IPARD III TKDK 1. Çağrısı


Ziraat Yüksek Mühendisi Okan AKIN
okanakin19@gmail.com
05065678219

IPARD III, 1. ÇAĞRI KAPSAMINDA TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI İLE İLGİLİ FİZİKİ VARLIKLARA YÖNELİK YATIRIMLAR

Yatırım Yeri:

81 İl kapsamakta olup, kent merkezleri dahil olmak üzere ruhsatlı olan tüm yapılar proje başvurusu için uygundur.  

Yatırım Süresi: TKDK ile sözleşme imzalanması sonrasından itibaren geçerli olmak üzere…

  1. Yapım işi içeren yatırımlarda, uygulama süresi azami 18 ay olacaktır.
  2. Yapım işi içermeyen yatırımlarda, uygulama süresi azami 7 ay olacaktır.

Not: Yapım işi içeren projelerde sözleşme imzalanmasının ardından 3 ay içerisinde yatırıma başlanmalıdır. Minimum en az su basmanı seviyesine gelinmesidir. Aksi takdirde sözleşme feshine gidilecektir. 

Uygun Harcama Tutarı (Makine ekipman+ İnşaat + Danışmanlık Ücretleri)

  • Süt (peynir altı suyu dâhil) Et ve Yumurta sektörleri için en az 988.000 TL ve en fazla 98.784.900 TL,
  • Süt toplama merkezleri için en az 988.000 TL ve en fazla 32.928.300 TL,
  • Meyve ve sebze sektörü için en az 988.000 TL ve en fazla 41.160.375 TL,
  • Su ürünleri sektörü için en az 988.000 TL ve en fazla 49.392.450 TL,

Destek Oranları (%50-%70)

Yararlanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla;

• Toplam uygun harcama tutarının %50’sidir.

• Kooperatif ve Kooperatiflerin Ortak olduğu yatırımlarda harcama miktarının %70’idir.

• Atık su arıtma, atık maddelerin verimli kullanımı (döngüsel ekonomi) ve yenilenebilir enerji yatırımı içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık su arıtma, döngüsel ekonomi ve yenilenebilir enerji amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

Süt İşleme

• Süt işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

• Peynir altı suyu işleyen işletmeler yatırımın sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

DİĞER HABERLER
Çiftlik kurmak için alınması gereken yasal izinler

Et ve Yumurta işleme

Kırmızı et kesimhaneleri için:

– Sadece sığır ve manda kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 30 baş, en fazla 500 baş,

– Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriliyorsa, günde en az 50 baş ve en fazla 4.000 baş,

Kanatlı kesimhaneleri için:

– Saatte en az 2.000 tavuk ve en fazla 7.000 tavuk kapasitesi veya

– Saatte en az 100 ve en fazla 1.000 hindi ya da kaz kapasitesi.

– İşletmelerin kapasite artırımı için yapacağı yatırımlar uygun olmayıp yeni kanatlı hayvan kesimhanelerinin kurulması desteklenmemektedir.

Et işleme için:

– En az 0,5 ton, en fazla 5 tonluk günlük kurulu işleme kapasitesi.

– Kırmızı et ve kanatlı etinin işlenmesi konusunda, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun değildir ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.

Parçalama tesisleri için:

– Tesislerin, en az 0,5 ton ve en fazla 5 tonluk toplam günlük kurulu parçalama kapasitesine sahip olmaları gerekmektedir.

– Kanatlı eti parçalama tesislerinde, işletmelerin kapasite artırımı için yapacakları yatırımlar uygun olup yeni kanatlı eti parçalama tesislerinin kurulması desteklenmemektedir.

Yumurta İşleme

• Yatırım sonunda sıvı yumurta üreten işletmelerin minimum 3 ton, maksimum 10 ton, toz yumurta üreten işletmelerin ise minimum 5 ton ve maksimum 15 ton günlük işleme kapasitesine sahip olması gerekmektedir.

Su Ürünleri İşleme

• İşletme, en az 100 ton/yıl ve en fazla 2.000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı, yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları üretim kapasitesine sahip olmalıdır.

• Yatırımlar, karada gerçekleştirilen hizmetler olmalıdır.

• İnsan tüketimine yönelik olan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri ile ilgili yatırımlar uygundur. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur.

