UKON Araştırma ve Danışma Kurulu’nun İlk toplantısı 


25446717

 

Ulusal Kırmızı Et Konseyinin 09.04.2014 tarihinde gerçekleştirdiği II. Olağan Genel Kurul sonrasında oluşan Yönetim Kurulu aynı dönem içerisinde görev yapacak olan Araştırma ve Danışma Kurulunu belirlemiştir.

 

Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 21nci maddesinin birinci fıkrasına göre Araştırma ve Danışma Kurulu üyeliğine;

 

 1. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mükerrem Kaya,
 2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmettin Ünal,
 3. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Beslemeve Beslenme Hastalıkları Ana Bilimdalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Başalan,
 4. Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hacı Bayram Işık,
 5. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Naim Deniz Ayaz,
 6. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Hakan Üstüner görevlendirilmiştir.
 7. Ayrıca Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından olarak Dr. Gülten Türkel görevlendirilmiştir.

 

Araştırma ve Danışma Kurulu 12.09.2014 tarihinde toplanarak kendi arasında Başkan ve Başkan Vekilini belirlemiştir.

Buna göre Araştırma ve Danışma Kurulu Başkanlığına Prof.Dr. Mükerrem Kaya, Başkan Vekilliğine ise Prof.Dr. Mehmet Başalan seçilmiştir.

DİĞER HABERLER
"Et için ithalat izni vereceğiz"

 

Araştırma ve Danışma Kurulu, Başkan ve Başkan Vekili seçimini takiben Kırmızı Et Sektörünün mevcut durumuve sorunlarınıgörüşmüş ve aşağıda sıralanan hususların önemine dikkat çekmiştir.

 

Yanlış bilgilendirme sebebi ile toplumsal algıda kırmızı etin istenilen konuma ulaşamaması,Yemden yararlanma oranlarının ve besi performansının gelişmiş ülkelere kıyasla daha düşük olması,

 

Yem üretiminin, ticaretinin ve hayvanların tüketimine sunulmasının düzenlenmesine ilişkin sorunların henüz çözülememiş olması,

 

Et fiyatının yüksekliği ve alım gücünün düşüklüğü nedeni ile kırmızı et tüketiminin düşük olması, Hayvan hastalıkları ile mücadelede istenilen düzeye ulaşılamaması,

 

Erken kuzu kesiminde yaşanan sorunlar nedeniyle ortaya çıkan ekonomik kayıplar,

Melez ve kültür ırkı hayvan sayısının arzu edilen düzeyde olmaması, et üretiminin büyük oranda süt sığırcılığına dayalı olarak devam etmesi,

 

Küçük aile işletmelerinin yaygınlığı, geçimlik üretim ve polikültür tarım yapılması, Kesim öncesi, esnası ve sonrasındaki uygulamalara ilişkin olarak et kalitesinin yetersizliği,

 

Et Borsalarının kurulamamış olması,

 

Kurul, et sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik önerileri de görüşmüş ve bu önerilerin aşağıda sıralanan ana başlıklar altında toplanmasının uygun olacağı kanaatine varmıştır.

 

 1. Karkas et üretim maliyetinin bölgeler dikkate alınarak belirlenmesi,
 2. Kombine ırkların ve özellikle Simmental ırkı hayvanların ülkemizde yaygınlaştırılmasına dönük çalışmaların hızlandırılması, sütçü sığırlardan kullanma melezlemesi yoluyla et üretilmesi konusunda Bakanlık çalışmalarına destek verilmesi
 1. Erken kuzu kesiminin önlenmesi için çalışma yürütülmesi,
 2. Ülkemiz şartlarına uygunyeni etçi sığır ırklarının belirlenmesi ve buna dönük çalışmaların başlatılması,
 3. Tarım istatistiklerinde sağlıklı verilerin toplanmasına ilişkin yapılacak çalışmalar, 6. Hayvancılık desteklerininetki analizlerinin yapılması, üretim, arz ve fiyatlara yansımasının araştırılması,
 4. Hayvancılıkta uygulanan destekleme modellerine öneriler geliştirilmesi (havza bazlı üretim modeli vb.)
 5. Kesimhanelerin modernize edilerek hijyenik ve teknolojik kurallara uygun üretimlerin yaygınlaştırılması,bu konuda çalışanların eğitilmesi
 1. Et kalitesinin artırılması amacıyla hayvan nakillerinde ve kesim öncesinde hayvan refahı bilincinin artırılması ve yasal düzenlemelerdeki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması ve işlerlik kazandırılması,
 2. Karkas sınıflandırmaya yönelik olarak Et ve Süt Kurumu tarafından başlatılan çalışmalara destek verilmesi,
 3. Merdiven altı üretim engellenmesine yönelik kontrollere ağırlık verilmesi,
 4. Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri ve Katkı Maddeleri Tebliğleri dikkate alınarak et ve et ürünleri ile ilgili TSE standartlarının revize edilmesi
 5. Et ürünlerinin laboratuvar analizlerine ilişkin karşılaşılan sorunların tespiti ve bunların giderilmesine yönelik çalışma yapılması,
 6. Kırmızı et ve et ürünlerinin kalitesini iyileştirmeye yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması,
 7. 15. Ambalajlama tekniklerinin ürün özellikleri dikkate alınarak yaygınlaştırılması
 8. 16.Koyun etinin bazı tüketiciler tarafından kokusundan dolayı koyun et tüketiminin yetersizliği ile ilgili çalışma yürütülmesi.

 

Kaynak:

DİĞER HABERLER
Tavuk etinde kanser riski varmıdır?

UKON.ORG.TR

 


26 Eylül 2014. 10:58
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x