Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi İmza Töreni Ankara’da yapıldı


 

 

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, belli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Genç Çiftçi Akademisi’nin tanıtım ve İmza Töreni Ankara’da yapıldı.

 

Törende bir konuşma yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın:

“Son yıllarda tarım, ülke gündeminde belki de bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok yer tutuyor. Yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada tarımın bugünü ve geleceği her geçen gün daha fazla konuşuluyor ve üzerine fikir yürütülüyor.

 

Ülkeler artık ne kadar alanda üretim yaptıkları ve ne kadar üretim yaptıkları ile değil, tarım ve gıdadan ne kadar hasıla elde ettiklerine göre sıralanıyor. Bunun için yalnız üretmek yetmiyor. Ürettiğimiz tarımsal ürünleri işleyerek nihai tüketim malına dönüştürmemiz ve bu şekilde pazara sunmamız gerekiyor. Çünkü asıl kazancı katma değerli ürünü üretenler kazanıyor. Biz ürettiğimiz fındığı çikolataya; ürettiğimiz çiğ sütü peynire; ürettiğimiz buğdayı un, irmik ve makarnaya; ürettiğimiz pamuğu iplik, yağ ve yeme dönüştürüp sattığımızda tarımdan gerçek kazancı elde edebiliriz.

 

Ziraat Bankası olarak ülke tarımının her zaman yanında olduk. Yalnızca güneşli günlerde değil, yağmurlu günlerde de onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Dünya ticaret savaşlarını, ülkemize yönelik kur ataklarını yaşadığımız bu dönemde dahi tarım sektörünü korumaya, tarımsal yatırımları ve üretimi desteklemeye dünden daha güçlü şekilde devam ediyoruz.

 

1863 yılından beri ülke tarımının yanında olan Ziraat Bankası ve 1933 yılından beri sayısız değerli mühendisler yetiştirmiş olan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile bugün atacağımız imzalarla başlatacağımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım bankacılığını yeni bir seviyeye taşıyoruz. İnsana yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz ve ülkemizin en önemli aktifi olan gençlerimize yeni bir fırsat sunuyoruz.

 

Biz hem ülkemizin hem de ülke tarımının bugününe ve geleceğine inanıyor ve güveniyoruz. Tarımda sürdürülebilir büyüme ve gelişmeyi sağlamak için eğitimin önemini biliyoruz. Bugün başlatacağımız Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi ile tarım sektöründe kendi işini kurmayı ya da ücretli olarak çalışmayı düşünen ya da halen bu alanda çalışan gençlerimize eğitim alma imkanı vererek, geleceğin tohumlarını atıyoruz.

 

Bu açıdan, tarım sektöründe önemli bir iş ve güç birliği projesi olan Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Projesinin bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Projeyi ilk andan itibaren benimseyerek katkısını esirgemeyen Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yönetimine ve Projenin finansmanında destek veren Fransız Kalkınma Ajansına ayrıca teşekkürlerimi ifade ediyorum” dedi.

 

Törende söz alan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise “Bizler üniversite olarak bu yöndeki sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor ve destekliyoruz. Sahip olduğumuz bilgi ve teknolojik birikimimizi tarımsal alanda en doğru şekilde toplumsal gelişimimize ve ülke ekonomimize yarar sağlayacak şekilde kullanmak ve aktarmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Genç Çiftçi Akademisi programına destek vermekten ve gerçekleştirecek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezinde sürdürülecek olan Genç Çiftçi Akademisi programının ülkemiz tarımına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

 

Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi’nin işbirliği ile hayata geçirilen Genç Çiftçi Akademisi ile ilgili bilgilendirme konuşmasını yapan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı M. Cengiz Göğebakan Gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, asgari tarımsal ve finansal eğitimi almış, finansal okuryazarlık kazanmış bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmayı amaçlayan Ziraat Bankası,  Genç Çiftçi Akademisini bu amaçla dizayn etmiştir” dedi.

 

 

 

Genç Çiftçi Akademisi

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi nedir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, gençlerin tarıma olan ilgisini arttırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası tarafından geliştirilmiş olan, Banka – üniversite – kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı bir eğitim programıdır.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin amacı nedir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi,

–          Gençlere tarım alanında yeni istihdam ve iş alanları açmayı,

–          Gençlere tarımda bilerek yatırım ve üretim yapmayı öğretmeyi,

–          Halen tarımsal üretim yapan gençlerin teknik ve finansal bilgi düzeyini arttırmayı,

–          Eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmeyi,

–          Tarımın geleceğinde söz sahibi olacak gençleri bugünden kazanmayı

amaçlamaktadır.

 

Kimler yararlanabilir?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nden,

–          Üretim konusuyla ilgili teknik bilgisini arttırmak,

–          Yeni tarımsal yatırım yapmak,

–          Mevcut tarımsal işletmesini büyütmek veya geliştirmek,

–          Bir tarımsal işletmede çalışmak isteyen ve başvuru koşullarını taşıyan Genç Çiftçiler ve Genç Çiftçi adayları yararlanabilir.

 

Eğitim ücretli mi?

Eğitim için katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Tüm eğitim ve eğitim materyalleri ile ilgili masraflar Ziraat Bankası tarafından karşılanmaktadır. Eğitim boyunca katılımcılara belirli miktarda yemek ücreti ödenecek, konaklama ihtiyacı olması halinde anlaşmalı otellerdeki konaklama giderlerine katkı yapılacak ve eğitim süresince ücretsiz olarak hayat ve sağlık sigortası yaptırılacaktır.

