VETA D Eğitim, Meslek İçi Eğitim Programları Eylül’de Başlıyor


 f28891164e144b2ac960de06a0e627d5_k

Geçen dönem 339 kişinin katıldığı, Haziran ayında  ara verilen  VETA D Eğitim meslek içi eğitim programları, Eylül ayında yeni döneme başlıyor. Küçük Hayvan Hekimliğine yönelik programlı eğitimler, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenecek.

VETA D Eğitim, meslek içi eğitim organizasyonlarına yeni dönemde de devam ediyor. Eğitimler, geçtiğimiz yıl ilk olarak 26 Ekim 2013 tarihinde Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenen “Veteriner İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvan Kliniklerinde Antibiyotik Kullanımı” konulu eğitimle başlanılmıştı. 2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 21 eğitimde 339 meslek mensubuna meslek içi eğitim imkanı sağlanmıştı. Bu eğitimler içerisinde Uygulamalı Veteriner Stomatoloji Temel eğitimleri ise 7 farklı bölgede küçük gruplar halinde tekrarlandı ve temel veteriner diş hekimliği konusunda 87 Veteriner Hekim uygulamalı eğitim alma fırsatı yakaladı. Geçen dönem yapılan eğitimlere ilişkin eğitim bilançosu tabloda gösterildiği şekilde gerçekleşti.

Eğitim SayısıKatılımcı Sayısı
Toplam21339
Ankara12197
Diğer İller9142
Küçük Hayvan 17273
Büyük baş ve HACCP466
Veteriner Stomatoloji787

Küçük Hayvan Hekimliğine Yönelik Yıllık Program; Ankara’da 18 Eğitim!

VETA D Eğitim, yeni eğitim döneminde küçük hayvan hekimliğine yönelik 18 eğitim programında, 20 farklı konuda eğitim planlandı. Yıllık olarak hazırlanan eğitim programına göre Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına düzenlenecek eğitimler, Eylül 2014-Mayıs 2015 döneminde ayda iki defa yapılacak. Her ayın ikinci ve dördüncü hafta sonu Pazar günleri VETA D Eğitim günü olacak. Buna göre oluşturulan takvim çerçevesinde eğitim programına kayıt ve katılım durumuna göre katılımcılara fırsatlar sağlanıyor ve indirimler uygulanıyor.

Kayıtlar ve Özel Kayıt İndirimleri

Yıllık olarak açıklanan programa kayıtlar için üç farklı dönem tanımlanıyor. Eğitim tarihi öncesi 2-14 günlük süre normal kayıt dönemi olarak tanımlanırken, 15-30 gün öncesi erken kayıt dönemi olarak tanımlanıyor ve % 5 indirimle kayıt imkanı sağlanıyor. Bir aydan(30 gün) daha önce yapılan kayıtlar, % 10 luk çok erken kayıt indiriminden yararlanırken, öğrenciler ve 2014 mezunlarına da %10 indirim sağlanıyor. Ayrıca 5 kişi ve daha fazla sayıdaki grup kayıtlarına da %10 indirim uygulanıyor.

DİĞER HABERLER
Son 10 yılda süt üretimi 8 milyondan 17 milyon tona çıktı”

En önemlisi ise eğitim paketi kayıtlarına sağlanan ayrıcalıklarla % 35 e varan indirimlerden yararlanma imkanı sunuluyor.

Eğitimlere ilişkin detayları www.veta-d.com adresinde görmek ve kayıt formu bağlantısından tercihlerini yapmak suretiyle kayıt işlemlerini gerçekleştirmek mümkün.

VETA D Eğitim kayıt indirimleri;

Erken kayıt /Eğitim tarihinden 2-14 gün önce kayıtlar; %5 İndirimli,

Çok erken kayıt/Eğitim tarihinden 15-30 gün öncesi kayıtlar; %10 İndirimli,

Grup kaydı/ 5 ve daha fazla kişi toplu kayıtlar; % 10 indirimli,

Öğrenci ve 2014 mezunları; %10 indirimli

Paket 4/ 3-4 eğitime çok erken kayıt; % 15 indirimli,

Paket 6 / 5-6 eğitime çok erken kayıt; %20 indirimli,

Paket 8/ 7-8 eğitime çok erken kayıt ; % 25 indirimli,

Paket 10 / 9-10 eğitime çok erken kayıt; % 30 indirimli,

Paket 18 / 11 ve daha fazla eğitime çok erken kayıtlarda ise % 35 İndirim sağlanıyor.

İndirimler için ödemenin yapıldığı kesin kayıt tarihleri esas alınıyor. Eklemeli indirim ve bunun dışındaki özel durumlar için ise mutabakat sağlanması gerekiyor.

“Küçük Gruplar, İnteraktif Eğitim, Etkin Uygulama”

VETA D Eğitimleri, katılımcıların meslek içi eğitimlerden optimal düzeyde yararlanmasını temin etmek için küçük gruplar halinde düzenleniyor ve azami 25 kişi ile katılım sınırlanıyor.

Eğitimin özelliği ve fiziki şartlara bağlı çok özel durumlar dışında bu sayının üzerinde teorik eğitimler için kayıt yapılmıyor ve eğitimlerin interaktif olarak gerçekleşmesi esas alınıyor.

Uygulamalı eğitimlerde ise katılım sınırlaması eğitimin özelliğine bağlı olarak 15 / 18 / 20 kişi ile sınırlandırılıyor. Eğitim programlarında taban ve tavan katılımcı sayı sınırlamalarını görmek mümkün ve kayıtlarda bu sayılara uyulmaya özen gösterilecek.

