Veteriner Hekimler Sorunları Tartıştılar


Veteriner Hekimler Sorunları Tartıştılar

Prof.Dr. Ender YARSAN  TVHB Merkez Konseyi Üyesi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, yeni dönemde yapacağı çalışmalara temel oluşturacak konuları Masaya yatırdı.

8 Ocak 2011 Cumartesi günü Etlik Merkez Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde yapılan toplantıya,Veteriner Hekimleri Bölge Odaları, Bakanlığın ilgili birimleri, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ile Meslek Örgütleri  temsilcileri katıldı.Özellikle 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu kapsamda hazırlanacak yeni yönetmeliklerin değerlendirilmesi Bakanlığın ilgili birimleri tarafından sunulması da toplantının başlıca hedefleri olarak belirlendi.

Toplantının katılımcı profile ise; 49 Veteriner Hekimleri Bölge Odası Başkanı / Temsilcisi, Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü Temsilcileri (Koruma ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürleri); A.Ü.Veteriner Fakültesi Dekanı; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği Türkiye Temsilcisi, Veteriner Hekimler Derneği Başkanı ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği Vakfı Temsilcilerinden olacak şekilde toplam 66 kişi şeklindeydi. 

Toplantı 8 Ocak 2011 Cumartesi saat 10.00’da TVHB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Alkan‘ın konuşmasıyla başladı. Dr. Alkan konuşmasında toplantının içeriği hakkında bilgi vererek katılımcılara teşekkür etti ve toplantıda beş konunun değerlendirileceğini ifade etti:

 Konular şöyle sıralandı;

1.Koyun ve keçilerde küpeleme ve aşılama çalışmalarının destekleneceği PPR Projesi ve Bakanlığın Hayvan Hastalıkları ile ilgili diğer mücadele projelerine katkı sağlamanın önemini vurguladı. Bu projeleri veteriner hekimlerin sahiplenmesi ve odalarımızca yürütülmesi için gerekli girişimleri başlattıklarını ve bunun önemini vurguladı. Konsey olarak böyle bir Projeye talip olunduğunu ifade etti.

2.İkinci konu olarak 5996 sayılı kanun kapsamında çıkarılacak yönetmelikler ile ilgili olarak Bakanlığın ilgili birimlerinin bilgi vereceklerini ve karşılıklı olarak değerlendirme yapılacağını belirtti.

3.Konsey Başkanı 2011 Dünya Veteriner Hekimliği Yılı kapsamında yapılması planlanan etkinliklere ilişkin Ulusal Komite Başkanı A.Ü. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfkı HAZIROĞLU tarafından bilgi verileceğini belirtti. Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin de oluşturulan Ulusal Komitenin üyesi olduğunu ve kendilerine gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

4.Dr. Alkan Toplantıda görüşülecek diğer bir konunun da “2011 Mehmet Akif Yılı” hakkında olacağını söyledi. Sayın Başbakan tarafından bu yılın Mehmet Akif Yılı olarak kutlanacağının ifade edildiğini belirterek; O’nun mesleki yönünün ağırlıkta olarak vurgulanacağı etkinliklerin yapılması gerektiğini vurguladı. Kaldı ki bu konuda 2008 yılında TVHB tarafından Mehmet Akif Ersoy adına olacak şekilde ilk kez bir Şiir Yarışmasının da organize edildiğini hatırlattı. 

5.Toplantı kapsamında Mali konuların da ayrı bir Gündem maddesi olarak görüşüleceği ifade edildi.

Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Alkan’ın Açılış Konuşmasının ardından Gündemin ilk maddesi olarak PPR Projesi ile Toplantıya devam edildi. PPR Projesi ile ilgili Merkez Konseyi Üyesi Dr. Sinan Aktaş kısa bir sunu yaparak Oda Başkanlarını bu konuda bilgilendirdi. Bu Projenin meslektaşlar tarafından sahiplenilmesi gerektiği özellikle ifade edildi. Merkez Konseyi tarafından bu konuda çalışma yapıldığı; konunun diğer Meslek Örgütleri tarafından da takip edildiği ve hazırlık yapıldığı belirtildi. Dr. Aktaş bu projenin üç aşamalı olduğunu söyledi, bunların; Aşılama; Küpeleme-Kayıt ve Veri Tabanı oluşturulması ile Teknik Danışmanlık başlıklarıyla ifade edildiğini belirtti. 

