Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hayvancılık Destekleri

Yük. Ziraat Müh. Okan Akın

IPARD (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) kapsamında uygulanan hayvancılık destekleri, 101- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbiri adı altında yapılmaktadır. Söz konusu IPARD destelemeleri Türkiye’de TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)  vasıtasıyla toplamda 42 ilde uygulanmaktadır. Desteklenen iller şunlardır:

TKDK yapmış olduğu desteklemelerde sadece makine ekipman, inşaat, hizmet alımları ve görünürlük kapsamında tabela masraflarını desteklemektedir. Kurum hiçbir şekilde arazi alımı, canlı hayvan alımı, ikinci el makine ekipman alımı, mevcut bir işletmenin devralınması, yem alımı, kredi masrafları vb. unsurlara destek vermemektedir. Ayrıca bu çağrı kapsamında traktör alımına yönelik destekte verilmemektedir. TKDK şuanda 9. Proje çağrısına çıkmış olup hayvancılık kapsamında yapılacak destekleme başvurularını 30.06.2020 tarihine kadar kabul etmektedir. Başvurular sistem üzerinden ve proje dosyası oluşturularak bizzat elden yatırımın yapılacağı TKDK İl Koordinatörlüğüne yapılmaktadır.

TKDK ‘nın hayvancılık kapsamında vermiş olduğu desteklediği yatırım miktarları ve hibe oranları nelerdir?

TKDK kapsamında hayvancılık yapacak mevcut ve yeni işletmeler için hayvan türlerine destek miktarı aşağıda gösterilmiştir.

Süt, et ve yumurta sektörleri: En az 5.000 Avro (37.000 TL)- En fazla 500.000 Avro (3.623.750 TL), 

Broyler ve hindi sektörleri: En az 5.000 Avro (37.000 TL)- En fazla 250.000 Avro (1.811.875 TL), 

Kaz sektörü: En az 5.000 Avro (37.000 TL)- En fazla 125.000 Avro (905.937 TL)

TKDK kapsamında söz konusu yatırım limitleri kapsamında yatırım yapacak işletmeler için %50 ila %70 oranında hibe ödemesi yapılmaktadır. Söz konusu hibe miktarının belirlenmesi aşasıdaki kriterlere göre belirlenmektedir. 

Destek (hibe) Oranları:

DİĞER HABERLER
Kanatlı Ürünleri Tanıtım Grubu Arayış İçinde

Tüzel kişilikler için %50.

Gerçek kişiler için %55

Üretici örgütleri ve üretici örgütünün hâkim olduğu ortaklıkları için %60

+

Ayrıca başvuruyu yapacak kişinin 40 yaşın altında olması durumunda ilave %5 hibe oranı

+

Ayrıca yatırım yerinin dağlık alanda olması durumunda ilave %5 hibe oranı artırılacaktır.

Örneğin yatırımcımız gerçek kişi ise %55 hibe oranı alacaktır. Buna ilaveten yatırımcımız 40 yaş altında ise hibe oranı %60 olacaktır. En son olarak ta yatırım yeri dağlık alanda ise toplam hibe oranı %65’e çıkmış olacaktır. 

Hayvancılık İşletmelerinin İşletme Ölçekleri Nasıl Olmalıdır?

Bu kapsamda yatırım yapmak ve hibe alabilmek için işletmelerin büyüklüğü ilişkin hayvan sayıları aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu hayvan sayıları yatırım sonunda işletme kapasitesini göstermektedir. Mevcutta başvuru sahibinin hayvanı olmaya bilir veya az sayıda olabilmektedir. Burada önemli olan yatırım tamamlandıktan sonra projede belirtilen süre içinde uygun sayıdaki hayvan ile faaliyetlerin devam etmesidir. 

Diğer önemli bir husus da süt hayvancılığında belirtilen hayvan sayıları sağmal hayvan sayısını göstermektedir. Söz konusu hayvanların yavruları ile bu sayı artacaktır. Örneğin 100 başlık bir süt ineği çiftliğinde 100 süt ineğine ilaveten buzağı, erkek ve dişi dana ve gebe düvelerin sayısıyla birlikte çiftlikteki hayvan sayısı 200 sığırı geçmektedir.