 

Başvuru şartları nelerdir?

Genç Çiftçi Akademisi’ne başvuru koşulları şunlardır:

–          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

–          Türkiye’de yerleşik olmak

–          18 yaşını tamamlamış – 30 yaşından gün almamış olmak

–          Asgari lise mezunu olmak

–          Eğitim verilecek konularda tarımsal faaliyet yapmayı veya mevcut tarımsal faaliyetini büyütmeyi ya da bir tarımsal işletmede çalışmayı istemek

–          Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak

–          Medeni haklarını kullanma hakkına sahip olmak

–          Kredi kullanmasına engel bir durumu olmamak

 

Kimlere öncelik verilecek?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne başvuranlar arasında aşağıdaki özellikleri taşıyanlara öncelik verilecektir:

–          Kadın çiftçiler/çiftçi adayları

–          Tarımla ilgili teknik lise veya üniversite mezunları

–          Ailesine ya da kendisine ait tarım işletmesinde çalışanlar

 

 

Hangi konularda eğitim verilecek?

Eğitim konularının, ülkemizde özellikle kaliteli yatırıma, üretime ve ara elemana ihtiyaç duyulan alanlar olması hedeflenmektedir. Bu amaçla öncelikli olarak aşağıdaki konularda eğitim verilmesi planlanmaktadır:

–          Büyükbaş Süt Hayvancılığı

–          Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

–          Örtüaltı Tarımı

Program, Büyükbaş Süt Hayvancılığı ile başlatılacak ve diğer konular eklenerek yaygınlaştırılacaktır.

 

Eğitim süreci nasıldır?

Düzenlenecek programlar teknik eğitim ve staj aşamalarından oluşmaktadır.

Azami beş hafta sürecek teknik eğitimler, eğitimin düzenleneceği yerde bulunan ve Ziraat Bankası’nın belirleyeceği üniversitelerin teknik bölümleri tarafından verilecektir. Azami üç hafta sürecek stajlar ise Ziraat Bankası ve ilgili üniversite tarafından belirlenecek çiftliklerde ve/veya ilgili üniversitenin uygulama işletmelerinde yapılacaktır.

 

Her biri 20 kişilik sınıflar halinde düzenlenecek eğitimler haftanın altı günü devam edecek ve devam zorunluluğu bulunacaktır. Teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda katılımcılar sözlü/yazılı sınava tabi tutulacaktır.

 

Hangi şehirlerde eğitim olacak?

Program pilot olarak Ankara’dan başlatılmaktadır. Pilot uygulamanın devamında 2018 yılsonuna kadar farklı şehirlerde de programın başlatılması hedeflenmektedir.

 

Eğitimin içeriğinde neler var?

Genç Çiftçi Akademisi’nin teknik eğitim aşaması iki bölümden oluşmaktadır:

  1. Üretim konusuna özel teknik bölüm

o   Faaliyetin tanıtımı

o   Faaliyetle ilgili (bitki, hayvan, bina, makine ekipman vb.) unsurlar

o   Yatırım ve iş süreçleri ile bunların yönetimi

o   Üretim, pazarlama, satış zinciri, gıda güvenliği

  1. Ortak konular

o   Yatırım analizi ve yatırım kararı verilmesi

o   Finansal okuryazarlık

o   Finansman (kredi – teşvik – hibe ve destekler)

o   İşletme/çiftlik yönetimi ve kayıt sistemi

o   Tarım sigortaları

o   Ortak iş yapma kültürü

Eğitim boyunca akademik bilgilerin yanısıra ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik pratik bilgiler verilecek ve konularında uzman kişilerin katılımı ile eğitimler desteklenecektir.

 

Kimler Başarı Sertifikası alabilecek?

Katılımcılar teknik eğitim ve staj sırasında/sonunda programlarını tamamladıktan sonra yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak, programı başarı ile tamamlamaları halinde Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası almaya hak kazanabileceklerdir.

 

Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası ne kazandıracak?

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası, Ziraat Bankası ve eğitimi veren üniversitenin onayını taşıyacaktır. Bu yönüyle her şeyden önce programı başarıyla tamamlayıp, Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler için hayat boyu önemli bir referans olma niteliği taşımaktadır.

Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler, kendi yatırımlarını yapmak için Ziraat Bankası’nca uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanarak yatırım yapmak suretiyle kendi işletmelerine sahip olabilecektir.

Aile işletmesinde ya da kendi adına mevcut işletmesinde tarımsal faaliyet yapmakta olan ve Sertifika almaya hak kazanan Genç Çiftçiler de işletmelerini geliştirmek için Ziraat Bankası tarafından uygun koşullarla sunulan kredilerden yararlanabileceklerdir.*

Bir tarım işletmesinde çalışmak isteyen gençler ise Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi Başarı Sertifikası’nın referans özelliği ile çiftliklerde iş bulabilme imkanına kavuşabileceklerdir.

 

*Bankaca sunulan kredilerden, Ziraat Bankası’nın esas ve usullerine göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda olumlu bulunanlar yararlanabilecektir.

Başvurular nasıl yapılacak?

Başvurular www.ziraatbank.com.tr internet adresinden yapılabilecektir.


Yazan - 26 Eylül 2018. Kategori MANŞET, TARIM. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x