Konuyla ilgili olarak daha sonra KKGM’nden Daire Başkanı H.Haluk Aşkaroğlu açıklamalarda bulundu. Aşkaroğlu konuşmasında gerek PPR projesi, gerekse Bakanlığın çalışma konuları hakkında bilgi sundu. Bakanlığın yaklaşık 2500 Veteriner Hekim ve 2000 Veteriner Sağlık Teknisyeni ile çalışmalarını sürdürdüğünü, 31 ihbari mecburi hastalık olduğunu; Şap, Sığır ve Koyun Brusellozu ile Kuduz’dan sonra Koyun ve Keçilerde de aşılama programının başlatıldığını belirtti. Bu kapsamda olacak şekilde de desteklemelerin yapılacağını ve Proje kapsamında özellikle Araç Kiralama ve Teknik Yardım konusunda veteriner hekimlerin Projeye dahil olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Veteriner Hekimleri Odalarının ve TVHB’nin katılımının önemli olacağını belirtti.

DİĞER HABERLER
Kantin Yasağı Cola Şirketlerini Telaşa Soktu....

PPR Projesi ile ilgili olarak Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Alkan, ön hazırlık yapıldığını vurgulayarak Oda Başkanlarının görüşlerini almak istediklerini ifade etti. Konu Oda Başkanları tarafından geniş ölçekte tartışıldı.

Kemal İlcay (Mersin VHO): Mersin ilinde Büyükbaş Hayvanlar için bu yönde bir çalışma yapıldı. Bu projenin olumlu ve olumsuz yönleri var. Konu bir bütün olarak ele alınmalı ve projelendirilmeli.

Yücel Ağalar (Balıkesir VHO): Ekonomik olmayan yerlerde proje gerçekçi olmaz. Araç kiralamada problemler yaşanabilir. Uygulamaya dönük kısmı iyi değerlendirilmeli.

Ramazan Gürbüz (Konya VHO): Projeyi destekliyorum, olması gereken bir proje. Bakanlık ve İl Müdürlükleri tarafından Odalara gerekli destek verilecek mi? Sorunlar yaşanabilir; ancak bunlar zaman içinde çözülebilir. Bizler için iyi bir destek olacaktır.

Şahin Bakır (Burdur VHO): Kayıt dahil Burdur’da daha önce bu yönde bir uygulama yapıldı. Aşının temininde sorunlar yaşanabilir; Bakanlık’tan bu konuda yazılı bir destek de gerekir.

Yaşar Günaydın (Isparta VHO): Projenin uygulanacağı İl’de pilot bir bölge seçilerek bu işin yapılması uygun olur.

Haluk Aşkaroğlu (KKGM): Konu bir bütün halinde değerlendirilip ele alınmalı. Elbette Kamu’dan kaynaklanan sorunlar da var. Konu hakkında özellikle mali boyutu da dahil İl/Bölge bazında genel değerlendirmeler yapılmalı.

Nahit Yazıcıoğlu (TVHB): Bakanlık ile TVHB arasında bir Protokol olacak. Bu yönde Konsey olarak Odaların desteğini istiyoruz. Komisyon oluşturularak bu çalışma yapılabilir.

Gaffar Aktoz (Adana VHO): Bu Projeyi almamız gerekir; bir başka meslek grubu alırsa üzülürüz.

U.Murat Tunca (Manisa VHO): Eğer bu Projeyi almazsak işlerimiz bundan sonra daha da zorlaşacak. Bakanlık ücretlendirmeyi doğru yaparsa faydalı olacaktır.

Muammer Saygılı (Antalya VHO): Bu konuya talip olma yönüyle süremiz ne kadar; bunu bilerek Oda Yönetiminde ve bulunduğumuz İl’de konuyu tartışarak değerlendirelim.

M.Ali Uzakgider (Denizli VHO): Hazır işten ziyade detaylı işlere girmek zor. Bu konuda Şap, PPR gibi örnekler var. Eğer ekonomik ise yapılır.

Yusuf Kayacık (Muğla VHO): Kimliklendirme ve kayıt işleri ülkemizde zayıf. Gerçek hayvan sayılarımızı Bakanlık bilmiyor. Veteriner hekimlere kaynak sağlanacak mı? Odalar parasal yönden yetkilendirilmeli. Aile hekimliğine benzer bir yapılandırma veteriner hekimliği için de düşünülmeli.

Erdal İlgü (Trakya VHO): Bu projenin alınması zaruri. Parasal yönden oluşacak sorunlar aşılabilir.

