Türk Veteriner Hekimleri Birliği Duyurusu


 

gida_denetimi_ramazan_ayi_4

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptığı basın açıklamasında;

“Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte” yapılan değişiklik nedeniyle, TVHB olarak Bakanlığa yaptığımız itirazı, teyit eder mahiyette açıklamaya yer vermiştir.
Bakanlığa yazdığımız yazı ve Bakanlığın basın açıklaması ekte yer almaktadır. Bu basın açıklamasından, kamu dışında çalışacak Veteriner hekimlerin odaya üye olma ve işverenle yaptıkları sözleşmeleri odaya onaylatma zorunluluğu teyit edilmektedir.
Böylece odalarımızın sözleşme düzenleme konusundaki tereddütleri, birinci yetkili ağızdan giderilmiş olmaktadır.
Sayılarımızla melektaşlarımıza duyrulur.

Talat GÖZET
Türk Veteriner Hekimleri Birliği
Merkez Konseyi Başkanı

Sayı : 800/ 08.01.2014
Konu : Yönetmelik değişikliği

 

 

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
(Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

İlgi: 06.01.2012 tarih ve 34 sayılı yazı

Resmi Gazetede 07.01.2013 tarihinde yayımlanan, “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ile yönetmeliğin 10 uncu maddesi birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilindiği gibi veteriner hekimler, mesleklerini 6343 sayılı “Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun” çerçevesinde icra etmektedirler. Bu kanunun 17. Maddesi; kamu dışında görev yapacak veteriner hekimlerin bölgelerindeki veteriner hekimleri odasına üye olma zorunluluğu getirmektedir. Aynı zamanda; Kanunun 4 üncü maddesi “hakiki şahıslar veya hususi hukukuk hükmi şahısları tarafından istihdam edilen veteriner hekimlerde bu kanun hükümlerine tabidir.” Hükmüne amirdir. Buna göre kamu dışında görev yapan tüm veteriner hekimlerin bölge odalarına üye olmaları yasal bir zorunluluktur.
Kaldırılan bend; gıda ile ilgili işletmelerde istihdam edilen, çalıştırılması zorunlu personelden, meslek odası tarafından düzenlenmiş belge talep edilmesi hükmünü içermekteydi. Veteriner hekim bu hüküm çerçevesinde talep edilen belgeyi almak için yasal zorunluluk olan oda üye kaydını da yaptırmak zorundaydı. Ve yasa hükmünün yerine getirilmesini sağlamaktaydı. Ancak; Bu hükmün kaldırılması, yasa hükmü olan üye olma zorunluluğunun uygulamasını ve takibini engelleyecektir.
Oysa 6343 sayılı kanunun uygulanmasından Bakanlar Kurulu sorumlu olup, yasa hükümlerinin uygulanması ve takibi öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının sorumluluğundadır.
İlgide kayıtlı yazı ile benzer bir uygulama nedeniyle Makamlarına yaptığımız müracaat uygun görülerek gerekli değişiklik yapılmıştır.
Veteriner hekimden oda üyelik belgesi talep edilmemesi yasalara aykırı uygulamalara zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle bu yönetmelik çerçevesinde görev alacak veteriner hekimlerden “Oda Üye Kayıt Belgesi” talep edilmesi zorunluluğunun bu yönetmelikte de yer alması hususunda gereğini arz ederim.

Diğer Haberler:
Çorba, etli patates ve pilav yiyen 300 asker zehirlendiler

 

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

 

Gıda Denetimleri Etkin Bir Şekilde Yürütülüyor
Son günlerde bazı basın yayın organlarında “gıda güvenilirliği ile ilgili meslek mensuplarının istihdamının sınırlandırıldığı ve çok sayıda işletmenin halk sağlığını hiçe sayarak denetim dışı bırakıldığına” dair haberler yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bahse konu haberlere kaynak teşkil eden 17 Aralık 2011 tarihli Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte yapılan değişiklik, çalıştırılması zorunlu personelden meslek odası bulunan meslek mensubunun, bağlı olduğu meslek odasından ilgili işletmede çalıştığına dair belge alması zorunluluğunun kaldırılmasını kapsamaktadır. Belge alma zorunluluğu konusu, ilgili meslek kanunlarında düzenlendiği için Bakanlığımız böyle bir değişikliğe gitmiştir.
Bu değişiklik ve söz konusu yönetmelik, meslek odalarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen mevzuata ilişkin herhangi bir düzenlemeyi kapsamamaktadır.
6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ile 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu gereği ilgili meslek mensuplarının meslekleri ile ilgili işlerde çalışabilmek için bağlı bulundukları odaya üye olmaları ve ilgili meslek odalarının mevzuatına uymaları zorunludur.
Ayrıca 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği gıda üreten işletmelerde, işin nevine göre, konu ile ilgili lisans eğitimi almış en az bir personel çalıştırılması yasal zorunluluktur.
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereği de gıda işletmecileri, çalıştırılması zorunlu olan personelin herhangi bir sebeple işten çıkarılması veya çıkması durumunda çalıştırılması zorunlu olan personelin değişikliğine ilişkin yetkili merciin güncel bilgilere sahip olmasını sağlamak zorundadır.
Yine 5996 sayılı Kanun gereği istihdamı zorunlu personeli çalıştırmayan gıda işletmelerine 2014 yılı için 3.990 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir.
Bu kapsamda bazı basın organlarında çıkan “gıda güvenilirliği ile ilgili meslek mensuplarının istihdamı sınırlandırıldı.”, “ çok sayıda işletme halk sağlığı hiçe sayılarak denetim dışı bırakıldı” gibi haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamakta olup, Bakanlığımız gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerini etkin bir şekilde sürdürmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Diğer Haberler:
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gıda güvenliği kontrol altında

17 Ocak 2014. 14:23
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x