Veteriner Hekimlerden TBMM’ye çağrı


Türk Veteriner Hekimleri Birliği bir açıklama yaparak Veteriner Hekimlerin “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine” daihl edilmemelerine tepki gösterdi.

TVHB yaptığı açıklamada veteriner hekimlerin hem hayvan hem de halk sağlığının çok önemli bir parçası olduklarına dikkat çekilerek bu hatadan dönülmesinin önemine dikkat çekti.

Yapılan açıklama şöyle:


“Sağlık Sınıfında ayrım yapılamaz”

Veteriner Hekimlerin; Ülke çapında hayvanlardan insanlara bulaşan ve insan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden zoonotik hastalıklara karşı koruyucu ve mücadele çalışmaları ile yani insan sağlığını korumak için haftada 7 gün 24 saat çalışırken “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine” dahil edilmemeleri sadece veteriner hekimler için değil ülkemiz insanının sağlığı için de üzüntü vericidir

Genel olarak insanlarda görülen enfeksiyöz hastalıkların %61’ı, yeni ve yeni tanımlanan patojen etkenlerin %75’i (Sars, Mers, Zika, Ebola, Kuş Gribi, HIV, Covid-19, Maymun Çiçeği gibi) ve biyoterörizm ile ilişkilendirilen patojenlerin %80’i hayvan kaynaklıdır. Yine; gıda kökenli halk sağlığı riskinin % 90’ı hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Zoonotik hastalıkların sayısı 200’ün üzerine çıkmıştır.

DİĞER HABERLER
Kedi ve köpekleri susuz ve sahipsiz bırakmayın

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. Maddesine göre Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekimler sağlık hizmeti sınıfındadır. Aynı kanunun ek-1 sayılı cetvelinde de şu an 3600 ek gösterge almaktadırlar. Veteriner hekimler 1593,5996,6343,5393,5216,5199 gibi birçok kanuna göre: Halk sağlığı,(gıda güvenliği, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla mücadele, insanlarda ve hayvanlarda kullanılan aşı, serum ve biyolojik madde üretme vb.) hayvan sağlığı, hayvan refahı, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve daha verimli hale getirilmesi gibi alanlarda görev yapmaktadırlar.

Veteriner Hekimler, hazırlık hariç, 5 yıl süreli eğitimin sonunda “Yüksek Lisans” seviyesinde diploma ile “Veteriner Hekim” unvanı alarak mezun olurlar. Gerek kamuda gerekse özel sektörde sağlık sınıfı kategorisinde çok zor şartlar ve tehlike altında çalışmakta, en son şekillenen eski Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Volkan LALE nin mesleğini icra ederken bıçaklanarak öldürülmesi gibi pek çok elim olaylarla sürekli karşı karşıya kalmaktadır.

TVHB Merkez Konseyi Baskani Ali Eroglu
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu

Bu nedenle; 657 sayılı Kanun hükümlerinde açıkça görüldüğü gibi, veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarının sadece hayvan sağlığı alanında değerlendirilmesi söz konusu olamaz.

Geçmişte insanlık adına yaşanan başarılar bir yana, bugün övünç sebebimiz olan ve dünyada 7 ülkeden biri olarak TURKOVAC’ı ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunan Virolog bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’nin bir veteriner hekim olduğunu unutmayalım.

DİĞER HABERLER
Mart Ayında Süt Hijyeni Eğitimleri Başlıyor…

Sağlık Bakanlığı 14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı resmi gazetede Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği” 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik”te veteriner hekimleri sağlık meslek mensubu olmaktan çıkarmıştır. Yine 7146, 5510, 1219, 6283, 6197 sayılı Kanunlar ile sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlara 60 gün fiilî hizmet süresi zammı konusunda hak kazanırken, veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmıştır.

Ayrıca; 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa EK MADDE 84 eklenerek; tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara (17.000) gösterge rakamının, uzman olmayanlara (13.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme olarak yapılır, denilerek sağlık hizmetleri sınıfı emekli olduktan sonra da refah içinde olmaları için ortam hazırlanırken, insan sağlığı ile doğrudan ilgili veteriner hekimler yine yer almamışlardır. Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personel için ek gösterge düzenleme çalışmalarında veteriner hekimlerin de yer alması kaçınılmazdır. Anayasamızın eşitlik ilkesine uygun düzenlemelerin yapılması da dikkate alınması gereken bir durumdur.

DİĞER HABERLER
Barajlardaki doluluk oranı yüzde 29'a düştü

657 sayılı Kanunda sağlık sınıfında yer alan mesleklerden Tabip, diş tabibi, eczacı sağlık personeli olarak kabul edilirken sadece veteriner hekimlerin, kapsam dışı bırakılarak yapılacak düzenlemeler yasal olmadığı gibi hakkaniyetli de değildir.  Çalışma barışını da olumsuz etkilemektedir.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak Ülkemizdeki 40 bin veteriner hekimi temsilen belirtmek isteriz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulan “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ne veteriner hekimler de dahil edilmelidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ali EROĞLU

TVHB Merkez Konseyi Başkanı


13 Haziran 2022. 18:29
0 0 Oylar
Okuyucu puanı
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x