Yavuz Öztürkler (Kars VHO): Yapabilirsek almalıyız. Kurumsallaşmış yerlerde bu daha kolay olabilir. İl’deki veri tabanları daha iyi oluşturulmalı.

Derviş Kara (Giresun VHO): Bu proje alınmalı, bu işi en iyi şekilde yapanlar da veteriner hekimler olacaktır. Kaldı ki en zor yapılacak bölgelerden biri de bizim bölgemiz olacaktır.  

Hasan Eryılmaz (Manisa VHO): Proje alınmalı. Klinikler iyi denetlenmeli. Tek sorun parasal yönü olmamalı. 

Murat Arslan (İstanbul VHO): Bu konuda Bakanlığın tavrı önemli. Bu insiyatif alarak bu işi yapmalıyız; yoksa yine bize yaptıracaklar. Bizden başkası da yapmamalı.

Sabahattin Yazıcı (Trabzon VHO): Bu yönde Damızlık Birliklerinden bir adım öndeyiz. Bakanlığın bu konudaki tavrı önemli. Bu işi biz yapmalıyız. 

Durali Koçak (KKGM, Gn. Md. Yrd.): Bu yönde sorumluluk Kamu ile Veteriner hekimlerin üzerinde. Yapabilirsek diye bir lüksümüz yok. Mevzuatımız bu işlerin yapılmasına olanak sağlıyor. Bu yönde parasal kaygımız da olmamalı. Bunlar aşılabilir nitelikteki sorunlar.

Proj ile ilgili bu tartışmalar geniş ölçekte yapıldıktan sonra Dr. Mehmet Alkan 6343 sayılı Kanunun da bize temelde bunu bir görev olarak yüklediğini ifade etti. Daha sonra bu konuda TVHB adına Dr. Nahit Yazıcıoğlu başkanlığında bir Komisyon oluşturularak konunun takip edilmesi yönünde karar alındı.

DİĞER HABERLER
İklim Değişikliği Gıda Güvenliğini Ciddi Bir Şekilde Tehdit Ediyor...

Komisyon şu şekilde oluşturuldu;

Dr. Nahit Yazıcıoğlu (TVHB, II Başkanı)

Erdal İlgü (Trakya VHO)

Ramazan Gürbüz (Konya VHO)

Abdullah Açıkgöz (Şanlıurfa VHO)

Şahin Bakır (Burdur VHO)

Hasan Eryılmaz (Manisa VHO)

Ebubekir Uludağ (Amasya VHO)

Fikret Çelebi (Erzurum VHO)

Derviş Kara (Giresun VHO)

Toplantı da kısa bir süreyle de olsa Müsteşar Yardımcısı Sayın Nihat Pakdil de aramızda oldu. Afyon’da katılacağı bir toplantı öncesinde bir konuşma yaparak genel değerlendirmelerde bulundu. Bu kapsamda olacak şekilde AB sürecinin mesleğimizi olumlu yönde olacak şekilde ve avantaj sağlayacak mahiyette etkilediğini; bizim uğraşı alanımızda diğer meslek gruplarının da bulunduğunu; 5996 sayılı Kanun kapsamında 18 ay içerisinde ilgili Yönetmeliklerin de hazırlanacağını, bu konuda şeffaf olduklarını; Kanun ve Yönetmelik hazırlama konusunda Kamu’da en tecrübeli kurumlardan biri niteliğinde olduklarını ifade etti.

Toplantının diğer bir Gündem maddesi olarak 5996 sayılı Kanun’a ilişkin Yönetmeliklerin hazırlanması konusuna geçildi. Bu kapsamda KKGM’nden Genel Müdür Yardımcısı Dr. Durali Koçak kısaca açıklamada bulundu. Sivil toplum örgütlerinde görev yapmanın önemi, zorluğu ve halkı bilgilendirme boyutunu öncelikle vurguladı. Mesleğimizin evrensel nitelikte olduğunu, dolayısıyla sorumluluğumuzun da o ölçüde arttığını ifade etti. Yönetmeliklerin “çok çok çok” önemli olduğunu vurguladı. 5996 sayılı Kanunu kendi terminolojimiz ile yazdığımızı; yaklaşık 43 madde ile AB uyumlu; ancak AB direktiflerinin birebir alınmadığı, teknik hususların Yönetmeliklere bırakıldığı bir mevzuat hazırladıklarını belirtti.