Tercih ve Taleplere Göre Hazırlanan Eğitim Programı

Yeni dönem eğitim programları, veteriner hekimlerin tercih ve talepleri doğrultusunda oluşturuldu. Geçen dönemde yapılan eğitimlerde katılımcıların talep ve önerileri doğrultusunda konu belirlemeleri yapılırken, meslek kamuoyu ile paylaşılan eğitim tercihleri anketi programın son halini almasında ve yeni konuların eklenmesinde önemli rol oynadı.

DİĞER HABERLER
Bugün, Dünya Zoonoz Günü.

Eğitimin organizasyonlarının gerçekleştirileceği yer konusunda da eğitim tercihleri anketinde yer verildi. Anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda ise programlı eğitimlerin Ankara’da gerçekleştirilmesi en uygun yer olarak belirlendi.  Ankara’da yapılacak eğitimler, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası adına gerçekleştirilecek.

Küçük hayvan hekimliğine yönelik diğer yerlerden yeterli sayıda talep gelmesi durumunda ise özel programlar oluşturularak eğitimler organize edilecek. Aynı durum farklı eğitim konularına ilişkin taleplere için de söz konusu olacak.

Büyükbaş Hekimliği ve Diğer Eğitimler

Büyükbaş hekimliği, sürü sağlığı ve üretim yönetimi, gıda güvenliği başta olmak üzere diğer mesleki alanlara yönelik olarak eğitim programları münferit olarak hazırlanılacak ve paylaşılacak.

Büyükbaş hayvan hekimliğine yönelik olarak bilhassa sürü sağlığı ve üretim yönetimine ilişkin eğitimlere öncelik verilecek ve birbirini tamamlayan eğitimler şeklinde hazırlanmasına özen gösterilecek. Gıda Güvenliğine yönelik eğitimler de programda yer alacak.

Bu yönde yapılacak eğitimlere ise Ağustos ayı sonunda Reproduktif Sürü Sağlığı ve Reproduktif USG Uygulamaları kursu ile başlanılması planlanıyor.

Untitled-1 copy

VETA D Eğitim 2014-2015 Eğitim Programları Takvimi (Küçük Hayvan)
KonuEğitimci

Eylül 14

Ekim 14

Kasım 14

Aralık 14

Ocak 15

Şubat 15

Mart 15

Nisan 15

Mayıs 15

Veteriner Acil Hekimliği-DahiliyeDoç.Dr. M.Çağrı Karakurum

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Veteriner StomatolojiDr.Efe Onur

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Çene Kırıklarının Non İnvaziv Fiksasyonları (İntraoral Akrilik Cebire Teknikleri)Dr.Efe Onur

 

12

 

 

 

 

 

 

 

Veteriner Hekimlikte Kan Analizleri ve Klinik YorumuProf.Dr.Mahmut Ok

 

26

 

 

 

 

 

 

 

Kedi ve Köpeklerde Klinik Pratikte EkokardiografiDoç.Dr.Turan Civelek

 

 

9

 

 

 

 

 

 

Kedi ve Köpeklerde Kırıklarda Acil Müdahale ve Fiksasyon TeknikleriProf.Dr.Hasan Bilgili

 

 

23

 

 

 

 

 

 

Göz Hastalıklarını AnlamakProf.Dr.Murat Şaroğlu

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Kedi ve Köpeklerde Abdominal USGProf.Dr.Mahmut Ok

 

 

 

28

 

 

 

 

 

Kedi ve Köpeklerde Dermotolojik HastalıklarDoç.Dr.Kerem Ural

 

 

 

 

11

 

 

 

 

Vet. Hek.de Kan Gazları Analizi, Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz TedavisiDoç.Dr.Turan Civelek
Yrd.Doç.Dr.Ali.E.Hdedeoğlu

 

 

 

 

25

 

 

 

 

Küçük Hayvan Klinik İşletme ve yönetimiMustafa Yıldız

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Pratik Klinik Laboratuar Tetkikleri ve YorumuDoç.Dr.Kerem Ural

 

 

 

 

 

22

 

 

 

Kedi ve Köpeklerde Sık Görülen Üriner Sistem HastalıklarıDoç.Dr.Çağrı Çıngı

 

 

 

 

 

 

8

 

 

Veteriner İlaçlarının Kullanımında Temel İlkeler ve Küçük Hayvanlarda Antibiyotik kullanımı + KH Solunum Sistemi HastalıklarıProf.Dr.Ender Yarsan
Prof.Dr.Arif Kurtdede

 

 

 

 

 

 

22

 

 

Kafes Kuşlarının Muayenesi Ve Kafes Kuşlarında Görülen Başlıca BozukluklarProf.Dr.Arif Kurtdede

 

 

 

 

 

 

 

12

 

Kedi ve Köpeklerde EKG ve Antiaritmik TedaviProf.Dr.Abdullah Başoğlu

 

 

 

 

 

 

 

26

 

KH İnfertilite Olgularına Klinik Yaklaşım ve Uygulamalı Reproduktiv USG KursuProf.Dr.Rıfat Vural

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dental Hastalıkların
Restoratif Sağaltımı
Dr.Efe Onur

 

 

 

 

 

 

 

 

24

DİĞER HABERLER
LTS Akademi: Dünya Tek Sağlık Günü Etkinlikleri: Kanatlı Eti ve Salmonella programı

 


2 Ağustos 2014. 17:58
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x