Başbakan Erdoğan:GAP’la İhracat 10 Kat Artarak 7 Milyar Liraya Ulaştı


Başbakan Erdoğan bir dizi açılış ve toplantıya katılmak üzere gittiği Şanlıurfa’da Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) GAP Bölge Toplantısına da katıldı. Burada yaptığı konuşmada ”GAP için tahsis ettiğimiz kaynakların ve verdiğimiz emeklerin karşılığını görmeye başladığımızı memnuniyetle ifade ediyorum. Bölgeden yapılan ihracat yaklaşık 10 kat artarak 7 milyar liraya ulaştı. İşsizlik, yüzde 17’den yüzde 11’e geriledi” dedi.

 

Başbakan Erdoğan. Şanlıurfa Dedeman Oteli’nde düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) GAP Bölge Toplantısında yaptığı konuşmada, 60 yılın en istikrarlı büyümesinin bu dönemde yaşandığını söyledi. Türkiye’nin 2002’de yaklaşık 24 milyar dolar olan tarımsal milli gelirinin 2,5   kattan fazla artışla geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık 62 milyar dolara ulaştığını ifade eden Başbakan Erdoğan, yine bu dönemde tarım sektöründe kişi başına düşen milli gelirin 3 kattan fazla artış gösterdiğini belirtti. Benzer başarının tarım ürünleri ihracatında yaşandığına işaret eden Başbakan Erdoğan, sadece son 9 aylık dönemdeki tarım ürünleri ihracatının 11.5 milyar dolara yaklaştığını bildirdi.

 

Başbakan Erdoğan, Türkiye, 2002 yılında 67 milyon vatandaşını ve 13 milyon turistini besleyip, 1,7  milyar dolar dış ticaret fazlası verirken geçtiğimiz yıl 75 milyon vatandaşını ve 31 milyon turistin ihtiyacını karşılayıp, 3,5 milyar da dış ticaret fazlasına ulaştı” diye konuştu. Tarım sektöründeki istihdam konusunda da oldukça olumlu gelişmelerin yaşandığını dile getiren Başnbakan Erdoğan, kırsal kesimdeki işsizlik oranının 2011’de yüzde 6’ya gerilediğini, bu yıl itibarıyla da bu oranı yüzde 4,5’lara kadar gerilettiklerini bildirdi.

 

Tarımsal ekonomik büyüklük bakımından birinci sıradayız

 

Hükümetleri döneminde elde edilen başarıların, tarımsal ekonomik büyüklük bakımından 2002’de dünyada 11. sırada yer alan Türkiye’yi bugün yedinciliğe yükselttiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, Avrupa’da ise tarımsal ekonomik büyüklük bakımından Türkiye’nin bugün birinci sırada yer aldığını vurguladı. Bu seviyeye kolay gelinmediğini dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: Tarım sektörünü desteklemek için geçtiğimiz 10 yılda kapsamlı çalışmalar yürüttük.

2002 yılında yüzde 59 seviyesinde bulunan tarımsal kredi faizlerini bugün yüzde 0 ila 7,5 arasına düşürdük. Bu yılın Ekim ayı itibarıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla kullanılan tarımsal kredi rakamı, 22 milyar lirayı buldu. Ekonomide sağladığımız güven ve istikrar sayesinde geçtiğimiz 10 yılda tarım sektöründe yapılan yatırımların tutarı 34 milyar lirayı buldu.

Hükümetlerimiz döneminde tarım, gıda, içecek ve tütün sektörlerinde yapılan tüm uluslararası yatırımların tutarı ise 10 milyar lira seviyesinde.”