Dr. Durali Koçak’ın kısa açıklamasından sonra hazırlanacak Yönetmeliklerden dört tanesi hakkında KKGM’nün yetkili elemanları tarafından bilgi verildi. Bu kapsamda Akredite Veteriner Hekimliğin mevcut durumu resmi ve yetkilendirilmiş veteriner hekimlik ile ilgili Şube Müdürü Hamit Demirtaş bilgi sundu. Akredite Veteriner Hekimlik uygulamasının Kanun ile birlikte sona erdiğini; onun yerine Resmi ve Yetkilendirilmiş Veteriner Hekim kavramının getirildiğini, bu şekliyle Kamu’nun kendi yetkilerini görevlendireceği kişilere devrederek bu sorumluluğunu yerine getireceğini; Akredite Veteriner Hekim sayısının şu anda yaklaşık 130 kişi kadar olduğunu; ancak Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlik için çok daha fazla sayıda Veteriner hekim’e ihtiyaç duyulacağını, dolayısıyla bir yetki kaybının olmayacağını vurguladı. Konunun meslektaşlarımız tarafından yanlış algılandığı ve yanlış bir bakış açısıyla tartışıldığını ifade etti. Oda Başkanlarının konu ile ilgili sorularına da açıklık getirilerek değerlendirildi ve tartışıldı. 

“Muayene ve Poliklinik Yönetmeliği”, “Veteriner İlaçlarıyla İlgili Yönetmelik” ve “Ev ve Süs Hayvanları Konusundaki Yönetmelik”lerde yine KKGM tarafından Şube Müdürü Tülay Kurt tarafından açıklandı. Bunlara ilişkin genel bilgi verdi; ancak yönetmelik taslaklarının henüz hazırlanmadığını belirtti. Mevzuatlarda cezai hükümlerin iyi ifade edilmesi gerektiğini; meslektaşlarımızın hizmet içi eğitim kapsamında klinik öncesinde mevzuat eğitimi, deontoloji eğitimi ve kayıt konularında bilgilendirilmeleri gerektiğini vurguladı. Özellikle Veteriner İlaçları konusunda olacak şekilde Oda Başkanlarımızın katkıları da oldu. Tülay Kurt ilgili yönetmelikler hakkında aşağıdaki özet bilgileri sundu.

Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliğiyle ilgili olarak:

•Ruhsatlar Odalar tarafından verilsin,

•Muayenehane ve Poliklinikler üzerinde Odaların yetkisi  arttırılsın,

•Denetimlerde Odaların yetkisi arttırılsın,

•Bir muayenehanede birden fazla veteriner hekime izin verilsin,

•Veteriner hekimler muayenehane veya poliklinik açmadan staj zorunluluğu getirilsin,

•Her il/İlçeye hayvan mevcuduna göre muayenehae açma hakkı verilsin. Fazla sayıda muayenehane açılıyor.

•Cezaların yaptırıcı gücü olsun,

•Kamuda görevli veteriner hekimler muayenehane açmasın,

İlaç satma bulundurma ve taşıma mevzuatı ile ilgili olarak:

•İlaç satma ve bulundurma, taşıma ile ilgili bilgiler net olarak belirlensin,

•Eczaneler veteriner ilacı ve aşı satışı yapmasın,

•Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde ilaç satışı yapılmasın,

•İlaçta ücretler Bakanlıkça belirlensin ancak belirlenen ücretlerin üstünde bir fiyatla ilaç satışı yapılmasın,

DİĞER HABERLER
Retailnews Perakende Kültürüne Katkı Ödülü Dr.Can Demir'e Verildi

•Spot ilaç piyasasının oluşumana mani olunsun,

•Aşı satışı elden yapılmasın, mutlaka veteriner hekimler uygulama yapsın,

•Damızlık amaçlı Yetiştirci birliklerinin Yönetmeliklerinde “hayvan sağlığı hizmeti vermek ve ilaç satmak” ifadeleri kaldırılsın,

•Birlikler ilaç satışı yapıyor ve teşhis tedavi hizmeti veriyorlar. Buna mani olunsun

Ev ve süs hayvanları satış, barınma ve eğitim yerleri hakkında:

-Pet shoplarda çalışan veteriner hekimler buraları klinik ve muayenehane gibi kullanıyorlar, bu duruma izin verilmesin,

-Ev ve süs hayvanı satışı yapılan yerlerde çalışan veteriner hekimlere Odalar tarafından çalışma zizin belgesi verilsin odalar denetimde yetkili olsunlar,

-Ev ve süs hayvanı satış yerlerinde ilaç satışına mani olunsun,

 Bu açıklamalardan sonra Veteriner Hekim Odaları temsilcileri söz alarak görüşlerini belirttiler.

