Kasaplık Koyun da İthal Ediliyor


Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, geçen haftadan itibaren kasaplık koyun ithalatı için de kontrol belgesi düzenlemeye başladı.
 
Önceden sadece kasaplık sığır ve kurbanlık koyun ithalatına izin verilirken, kuzu-koyun eti fiyatlarındaki artış dikkate alınarak, kasaplık koyun ithalatı için de kontrol belgesi düzenlenmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, geçen haftadan itibaren kasaplık koyun ithalatı için de kontrol belgesi düzenlemeye başladı. İthalata ilişkin teknik şartname uyarınca, kasaplık koyun ithalatı, hayvancılık konusunda faaliyet gösteren kişiler veya firmalar tarafından yapılabilecek. İthal edilecek kasaplık koyunlar, fiili ithalat sonrası ya doğrudan kesime ya da ithalatçının işletmesinde veya anlaşma yapmış olduğu işletmede en fazla 15 gün bekletildikten sonra kesime sevk edilecek.

İthalat, ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Yunanistan (Kilkis, Pella, Thessaloniki, Serres bölgeleri hariç) ve Bulgaristan’dan (Lovec bölgesi hariç) yapılabilecek.

İthal edilecek canlı kasaplık koyunlar, en fazla 24 aylık, erkek, kültür ırkı veya bunların melezleri olacak. Hayvanlar kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak, kuyruk vb.) bulunmayacak. Sağlık muayenesi ve kontrolden geçirilmeyen hiçbir hayvanın ithalatına izin verilmeyecek. Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya b-agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olacak. Hayvan üzerinde tanımlamayı sağlayan kulak küpesi veya microchip bulunacak.

DİĞER HABERLER
Küpeleme İşlemleri İçin Birlik İle Protokol İmzalandı

İthalat izni için kontrol belgesi başvuruları, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yapılacak ve başvuru sırasında, mevzuatta belirtilen evraklara ek olarak, koyunların direkt kesime sevk edileceği durumlarda kombina veya birinci sınıf kesimhaneye ait çalışma izin belgesi, kombina veya 1. sınıf kesimhaneyle ithalatçı arasında yapılmış noter onaylı sözleşme örneği istenecek.

Koyunların ithalatçının işletmesinde bekletildikten sonra kesime sevk edilmeleri durumunda, tarım il-ilçe müdürlüklerinden onaylı işletme tescil ve işletme uygunluk belgeleri aranacak.

İthal edilecek koyunları bakanlık veterinerleri seçecek

İthal edilecek kasaplık koyunların seçimi, bakanlıkça görevlendirilecek 2 veteriner hekimden oluşan heyet tarafından ihracatçı ülkede yapılacak. İthalatçı firma, heyet talebi ile ilgili bakanlığa başvuru dilekçesi verecek.

Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinin bilgisi altında kesilecek olan hayvanların kesim raporları, ikinci bir kontrol belgesi başvurusu sırasında ibraz edilecek, ibraz edilmemesi durumunda ikinci bir kontrol belgesi verilmeyecek.

İthal edilecek koyunların ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş olmaları gerekiyor. Bakanlık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünce kasaplık koyunların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası, ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp, ihracatçı ülke resmi veteriner hekimi tarafından imzalanacak.

Veteriner Sağlık Sertifikasında belirtilmemiş ise sağlık sertifikasına ek olarak ”İhracatçı ülkede, koyun ve keçi türü hayvanlar için 96/23/EC sayılı canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde belirli maddeler ile bunların kalıntılarının izlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifine göre kalıntı izleme programı yürütülmektedir ve ihraç edilecek hayvanlara son 30 gün içerisinde herhangi bir antibiyotik ve hormon uygulaması yapılmamıştır” şeklinde ihracatçı ülke resmi otoritesinin düzenlediği ek beyan ibraz edilecek.

DİĞER HABERLER
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı.

Seçimi yapılan hayvan miktarı kadar yükleme yapılacak

ABD (Teksas, Alabama ve Washington eyaletleri hariç), Brezilya (Parana bölgesi hariç), Uruguay, Arjantin (Corrientes ve Misiones bölgeleri hariç), Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, İzlanda, Norveç, Estonya, Litvanya, Letonya, Macaristan, Finlandiya (Northern Ostrobothnia Bölgesi hariç), İsveç (Vastmanland Bölgesi hariç), Yunanistan’dan (Kilkis, Pella, Thessaloniki ve Serres Bölgeleri hariç) kasaplık ve besilik sığır ithalatına izin veriyor.


10 Aralık 2010. 16:44
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x