Tarım sektörüne verdikleri destekleri hem çeşitlendirdiklerini hem de artırdıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, 2002’de sadece doğrudan gelir desteği olarak 1,5 milyar lira destek verilen tarıma bu yıl 2 milyar 166 milyon lira alan bazlı destek ödemesi yaptıklarını belirtti. Mazot, gübre ve toprak analizi desteklerini yılın ilk çeyreğinde üreticilere ödeyerek, üretimlerini rahatça yürütmelerini temin ettiklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, fark ödemeleri kapsamında bu yıl üreticilere verdikleri desteğin yaklaşık 2,5 milyar lira düzeyinde olduğunu bildirdi. Son 10 yılda prim desteği olarak üreticilere yaptıkları destek tutarının 15 milyar liraya ulaştığını kaydeden ve hayvancılık sektörünün gelişmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başbakan Erdoğan, “Bunun için sadece 2012 itibarıyla verdiğimiz destekleme tutarı yaklaşık 2 milyar liradır Son 10 yılın toplamı ise 9,5 milyar lirayı buldu. Yani ortalama yılda demek ki 1 milyar” diye konuştu.

 

Verdiğimiz emeklerin karşılığını görmeye başladık

 

Türkiye’nin en önemli bölgesel kalkınma projesi GAP’ın arzu ettikleri hızda ilerlemediğini dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunun için GAP eylem planını, dikkat ederseniz hazırlamıştık. 2008 yılında bunu uygulamaya geçirdik. Planda yer alan proje ve faaliyetler için 18 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. Şu ana kadar bu rakamın 16 milyar lirasını kullandık. GAP’ın kamu yatırımları içinde yüzde 7 olan payını, geçtiğimiz 10 yılda yüzde 10,3’e yükselttik. GAP Eylem Planı’nın devreye girmesiyle bu oran yüzde 14’e kadar yükseldi. GAP için tahsis ettiğimiz kaynakların ve verdiğimiz emeklerin karşılığını görmeye başladığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Bölgeden yapılan ihracat 10 katlık bir artışla yaklaşık 7 milyar dolar düzeyine ulaştı.

Bölgedeki genel işsizlik oranı ise yüzde 17’den yüzde 11,7’ye geriledi. 2002 yılında işletmede olan 6 hidroelektrik santrali vardı, buna 4 tane daha HES ilave ettik. Böylece GAP’ın enerji yatırımlarındaki fiziki gerçekleşmesini de yüzde 74’e çıkardık.”

 

Sulamaya açılan alan miktarını 199 bin hektardan 370 bin hektara yükselttiklerini ifade eden Başbakan Erdoğan, 1 milyon hektar alanı sulamaya açmayı hedeflediklerini dile getirdi. Erdoğan, 500 bin hektar alana hizmet verecek ana kanalların büyük bölümünün tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi.

 

Toplulaştırma çalışmalarından 125 milyon GAP çiftçisi faydalanacak

 

Arazi toplulaştırma konusunda da önemli ilerlemeler kaydettiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: “Geçenlerde Sayın Başkanın, bizi ziyaretinde bu konuyla ilgili bizlere bir ricası olmuştu.

Ben de konuyu süratle Bakanıma ilettim. Süratle bunun çalışmasını yapalım ve bununla ilgili neticeyi de bir an önce alalım dedik. Tabii bu konuyla ilgili olarak burada miras hukukuna yönelik bir çalışmanın yapılması, gerekirse bununla ilgili bir müdahale kurumunun oluşturulması, bunlarla ilgili çalışmaları Bakanlığımız yoğun bir şeklide yaparak, inşallah neticeye varacağız.” Hükümetleri dönemine kadar bölgede 450 bin hektarlık alanda arazi toplulaştırması yapılabildiğini anlatan Erdoğan, kendilerinin 10 yılda 3 milyon hektarın üzerinde toplulaştırma gerçekleştirdiğini belirtti.

 

Toplulaştırma çalışmalarından bölgede 1,5 milyona yakın vatandaşın yararlanacağını dile getiren Erdoğan, Toplulaştırma çalışmasını tamamladığımızda bölgemize ve ülkemize 10 milyar liranın üzerinde bir fayda sağlamış olacağız” dedi.

