Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlu Olsun!


“Stratejik Meslek, Veteriner Hekimliği”

Prof. Dr. Ender YARSAN
Dekan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği’nin 2000 yılında aldığı bir kararla her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, uluslararası ölçekte “Veteriner Hekimleri Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye’de Veteriner Hekimler Günü ilk  olarak 28 Nisan 2001’de Türk Veteriner Hekimleri Birliği‘nin düzenlediği bir organizasyon ile kutlanmıştır. 

Dünya Veteriner Hekimler Günü; son derece kapsamlı ve çok yönlü görevler üstlenen Veteriner Hekimlerin uluslararası ölçekte bir araya gelmeleri, birlikteliklerini artırmaları ve mesleğin toplum nezdindeki önemini vurgulamaları yönüyle değerlendirilen bir etkinliktir. 2004 yılından itibaren de bir Tema ile kutlanmıştır. Tek Dünya, Tek Sağlık; Antimikrobiyal Direnç; Kuduz; Aşılama; Vektörlerle Bulaşan Zoonoz Hastalıklar; Hayvan Refahı, Covid Süreci gibi başlıklar Tema olarak seçilmiştir. Bu yıl itibariyle 2023 için belirlenen Tema ise Veteriner Hekimlerin çalışma alanlarının çeşitliliği, kapsayıcılığı ve eşitlik ilkesi içerisinde faaliyetlerini gerçekleştirmeleri konularında meslektaşlarımızın, Veteriner Hekimlerin teşvik edilmesi, motive edilmesidir.  

Veteriner Hekimlik hayvanların evcilleştirilmesi ile tarih sahnesine çıkmış dünyanın en saygın ve en köklü  mesleklerinden biridir. Veteriner Hekimliği eğitiminin başlaması ile birlikte özellikle hayvanlar üzerinde yapılan  çalışmalar, beşeri hekimliğin gelişmesine de büyük katkılar sağlamıştır. Veteriner hekimler; hayvan sağlığının ve  aynı zamanda insan sağlığının korunması, hayvan refahının iyileştirilmesinin yanı sıra; gıda güvenliğinin  sağlanması, küresel açlığın azaltılması, zoonoz hastalıkların önlenmesi, hayvan ıslahı, tıbbi araştırmalar ve  biyolojik çeşitliliğin korunması alanlarında yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük katkılar sağlamışlardır. 

DİĞER HABERLER
Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor

Toplum sağlığı yönüyle son derece önemli olan zoonotik hastalıklar; bakteri, virüs, parazit, mantar gibi birçok  mikroorganizma tarafından oluşturulmaktadır. İnsanlarda görülen enfeksiyon hastalıkların %60’ını oluşturan  200’den fazla zoonotik hastalık bulunmaktadır. Son 30 yılda yeni ortaya çıkan enfeksiyonların %75’i zoonotik  karakterlidir. Zoonotik hastalıklarla mücadelede en önemli husus hayvanlarda hastalığı yok etmektir. Zoonozlar  bir taraftan hayvan sağlığını etkileyerek ekonomik kayıplara neden olmakta, diğer taraftan insanlara bulaşarak  halk sağlığını etkilemektedir. Bununla birlikte yine son derece önemli olan ve ileriye dönük küresel bir Pandemi  riski taşıyan Antimikrobiyal Direnç konusu da toplum sağlığını etkileyecek boyutlardadır. Bütün bu sorunlarla,  özellikle çözümleri noktasında Veteriner Hekimler aktif şekilde çalışmalarını sürdürmekte, halk sağlığının  korunmasına önemli katkılar sağlamaktadırlar. 

Bu mesleğin ilk uygulamaları geleneksel yaklaşımlar şeklinde olmuştur. Ancak özellikle 18. yüzyılda Avrupa’da meydana gelen Sığır vebası Pandemisi ve bunun geniş kapsamlı etkileri Veteriner Hekimliğin bilimsel temellerle  yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu düşünceyle Dünyada ilk Veteriner Okulu, Fransa’da Lyon’da 1762  yılında açılmıştır. Ülkemizde ise bu tarihten 80 yıl sonra 1842’de İstanbul’da Askeri Veteriner Okulu olarak 12  öğrenci Eğitime başlanmıştır. Tarihsel süreç içerisinde 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu kurulmuş, bu iki kuruluş  1921’de birleştirilmiş; 1948 yılında ise Fakültemiz, Cumhuriyetin ilk Üniversitesi olan Ankara Üniversitesi  bünyesine katılmıştır. Bugün ülkemizde, Kırgızistan ve Kıbrıs’ı da dahil edersek aktif Fakülte sayısı 32’dir ve  yaklaşık 40 bin civarında da Veteriner Hekim mevcuttur. 

DİĞER HABERLER
Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlu Olsun

Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,  Belediyeler gibi birçok kamu kurumunda ve serbest olarak kliniklerde görev yapan Veteriner Hekimler Hayvan  Sağlığını, Çevre Sağlığını ve Halk Sağlığını korumak için etkin şekilde çalışmaktadırlar. 

Hayatın her alanında aktif şekilde çalışan; hayvan sağlığı, hayvan refahı, halk sağlığı ve çevre sağlığı konularında  aktif rol üstlenen meslektaşlarımızın, Veteriner Hekimlerin bu güzel ve anlamlı gününü en içten dileklerimizle  kutluyoruz.  

29 Nisan 2023, Dünya Veteriner Hekimler Günü Kutlu Olsun… 

Prof.Dr. Ender YARSAN 

Dekan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi


28 Nisan 2023. 19:00
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x