurularda uygulanacak esaslar belirlendi.

Buna göre, ticaret sicili memurluklarına yapılacak başvurularda; şahıs işletmelerinin tescilinde; vergi levhası fotokopisi, defter ön yüz fotokopisi, tapu veya kira kontratı fotokopisi, nüfus cüzdan sureti ve ikametgah ilmuhaberi gibi belgeler istenmeyecek, bunun yerine nüfus cüzdanı, ikametgah ilmuhaberindeki bilgiler, başvuru sırasında ilgililerden alınacak TC kimlik numarası kullanılarak Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) ve vergi levhasında yer alan bilgiler de Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilecek.

Defter ön yüzünde, tapu veya kira kontratında yer alan ve tescilde ihtiyaç duyulan bilgilerle Ticaret Sicili Tüzüğü’nde düzenlenen taahhütnamede yer alması gereken bilgiler ise kuruluş dilekçesi içinde beyan şeklinde alınacak.   Şirket kuruluşlarının tescilinde nüfus cüzdan sureti, ikametgah ilmuhaberi gibi belgeler İç Ticaret 2009/1 sayılı Tebliğ hükümleri de dikkate alınarak istenmeyecek. Söz konusu belgelere MERNİS ve VEDOP sisteminden elektronik ortamda temin edilecek.

Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin odalar ile ticaret borsalarına kayıt ile her türlü işlemlerinde tescil ilanının yayımlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı sureti ya da ticaret sicili tasdiknamesi, onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, noter tasdikli imza sirküleri, İkametgah ilmuhaberi veya tezkeresi, vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge istenilmeyecek, ilgili sicil bünyesinde bulunan belgeler buradan temin edilecek, diğer belgelere konu bilgilerin teyitleri ise yine elektronik ortamda yapılacak.   İlgili odalar ve borsalar bu hükümleri dikkate alarak internet sitelerinde gerekli değişiklikleri yapacak.   Esnaf ve sanatkarlardan sicil ve oda kayıtlarında da nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi, vergi levhasının aslı ya da fotokopisi istenmeyecek, bu bilgiler Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) kullanıma açılıncaya kadar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) esnaf ve sanatkarlar sicil müdürlüklerine sunmuş olduğu altyapı kullanılmak suretiyle MERNİS ve VEDOP sisteminden elektronik ortamda temin edilecek. ESBİS kullanıma açıldığında ise bu bilgiler ESBİS aracılığıyla sağlanacak.   Esnaf ve sanatkarlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğrafla ustalık belgesi fotokopisi de sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına intikal ettirilecek.   Sicil müdürlüklerince esnaf ve sanatkarlardan sicil tasdiknamesini ilgili odaya mühürletmesi istenmeyecek.

 

 


4 Nisan 2012. 12:39
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x