Kurumlar vergisine yeni düzenleme


Yeni teşvik paketinde getirilen düzenlemeler de dikkate alanarak Kurumlar Vergisi Genel Tebliği değiştirildi.   Maliye Bakanlığı’nın konuya ilişkin 6 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yeni düzenleme ile kurumlar vergisi istisna kapsamı genişledi. Buna göre, kamu idare ve kuruluşları tarafından genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve tedavi etmek amacıyla işletilen kuruluşlardan sağlık hizmeti kuruluşların, teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerine yapacakları mal ve hizmet satışları kurumlar vergisi muafiyetini ortadan kaldırmayacak.

Böylelikle, kamu idare ve kuruluşlarına bağlı sağlık kuruluşlarının ihtiyaç fazlası mallarının birbirleri arasında devri veya mevcut kapasiteleri çerçevesinde arz edilebilecek hizmetlerinden birbirini yararlandırmaları muafiyeti etkilemeyecek.

6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (mini torba yasa) ile değiştirilen hüküm uyarınca, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane, klinik, dispanser, sanatoryum gibi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan mal ve hakların kiralanması işlemleri de söz konusu muafiyeti etkilemeyecek. Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı söz konusu kuruluşlar tarafından kurum mülkiyet kiralaması veya belli bir süreyle işletme hakkının devredilmesi muafiyeti ortadan kaldırmayacak.

 -Şans oyunları düzenleyen kurum ve kuruluşlara vergi muafiyeti  

Diğer Haberler:
Uluslararası İşgücü Kanunu

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 4.8 numaralı ”Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü” başlığı, ”Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve 5602 sayılı Kanunun 3’nücü Maddesiyle Tanımlanan İlgili Kurum ve Kuruluşlar” şeklinde değiştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme Fonu, TOKİ’nin yanı sıra şans oyunları lisans veya işletim haklarını hasılattan pay verme karşılığından devralan kuruluşlar hariç 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan ilgili kurum ve kuruluşlar kurumlar vergisinden muaf tutuldu.

Buna göre, ilgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerine de muafiyet getirildi. TOKİ’nin konut tedariki ile ilgili iktisadi işletmeleri de muafiyet kapsamına alındı.   -Kredi teminatı sağlayan kuruluşlar   Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş olup bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları fonları ortaklarına dağıtmaksızın kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlara, kurumlar vergisi muafiyeti getirildi.

Diğer Haberler:
Prim borcu olan 1.5 milyon esnafa taksit imkanı geliyor

Önceki düzenlemede yalnızca KOBİ’lere kredi teminatı sağlamak üzere kurulmuş kurum ve kuruluşlara kurumlar vergisi muafiyeti getiriliyordu.

Kurumun statüsü, muafiyetten yararlanma açısından önem arz etmeyecek. Ancak, sözü edilen kurumların, kuruluş sözleşmelerinde yalnızca kredi teminatı sağlamak üzere kuruldukları ve faaliyetlerini bu çerçevede sürdürecekleri, ortaklara kar payı dağıtmayacakları açıkça yazılı olacak.

 -Rüçhan hakları  

Eski düzenlemeye göre, anonim şirketler ile eshamlı komandit şirketlerin sermaye artırımına gitmeleri durumunda, bu şirketlerin hisse senetlerini aktifinde bulunduran kurumlar, bedelli veya bedelsiz olarak yapılan bu sermaye artırımına katılabilecekleri gibi yeni hisse senedi rüçhan hakkı kuponlarını (öncelikli alım hakkı) başkalarına da satabilme hakkına sahip. Söz konusu rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların yüzde 75’i istisnadan yararlanabiliyor.   Ancak, İstisna uygulamasına konu olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının en az iki tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer alması, diğer bir ifadeyle kurumun bu değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil sahip olması gerekiyor.   Yeni düzenleme ile, kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışında, iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma şartı aranmayacak.

Diğer Haberler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücreti

Yurt dışında yapılmakta olan işlerden elde edilen hasılatın Türkiye’ye döviz olarak getirilmesi halinde, işlerin tamamlandığı geçici vergilendirme dönemine kadar söz konusu yabancı paraların değerlendirmesinden kaynaklanan kur farkları istisna kapsamında değerlendirilecek.   Bu arada kredi kooperatiflerine getirilen risturn istisnası (dönem sonu elde edilen karın ortaklara dağıtılan kısmı) tarımsal üretici birliklerine de getirildi.AA


5 Mayıs 2012. 11:20
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x
()
x