Sinan Sağlam (Bursa VHO): Sorunlardan çok, çözüm önerileri belirtilmeli. Elektronik sistem kurulmalı ve kontrol bu şekilde yapılmalı. Mevcut yapısıyla Bakanlık cezai işlemleri uygulamada yetersiz kalabilir.

Durali Koçak (KKGM): Kanunda bu konuda hükümler var. Kayıt, denetleme ve cezai işlemler konusunda. Denetleme farklı şekilde yapılabilir. e-sistem de düşünülebilir.

Gaffar  Aktoz (Adana VHO): İlaç satışının hastane ortamında da yapılması söz konusu, bu durum yanlış.

Yusuf Kayacık (Muğla VHO): İlaç fiyatları değişken. Petshop ve akvaryumcularda da ilaç satışları var.

Taner Canbulut (Ordu VHO): Odaya kayıt yaptırmayan Öğretim üyelerinin durumu nasıl değerlendirilmeli.

Fikret Çelebi (Erzurum VHO): Yabancı uyruklu veteriner hekimlerin ülkemizde çalışmaları konusu.

 Murat Fındık (Samsun VHO): Hastane mevzuatı üzerinde durulmalı. İlaç satış yetkisi onlarda da olabilir.

 Murat Aslan (İstanbul VHO): Hizmet içi eğitim önemli. Şirketlerin muayenehane açma yetkisi. Petshoplarda görev yapacak veteriner hekimlerden ne tür bir belge istenecek.

 Burhan Bağcı (Çanakkale VHO): Kurumlar arası kopukluk, yetki çatışması var. Gezici veteriner hekimlik konusu da önemli, takip edilmeli.

Toplantının önemli bir Gündem konusu 2011 Veteriner Hekimliği Yılı etkinlikleri hakkında oldu. Bu konuda A.Ü.Veteriner Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Ulusal Komite Başkanı Prof.Dr. Rıfkı Hazıroğlu katılımcılara bilgi verdi. 2011 yılının veteriner hekimliği eğitiminin başlangıcının 250. Yılı olduğunu; bu konuda ulusal bir komite oluşturulduğunu, komite başkanının kendisi olduğunu; Ulusal Komitede farklı kesimlerden üyeler olduğunu ifade etti. Kutlama programında etkinliklerin 3 aşamalı olacağını belirtti; Açılış Programı (Ocak ayında Fransa’da); Dünya Kongresi (Lyon’da); Kapanış Programı (Güney Afrika, Cape Town’da). 2011 yılı tanıtım CD’sinin hazırlandığını; Odaların yapacağı etkinliklerde 2011 logosunu kullanmalarının uygun olacağını ve bunları Ulusal Komiteye bildirmelerini; yıl içinde Mesleğin pozitif propagandasını yapacak şekilde çalışmamız gerektiğini vurguladı. Oda başkanlarının konu ile ilgili görüşleri alınarak konu tartışıldı.

Gündemin son maddesi olarak Mali konular kısaca değerlendirildi. Bu kapsamda Odaların TVHB’ye olan borçları kendilerine hatırlatılarak; bu konuda Merkez Konseyi’ne destek olunması istendi.    

Kapanış kısmında; Toplantıda görüşülen konulara ilişkin TVHB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Alkan tarafından geniş bir değerlendirme yapıldı. Dr. Alkan sorunların ve ihtiyaçların ebediyen bitmeyeceğini; mevcut durum yönüyle önemli problemlerin olduğunu; AB standartlarına uyma gerekliliğinin bize olumlu bir ivme kazandırdığını; toplumdaki konumumuzun zayıf olduğunu; sekiz aydır devam eden canlı hayvan ve et ithalatı furyasının üreticilerimizi bitirme noktasına getirdiğini ve mesleğimize çok büyük zararlar verdiğini, bu konuyla ilgili çok sayıda basın bildirisi yayınlandıklarını ve en nihayetinde bir mektupla konuyu Sayın Cumhurbaşkanı’na da aktardıklarını ifade ederek katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca toplantının tümünün kayıt altına alındığını ilgililere birer CD gönderileceğini belirtti.

 Bir günlük ve yoğun bir gündemle gerçekleştirilen Oda Başkanları Toplantısının; alınan kararlar; mevcut konularla ilgili ilk ağızdan Oda Başkanlarını bilgilendirme; karşılıklı görüş alışverişi yapma hususlarıyla oldukça verimli ve faydalı olduğu görüldü.


12 Ocak 2011. 15:14
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x