Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörü ve Zootekni Mesleği Paneli yapıldı


Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörünü ve Zootekni Mesleği Paneli Ankara’da gerçekleşti.

2009 yılında ülke hayvancılığına ve Zootekni mesleğine katkı sağlamak, sorunlarını gündeme taşımak ve çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulan Ankara Zootekni Derneği kuruluşundan bu yana yaptığı bilimsel toplantılarına bir yenisinini ekledi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sürdürülebilir Hayvancılık Sektörünü ve Zootekni Mesleğini, sektör duayenleri, akademisyenler ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile Ankara Ticaret Odası Meclis salonunda düzenlediği panel ile masaya yatırıldığı panelde, sektörün sorunları ve çözümleri tartışıldı. Panelde toplam 10 adet bildiri sunuldu.

Panelde tarımsal üretim değerinin % 55’ini karşılayan hayvansal üretimin sürdürülebilirliği başta üreticiler olmak üzere değer zincirinde yer alan bütün paydaşların yeterli düzeyde kazanç elde etmesine bağlı olduğu, bununda ancak planlı ve programlı bir hayvancılık politikası ile mümkün olacağı ifade edildi. Bunu sağlayabilmek için bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte ele alınması, uzun vadeli Tarım Politikalarının belirlenmesi, bu konuda tüm paydaşların katılımı ile “HAYVANCILIK EYLEM PLANI” hazırlanması ve uygulamaya konulması ile mümkün olacağı vurgulandı.

Eylem planında; Hayvansal ürünlerde arz-talep dengesizliği ve fiyat istikrarsızlığını giderecek, girdi maliyetlerini düşürecek, kaliteyi artıracak, kayıt dışılığı önleyecek, bilgi eksikliğini giderecek, uluslararası piyasa da rekabetçi ve ülkemizdeki hayvan hastalıklarını yok edecek tedbirlerin yer alması görüşünde birleşildi.

DİĞER HABERLER
Ankara Zootekni Derneği VIV Turkey 2023'de sektör ile buluştu

Panelde özellikle üzerinde durulan ve çözülmesinde ülke hayvancılığı açısından çok önemli görülen hususlar ise aşağıdaki maddelerde ifade edildi:

-Tarım sayımının biran önce tamamlanarak, hayvancılık politika ve planlamalarının doğru envantere göre yapılması sağlanmalıdır.
-Büyük-Küçük baş hayvancılık için önemli olan meraların korunması ve ıslahı zaman geçirilmeden yapılmalıdır. Ayrıca mevcut olan kaba yem açığının giderilmesi ve yemden kaynaklanan maliyetlerin aşağı çekilmesi için kaliteli kaba yem üretiminin su varlığı da dikkate alınarak havza bazlı üretimi desteklenmelidir.
-Hayvan hastalıklarından dolayı kaybın fazla olduğu, buzağı ölümlerinin ve damızlık hayvanlarda kısırlık oranının Dünya ortalamalarının üzerinde olduğu vurgulanmış,bu kayıpları asgariye indirecek tedbirler acilen alınması zorunlu görülmüştür.
-Hayvan ıslahı, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilerek, damızlık hayvan ıthalatına son verilmesi veya asgariye indirilmesi  sağlanmalıdır.
-Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklık ve kuraklık artışından kaynaklanan hayvansal üretim sorunlarının çözümü için gerekli tedbirler acilen alınmalıdır.
-Hayvancılığın tüm branşlarında “Bakıcı ve Çoban “sorununun çözülmesinde yabancı işçi çalıştırılmasının önünün açılmalı ve kayıt altına alınması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
-Hayvansal Üretimde Devletin fazla müdahil olmaması, yalnızca Denetleyen, Düzenleyen ve Destekleyen görevini yapmasının daha uygun olduğu konusu üzerinde durulmuştur.

DİĞER HABERLER
Bitki Bazlı Yumurta

Panelde Zootekni mesleğinin sorunları da dile getirilmiş, Zooteknist ve Veteriner Hekimlerinin görev tanımı, yetki ve sorumlulukları AB yasa ve direktifleri esas alınarak belirlenmesi, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ele alınarak yeniden düzenlenmesi görüşünde birleşilmiştir.
Panelin, Ülke hayvancılığına ve Zootekni Mesleğine hayırlara vesile olması temennisiyle tamamlandı.


11 Aralık 2023. 18:32
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x