Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin “Ruam” Basın Bildirisi


RUAM (Malleus, Mankafa)

Ruam hastalığının etkeni Burkholderia mallei adındaki bir bakteridir. Ruam at, eşek ve katır gibi özellikle tek tırnaklıların akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalığıdır. İnfeksiyon deride, solunum sisteminde ve iç organlarda nodul ve ülserlerin meydana gelmesiyle karekterize olur. İnsanlara da bulaşan Zoonoz bir hastalıktır.

 

Hastalık ilk kez M.S. 400. Yılında Vegetus tarafından bildirilmiştir. Türkiye’de Ruamın ilk bakteriyolojik teşhisi 1802’de yayınlanmıştır.

 

Burkholderia mallei çomak şeklinde hareketsiz bir bakteridir. Üremesi için oksijene ihtiyaç duyar, 22-41 oC’ ler arasında üreme yeteneğine sahiptir. Isı, ışık ve dezenfektanlara karşı direnci zayıftır. Buna karşın 60 oC de 30 dakikada ölür. Oda ısısındaki sularda 30 gün, soğuk, nemli ve karanlık ortamlarda aylarca canlı kalabilir.

 

Tek tırnaklılar (at, katır, merkep) dışında köpek, kedi, keçi ve deve gibi hayvanlar da hastalığa yakalanırlar. Atlar genellikle mikroplu akıntılarla bulaşık su, ot yemlerin sindirim sistemi yoluyla alınması sonucu hastalanır. Bununla birlikte nadir olarak mikroplu damlacıkların solunumu ve vücuttaki yaralara bulaşmasıyla ile hastalık oluşabilir. Derideki yara akıntılarının koşum takımları gibi malzemelere bulaşması ve bunların başka hayvanlar tarafından kullanılması da bulaşma nedenlerindendir. Köpekler ve özellikle hayvanat bahçelerindeki yırtıcı kediler (aslan, kaplan vs) infekte hayvanların etleri ile hastalığı alırlar. Sığırlar hastalığa dirençlidirler.

DİĞER HABERLER
Dr.Sait Koca’ya Plaket Verildi

 

Ruam hastalığı insanlara genellikle hasta hayvanların burun akıntılarının insan derisindeki yara ve çiziklere teması ile bulaşır, Veteriner Hekimler, laboratuvar çalışanları ve tek tırnaklı hayvanlarla yakın temas içindeki çalışanlarda meslek hastalığıdır.

 

Ruam hastalığı birçok gelişmiş ülkede ortadan kaldırılmışsa da Asya,OrtaDoğu, Orta ve Güney Amerika ülkelerinde görülmektedir.

 

Hastalık atlarda kronik, eşek ve katırlarda ise akut bir seyir gösterir. Doğal ortamda hastalık belirtileri etkenin alınmasından haftalar hatta aylar sonra görülmektedir. Ruamda hastalığın sinsi seyreden ve yavaş gelişim gösteren kronik formu akut formdan daha sık görülür.Hastalığın atlara oranla eşek ve katırlarda daha sık şekillenen akut formu ise tipik seyri ile birlikte yaklaşık bir hafta içinde ölümle sonuçlanır.

 

Ruamın klasik klinik tablosunda en tipik belirti tek ve bazen çift taraflı ve kanlıya kadar dönüşebilen bir burun akıntısıdır. Burun ruamı olarak adlandırılan bu formda çene altı lenf yumruları da hastalanarak şişer. Deri ruamında bacaklardaki deri altı lenf yumruları ve kanalları şişer apseleşir, yaralar meydana gelir ve irinli akıntı görülür. Bacaklar şişebilir. Akciğer formunda öksürük ateş ve solunum ile ilgili bozukluklular dikkati çeker.

DİĞER HABERLER
Sadece Yılbaşında Tüketilmemeli

 

Hastalığın teşhisi için klinik belirtiler yeterli değildir.Belirtileri birçok hastalıkla karışabilir.  Ruam şüphesi olan hayvanlardan laboratuara gönderilmek üzere kan alınır. Otopsi yasaktır. Şüpheli hayvanlara Ruam yönetmeliği çerçevesinde alerjik “mallein” deri testi uygulanarak hasta hayvanlar araştırılır.

 

Ruam etkeni birçok antibiyotiğe duyarlı olmasına karşın pet hayvanlar dışında tedavi uygulanmaz. İlgili mevzuat gereği hasta ve şüpheli hayvanların itlafı gerekmektedir. Hastalığın kontrolü için etkili bir aşı henüz geliştirilememiştir. Hastalıktan korunma ve savaşta 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun, Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği çerçevesinde hareket edilir. Ruam hastalığı ihbarı mecburi ve tazminatlı bir hastalıktır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi


8 Haziran 2012. 13:18
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x