DİĞER HABERLER
KKYDP 14. Etap Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Özellikleri

Meyve ve Sebze İşleme

 (İşlenmiş zeytin ve zeytinyağı üreten işletmeler ile yalnızca kurutma ve/veya dondurma yapan yatırımlar hariç olmak üzere)

• Soğuk hava depolarının toplam kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır. Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu tüzel kişilerin yaptığı başvurular için üst limit şartı aranmayacaktır.

BAŞVURAMAYACAK OLANLAR

-Haklarında iflas, konkordato veya tasfiye kararı alınan, mal varlığı ya da işlerinin yönetimi atanmış kayyum tarafından idare edilen tüzel kişiler,

-Sosyal sigorta primi veya vergi ödemesi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenler,

-Hırsızlık, cinsel suçlar, terör, kaçakçılık, yağma, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet, irtikâp veya rüşvet suçlarından adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar,

Sektörlere Özel Uygun Harcamalar

Süt İşleme

• Süt toplama merkezleri, süt işleme tesisleri veya peynir altı suyu işleme tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

• Frigorifik kamyonlar ve soğutma ekipmanları da dahil olmak üzere süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar

• Peynir altı suyu ve peynir altı suyu ürünlerinin test edilmesi ve sütün kalitesinin test edilmesi ve pastörizasyonu, konsantre edilmesi, demineralizasyonu, peynir altı suyundan laktozun ayrılması, peynir altı suyu ve peynir altı suyu ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü

• Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi.

• Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,

• Kanatlı hayvan kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin modernizasyonu.

• Et işleme tesislerinin modernizasyonu.

• Parçalama tesisleri ve/veya işleme tesisleri için soğutmalı kamyonlar, soğuk hava depoları ve soğutma ekipmanları.

• İşleme işletmesinde karkas ve etin izlenebilirliğini sağlamaya yönelik yazılım ve takip sistemi.

DİĞER HABERLER
Tarım Bakanlığı 2023-2024 Yılı Kırsal Kalkınma Destekleri Hakkında Bilgilendirme

Yumurta İşleme

• Sıvı ve toz yumurta üretim tesislerinin inşaatı, modernizasyonu ve/veya genişletilmesi.

• Sıvı ve toz yumurta üreten işletmelere makine ve ekipman alımı.

Meyve ve Sebze Sektörü

• İşaretleme ve izlenebilirlik sistemlerine yönelik yatırımlar.

• Kurutma makineleri, ekipmanları ve paketleme hatları.

• Ön soğutma, soğutma üniteleri ve soğuk hava depoları, kurutma, temizleme, sınıflandırma, paketleme üniteleri, modifiye atmosfer soğuk hava depoları ve modifiye atmosfer altında paketleme ünitelerinin inşası ve/veya modernizasyonu.

• Zeytinyağı ve zeytin ürünlerinin işlenmesi için paketleme/şişeleme/işleme hatları ve makine ve ekipman alımı

• Hammadde ve paketlemeye yönelik yatırımlar.

• Meyve ve sebzelerin işlenmesi için işlemesi ve dondurulması ve kurutulması için makine ve ekipman alımı. 

• Kuruyemişlerin kurutulması ve kavrulmasına yönelik makine ve ekipman alımı 

• Soğutmalı kamyonlar ve soğutma ekipmanları

Su Ürünleri Sektörü

• Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

• Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,

• Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipmanları ve soğutuculu araç ve soğutma ekipmanların alımları

İnşaat İşleri içeren yatırımlarda;

Yapım işi içeren başvurularda yapı ruhsatlarının başvuru teslim tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış ve başvuru paketi içerisinde sunulmuş olması gerekmektedir.  Yapı ruhsatı tarihinin başvuru teslim tarihinden sonra olması durumunda ilgili başvuru uygun olarak değerlendirilmeyecektir.

GES kapsamında;

Yenilenebilir enerji yatırımları söz konusu ise; bağlantı anlaşmasının başvuru teslim tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış ve başvuru paketi içerisinde sunulmuş olması gerekmektedir.
IPARD PROGRAMI SIRALAMA KRITERLERINE GÖRE PUANLAMA

NOT: 1 Avro= 32,9283 TL olarak hesap edilmektedir. Buna göre 500.000 Avro= 16.464.150 TL’ye denk olup bu tutarın altında olan proje bedelleri için “15” verilecektir.


22 Mart 2024. 04:18
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x