Öğrencilere haftada 3 gün süt dağıtılacak


aa_picture_20140210_1549853_high-jpg20140910084814

 

 

Okul Sütü Programı kapsamında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde süt dağıtılacak.

 

ANKARA

 

Okul Sütü Programı kapsamında, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde 200 mil ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacak.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan Okul Sütü Programı kapsamında öğrencilere süt içme alışkanlığını kazandırmak, yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğ, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün süreyle 200 mil ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

 

Özel öğretim kurumları, programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde, velinin görüşü esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulacak. Programın uygulanacağı okulları, MEB belirleyecek. Programın koordinasyonu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak.

DİĞER HABERLER
Ambalajını Tanrı’nın Yaptığı Yumurtaya Dışarıdan İşlem yapamazsınız..!

 

Okul sütlerinin alımı, yurt içinden temin edilen çiğ sütlerden Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi veya yönetmelik hükümlerine göre geçerli eşdeğer belgeye sahip ve ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak.

 

Dağıtımı yapılacak okul sütü ambalajlarının şekli ve üzerinde yer alması gereken hususlar Bakanlığın koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve MEB belirleyecek. İllerde il okul sütü komisyonlarının sekretaryasının yürütülmesi, okul sütünün okullara ulaştırılmasının kontrolü ile uygun şartlarda muhafazası ve tüketimlerinin sağlanmasından, il okul sütü komisyonu ve il milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacak.

 

Program kapsamında, süt dağıtımı öncesi ve tüketim sonrasında öğrencilere ait bilgilerin içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve MEB belirleyecek.

 

Öğrenciler bilgilerinin, Okul Sütü Modülüne kaydedilmesi, modüle giriş yapılamadığı durumlarda verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması MEB sağlayacak.

 

Süte duyarlı öğrenci kapsam dışında bırakılacak

 

Öğrenci velileri, öğretmenler, aile hekimleri ve/veya sağlık kurumlarınca süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak. Programda uzun dönemde öğrencilerin gelişmelerine ilişkin çalışmalar MEB ile Sağlık Bakanlığınca yürütülecek.

DİĞER HABERLER
Ekim Ayı Kutlamaları

 

Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadar ki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknik şartnamesine uygunluğunun denetimi, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılacak.  Okul sütü üretimi yapılan illerde, il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince sütlerin her bir partisinden numune alınacak, numunelere ait analiz sonuçları, Bakanlığa ve teslimi yapılacak illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne gönderilecek. SonuçlarOkul Sütü Modülüne yüklenecek.

 

Çeşitli nedenlerle dağıtımı yapılamayan sütler, il okul sütü komisyonlarınca alınacak kararla öncelik aynı okulda süt dağıtılmayan diğer günlerde olmak üzere veli izni olan öğrencilere ya da diğer kurumlardaki veli izni olan öğrencilere dağıtılmak suretiyle mahallinde değerlendirilecek. Okul Sütü Komisyonu Veli İzin Formlarını MEB tarafından belirtilen takvim içinde Modüle girecek.

 

Programdan yararlanmak istemeyen Özel Okullar, İl Okul Sütü Komisyonunca Okul Sütü Modülünde pasif hale getirilecek.

 

Tanıtım için gerekli tedbirler alınacak

 

Programın kamuoyunda tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve programda görev alan kişilerin eğitimleri için Bakanlık, MEB, Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Süt Konseyinin katılımıyla tedbirler alınacak.

 

Program başlamadan önce ailelere süt içimi sonrası oluşabilecek basit rahatsızlıklar ve bulguların anlatıldığı, bu bulguların büyük bir bölümünün geçici ve hafif olduğunun belirtildiği, sütün öneminin vurgulandığı eğitim programları MEB ve Sağlık Bakanlığınca düzenlenecek. Okul Sütü Modülünün kullanımıyla ilgili il/ilçe milli eğitim müdürlükleri temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ile öğrencilerin eğitimi, MEB’in görevlendirdiği eğitimcilerce yapılacak. Program için gerekli eğitim ve tanıtım materyallerinin temini, yayımı ve dağıtımı Bakanlık koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

DİĞER HABERLER
Prof. Çelebi: Kurumlar Vergisi Muafiyeti olumlu bir karar

 

Ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen ödenekten karşılanacak. İl milli eğitim müdürlükleri, dağıtımı yapılan okul sütüne ilişkin aylık olarak il okul sütü komisyonunca düzenlenecek valilik onaylı mal muayene ve kabul komisyonu raporunu, takip eden ayın beşinci iş gününde yükleniciye bildirecek ve Bakanlığa gönderecek. Yüklenicilerin itirazı halinde Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Bakanlık il mal muayene ve kabul komisyonu raporlarını birleştirerek ödeme icmalini hazırlayacak.

 

Ödemeler, ödeme icmali esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak. Programla ilgili ödemelerde ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Bakanlık, MEB ve Sağlık Bakanlığı alacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

 

AA

 

Muhabir: Arife Yıldız Ünal


10 Eylül 2014. 10:56
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x