 

23 bin 300 hektar alanda tuzlanma sorununu çözdük

 

Tuzlanma sorununun çözümü için Harran Ovası Kapalı Drenaj Projesi’nin hayata geçirildiğini anlatan Başbakan Erdoğan, projeyle 23 bin 500 hektar alanda tuzlanma sorununu şu an itibarıyla çözdüklerini bildirdi. GAP Eylem Planı çerçevesinde 621 tarımsal tesis kurulması ve 28 bin makine ekipman alımı için 150 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine sağladıkları düşük faizli kredi desteği sayesinde 44 bin baş hayvan. 93 bin ton süt üretimiyle 228 milyon lira katma değer oluşturduklarını belirtti. Erdoğan, eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, toplu konutta, kanalizasyon ve içme suyu yapısında, sosyal destek projelerinde ve diğer tüm alanlarda benzer ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

 

Sulama sistemleri arasındaki fiyat farkı

 

Başbakan Erdoğan, GAP Eylem Planı’nı revize ederek gelecek dönem için yeni hedefler, yeni çalışma takvimleri oluşturduklarını belirterek, inşallah bu çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak,  bunu paylaşacaklarını söyledi. Şanlıurfa’ya gelişinde, havaalanından kent merkezine gelirken bir grubun yolunu kestiğini ve özellikle sulama birlikleriyle ilgili şikayetlerini ilettiklerine dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: “Sulama birlikleri tarafından kendilerinden yüksek paralar tahsil edildiğini söylediler. Cazibeyle su kullananların ucuz ama terfi sistemleriyle kullananların ise aradaki farkının çok ama çok fazla olduğunu söylediler. Bu konuyla ilgili de ne yazık ki bizim de Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın göndermiş olduğu bir yazılı, artık buna talimat mı deriz, nasıl anlayacaksanız öyle anlayın, bu konudan tabii benim haberim de yok. Böyle bir tablo söz konusu oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız konuyla ilgili arkadaşlarla bir araya geldiler, görüşüyorlar ve bu görüşmenin sonucunda da bu konuyu çözmemiz lazım. Konuyla ilgili olarak buradaki bu farkı minimize etmemiz lazım. Cazibeyle kullanılan su fiyatıyla tabii ki terfi sistemiyle kullanılan su fiyatının aynı olması mümkün değil. Bir diğerinde enerji sarfı ciddi manada var. Bir de tabii bu enerji sarfının maalesef paraları ödenmiyor. ‘Enerjiyi kullan ama parayı ödeme’ böyle de bir mantık var. Bu konularla ilgili birkaç kez ben, bu birlikleri kabul ettim, kendileriyle konuştum. Birçok  ödeme kolaylığı getirdim, faizlerine af getirdik, birçok adımlar attık fakat maalesef hiçbir zaman  verilen sözler tutulmadı. Açık sözlü olmayı severim, bu ülke hepimizin ve bu ülke hep beraber bizim ayağa kaldıracağımız bir ülke. Bu ülke ayağa kalktığı zaman bunun mutluluğunu, huzurunu hep beraber yaşarız ama çökersek hep birlikte çökeriz, bedelini yine hep birlikte öderiz. Buna fırsat vermemeliyiz.”

 

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bölge milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

 


Yazan - 30 Aralık 2012. Kategori EKONOMİ. Bu yazıya yapılan yorumları takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu yazı yoruma kapalı fakat geri izlemeye açık
0 0 Oy
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
1 Yorum
Eskiler
En Yeniler
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
İSLAM
İSLAM
8 yıl önce

Bu rakamları okumayın hepsi sahne gösterisi. Gerçek şudur;

Köy nüfusu İstanbul-Ankara nüfusunun toplamı kadara düşmüştür.

AKP iktidara gelmeden önce Türkiye genelinin % 35,1’i köylerde yaşardı..

Son 10 yılda dramatik bir şekilde %21,5 e inmiştir.

Bu neyin başarısıdır?

Tam bir liberal yağmadır.

Köylü 4 te bire düştü.

Üretim falan yok.

Ne varsa sattıkları için eldeki sıcak parayla da “ot”u bile ithal ettikleri için farkında değilsiniz.

Mirasyediler gibi hazıra dağ dayanmayacağı için yakında bekleyin çok hızlı bir çöküş olacak.

Türkiye AÇ kalacak.

Çünkü üreten köylü olmayacak.

“PİLİÇ” üreten sanayicilerin türevleri üreticilerin elinde kalacak Türkiye.

Evet çok başarılısınız.

Allah(c.c.) sonumuzu hayır eylesin.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x