Süt Hayvancılığı

• En az 10, en fazla 120 süt ineği veya,

• En az 5, en fazla 50 süt veren manda veya , 

• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun veya en az 50, en fazla 500 süt veren keçi

Kırmızı Et 

• En az 30, en fazla 250 sığır veya,

• En az 10, en fazla 50 manda veya, 

DİĞER HABERLER
Kadın vekil rekoru kırıldı

• En az 100, en fazla 500 koyun veya en az 100, en fazla 500 keçi

Kanatlı Eti

• En az 5.000, en fazla 50.000 broyler veya,

• En az 1.000, en fazla 8.000 hindi veya, 

• En az 350, en fazla 3.000 kaz

NOT: Kanatlı eti üreten işletmeler sektöründe “broyler” başvurularında yeni işletme kurulumu için yalnızca Erzincan, Sivas ve Elazığ illerindeki yatırımcılar desteklenirken, diğer IPARD illerinde kapasite artırımı içermeyen aktif mevcut işletmelerin modernizasyonu desteklenmektedir.  

Yumurta

 • En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta tavuğu,

 • Yumurta üretiminde sadece mevcut tarımsal işletmelere, kapasitelerini artırmamak şartı ile modernizasyon ve işletmenin kırsal alana taşınması için destek verilmektedir. 

TKDK’ ya başvuru yapmak için başvuru şartları nelerdir?

  1. Başvuru sahipleri ulusal vergi sistemine kayıtlı olmalıdır.
  2. Başvuru sahiplerinin devlete ödenmemiş vergi ve sosyal güvenlik borçlarının bulunmamalıdır.
  3. Başvuru sahibi kamu tüzel kişiliği olmamalı veya tüzel kişilikte kamu hissesi %25’ten fazla olmamalıdır.
  4. Başvuru sahipleri 65 yaşından küçük olmalıdır. (Tüzel kişilerde temsil ve imzaya yetkili kişinin yaşı 65 den küçük olmalıdır.)
  5. Yatırım yâri kiralık ise en az 7 yıllığına noter onaylı kira sözleşmesi ile kiralanmış olmalı ve bu kiralama tapuya işletilmelidir.
  6. Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde, tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) ziraat, veterinerlik, gıda ile ilgili herhangi bir alandan lise veya üst derecede bir diploma sahibi olmalı ya da ilgili ulusal kayıt sistemleri tarafından belgelenebilecek şekilde tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında minimum üç yıl çalışma deneyimi ile yeterliliğini kanıtlamalıdır.
  7. Gerçek kişiler için kendileri, tüzel kişiler için ise temsil ve imzaya yetkili kişi ve şirket ortaklarının güvenlik soruşturmalarında (mali suçlar ve terör örgütü suçları kapsamında) adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamalıdır.
  8. Başvuru sahibi en az proje bütçesi kadar öz kaynak, kaynak veya bankadan alınmış kredi niyet mektubu sunmalıdır. Öz kaynak banka hesabı, taşıt ruhsatı, ev veya tarla tapusu ile ispatlanmalıdır. 
  9. Yatırım yerinde ipotek veya haciz bulunmamalıdır. 
  10. Sıralama kriterlerinde 30 puan ve üstü puan alınmalıdır.
DİĞER HABERLER
Şimdi yatırımlarda uzun vadeli düşünme zamanı

TKDK’ ya çok sayıda proje başvurusu gelirse ne olur?

TKDK ya çok sayıda proje başvurusu gelirse ne olur, kim destek alır, kim alamaz gibi sorunların sorulması yatırım kararı almadan evvel sorulması gereken en önemli hususların başında gelmektedir. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki TKDK’ nın uygulamış olduğu destekleme mekanizması ve buna bağlı olan seçim öncelikleri Avrupa Birliği’nin öncülüğünde belirlenmektedir. Bu sebeple sıralama kriterleri olarak adlandırılan ve çok sayıda proje olması durumunda başvuru sahiplerinin seçimi için geliştirilen puanlama sistemi mevcuttur.

 Oluşturulan puanlama sistemi yani sıralama kriterleri olabildiğince şeffaf olarak hazırlanmıştır ve hiçbir itiraza mahal bırakmadan başvuru yapan herkese aynı şekilde uygulanmaktadır.  Buna göre çok sayıda proje başvurusu olması halinde söz konusu hibelerin dağıtımı puan önceliğine göre yapılmaktadır. Yapılacak puanlama 42 IPARD ili içinde hayvancılık için başvuru yapan tüm projelere aynı anda uygulanmaktadır.  En yüksek puan alan projelerden başlanarak proje bütçesi bitene kadar proje seçimleri devam edecektir. Puan eşitliklerinde olduğu durumlar da ise iş planı puanları ve projenin teslim önceliğine bakılmaktadır. Hayvancılık proje başvurularına ilişkin sıralama kriterleri aşağıda gösterilmiştir.

IPARD PROGRAMI SIRALAMA KRİTERLERİ


20 Haziran 2022. 11:58
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x