3. International Congress on Biological and Health Sciences (ICBH) düzenlendi


ICBH kongresi 14-15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bilim kuruluna 45 ülkeden 300’den fazla bilim insanın destek verdiği kongrede 200’den fazla sözlü ve poster bildiri sunuldu. 15 ülkeden dünyaca tanınmış 27 davetli konuşmacı alanlarında sunum gerçekleştirdi.

Kongrenin açılış konuşmalarında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Üçüncü Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi’nin önemine vurgu yaparak sözlerine başladı. Bu kongrenin, insanlık ve doğa için yapılacak çalışmalar açısından önemli olduğu belirtti. Kongre bilim kuruluna destek veren 300 bilim adamına teşekkür ederek, Manas Üniversitesi’nin de bu sene kongreye katkı sağlamayı bir görev olarak gördüğünü ifade etti. Kongreye katılan öğretim üyelerine teşekkür ederek kongreye diğer kuruluşların da önemli katkılar sağladığını belirtti. Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman’ın sağlık konusundaki ‘Halk içinde muhteber bir nesne yok ki devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ sözlerine değinerek, kongrenin başarılı geçmesi temenni etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir kongrede, farklı disiplinlerden ve ülkelerden bilim insanlarının sunumlar yapacağına değinerek bilim insanlarının ürettiği bilgilerin gelecek nesillere bırakılan eserler olduğunu vurguladı. Disiplinler arası çalışmaların önemli olduğunu belirtti ve bu kongrenin akademisyenler arasında insanlığın faydasına olacak yeni iş birliklerinin oluşması için önemli bir platform sağladığına vurgu yaptı.

DİĞER HABERLER
Suğla Gölü'nde 'ekmek' sislerin ardında

Pakistan, Lahore Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talat Naseer Pasha, tek sağlık alanında birçok bilim dalının yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapması gerekliliğinin altını çizdi. Çok kapsamlı bir katılım ile gerçekleşecek bu kongrenin katılımcılara bu alanda yeni bir vizyon ve bakış açısını kazandıracağını vurguladı. FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık tek sağlık yaklaşımının gıda ve su güvenliği, çevre kirliliği ve antimikrobiyal direnç kontrolü gibi önemli konuları kapsadığını belirtti. Tek sağlık yaklaşımı için, üniversiteler, araştırmacılar ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği yapılması gerekliliğine değildi. Tek sağlık yaklaşımının, hayvanlar ve insanlar arasında yayılan hastalıkların öngörülmesi, önlenmesi, tespit edilmesi ve kontrol edilmesinde, gıda güvenliğinin sağlanmasında ve hayvan, bitki ve çevre sağlığının korunmasında önemli olduğunu belirtti.

FAO’nun Tek Sağlık stratejileri ve kapasitelerinin ulusal ve uluslararası düzeyde desteklenmesi için programlar tasarlayarak uyguladığını belirtti. Bu yaklaşımın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunduğunu vurguladı. Tek sağlık yaklaşımının önemini vurgulamak için bazı istatistikler veriler üzerinden örnekler verdi. Örneğin, tüm insanlardaki bulaşıcı hastalıkların %60’ının hayvansal kökenli olduğunu ve COVID-19 pandemisinin tahmini maliyetinin 8-16 trilyon dolar olduğu belirtti. Tek sağlık yaklaşımının başarısı için kolektif çalışma ve etkin koordinasyonun önemini vurguladı. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Turan Civelek, Tek Sağlık kavramının, hastalıkların epidemiyolojisi konusunda farkındalık oluşturulması ve toplumların yaşam kalitesini yükseltmesi konularındaki önemini belirtti. Tek Sağlığın hastalıklar için önleyici stratejiler geliştirme konusunda önem arz ettiğini vurguladı. Kongre kapanışında kongre başkanı Doç. Dr. Ulaş Acaröz üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi ile sağlık alanında çalışan farklı disiplinleri bir araya getirdiklerini belirterek disiplinler arası çalışmaların bu alanda yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesi konundaki önemine vurgu yaptı.

DİĞER HABERLER
Türk Musevilerinden Erdoğan'a mektup

2 Mayıs 2023. 16:23
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x