AGF’süz Beslenen Broilerlerde Deri Pigmentasyonunun İyileştirilmesi


(*) AGF’süz Beslenen Broilerlerde Deri Pigmentasyonunun İyileştirilmesi

Dr. Kaya DEMİRÖZÜ
Kanatlı Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Kümes hayvanı üretiminde antimikrobiyal büyüme faktörleri (ABF) azaltırken veya yasaklanırken, üreticiler yem, çiftlik ve sağlık sorunlarına önem vermelidirler.

Bazı ülkelerde üreticiler ek bir sorunla karşı karşıyadır: pazarda istenen cilt pigmentasyonu seviyelerine ulaşmak. Yeterli düzeyde sarı pigmentasyon elde edilememesi, daha düşük değerli karkasla sonuçla nabilir.

Meksika’daki piliç üretimi, her dönemde 300 milyon piliçten fazladır ve ülkenin pazarı kümes hayvanı yetiştiricilerine bazı benzersiz istekleri söz konusudur. Deri pigmentasyonu, yaygın olarak hem bir piliçin sağlık durumunun hem de et kalitesinin bir göstergesi olarak kabul edilir. Bu nedenle, sarı pigmentli piliçler, Meksika’daki piliç toptan ve perakende pazarının önemli bir bölümünce talep edilir. Broiler derisi pigmentasyonu sadece bir görünüm meselesi değildir, aynı zamanda ekonomiyi de etkiler. Eşik pigmentasyon seviyelerine ulaşılmadığında fiyat düşüşleri yaşanabil mektedir. Meksikalı çiftçiler üretim uygulamalarından antimikrobiyalleri azaltmaya veya çıkarmaya devam ederken, istenen sarı pigment seviyelerine ulaşma zorluğu sürülerde bağırsak sağlığı sorunları nedeniyle karmaşık hale gelebilmektedir.

Pigment emiliminin etkilenmesi

Yönetim uygulamaları, broilerlerin sağlık durumu ve diyet kompozisyonunun tümü, piliçlerde pigmentasyon seviyesini engelleyebilir. Hem Nekrotik Enteritis (Clostridium perfringens) hem de coccidiosis, bağırsak mukozasına zarar verir ve böylece pigmentlerin bağırsaktan emilimini zorlaşır. Kanatlı sağlığı sorunlarına katkıda bulunmanın ötesinde, bu koşulların her ikisi de piliçlerin potansiyel ekonomik sonuçlarla birlikte optimum ten renginin ulaşılmamasına neden olabilir.

Meksika yetiştirme uygulamaları

Üretim ortamı, sürü sağlığı sorunları ve pigmentasyon seviyeleri göz önünde bulundurularak, araştırmacılar, broilerlerde sarı deri pigmentasyonunu desteklemede bağırsakları iyileştiren bir yem katkı maddesinin etkinliğini değerlendirmek için çalışma yapmışlardır. Deneme tipik Meksika yetiştirme koşullarında hiçbir ABF veya coccidiostat kullanılmadan bir üretim ortamında gerçekleştirilmiştir.

Foto: Poultryworld

Denemeden elde edilen bulgular, bağırsak sağlığını iyileştirmek amacıyla organik asitler, orta zincirli yağ asitleri, butiratlar ve bir fenolik bileşiğin sinerjik bir karışımı olan bir katkı maddesi (KM) kullanılmıştır. ABF içermeyen diyetlerle beslenen piliçlerin sarı deri pigmentasyonunu düzelme izlenmiştir.

Toplam 2.700 Ross 308 erkek piliç, her biri 50 civciv olmak üzere 9 tekrarlı 6 tedavi grubuna ayrılmıştır. Tedavi grupları, 3 × 2 faktöryel tasarımda düzenlendi. , birinci faktör sarı pigment seviyesidir (60, 85 ve 110 ppm Xanthophylls). İkinci faktör, bağırsak sağlığını iyileştiren yem katkı maddesi katılan veya katılmayan yemle besleme. Büyütme (1128 gün) ve bitişe (2946 gün) faz diyetlerine ksantofiller (sarı pigment) ve kantaksantin (kırmızı pigment, 3 ppm) eklenmiştir.

DİĞER HABERLER
Öbiyotikler ve yeni bir bağırsak sağlığı paradigması gereksinimi

Yemler, sarı mısır ve soya küspesine bazlı ve ırkın beslenme gereksinimlerini karşılamak için farklı büyüme aşamalarına (başlangıç (010 gün), büyütme (1128 gün) ve bitiş (2946 gün)) göre düzenlenmiştir. Broilerlerin diyetlerine ABF veya coccidiostat eklenmedi. Kanatlılar, yerel standart uygulamalara göre ve ticari bir canlı coccidiosis aşısı ile çiftlikte aşılandı. İn vivo cilt pigmentasyonu, 43. günde ve 46. günde her tedavi grubunda 27 piliçte ölçüldü. On iki parmak bağırsağında bağırsak morfolojisi ölçüldü ve bağırsak emilim alanı hesaplandı.

Cilt pigmentasyonunda düzelme Sonuçlar, bağırsak sağlığını iyileştiren katkı maddesinin, sırasıyla 43 ve 46. günlerde negatif kontrol grubuna kıyasla sarı deri pigmentasyonunu 1.33 (+% 8.1) ve 2.92 (+% 16.5) b * birim artırdığını gösterdi (p <0.001, Şekil 1). Denemede, yalnızca bağırsak sağlığını iyileştiren katkı tedavileri 46. günde en yüksek in vivo cilt sarılığına ulaştı (p <0.001, Şekil 2).

Şekil 1

Şekil 1: Sonuçlar, bağırsak sağlığını iyileştiren katkı maddesinin, sırasıyla 43 ve 46. günlerde negatif kontrol grubuna kıyasla sarı deri pigmentasyonunu önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

Şekil 2

Şekil 2: Sadece bağırsak sağlığını iyileştiren katkı tedavi grubları 46. günde en yüksek in vivo cilt sarılığına ulaştı.

Yem katkı maddelerinin etki şeklini anlamak, kümes hayvanlarının beslenmesini geliştirmek için çok önemlidir. Çalışmada gösterildiği gibi, kanatlıların deri sarılığındaki gelişmeler, muhtemelen bağırsakları iyileştiren yem katkı maddesinin bağırsak bütünlüğü üzerindeki olumlu etkisiyle ilişkilidir. Önceki çalışmalar, bağırsak sağlığını iyileştiren katkı maddelerinin gelişmiş bağırsak morfolojisi üzerinde sinerjik bir etkisi olduğunu göstermiştir. Meksika denemesinde, yem katkı maddesi karışımıyla beslenen piliçler, negatif kontrol grubu kıyasla villus uzunluğu ve genişliğinde bir artış göstermişdir. Bu etki, bağırsakta daha büyük bir emilim alanına yol açtı. Bu da besinlerin  bu durumda pigmentlerin  piliçlin bağırsağında daha iyi emilebileceği anlamına geliyordu. Bağırsak morfolojisi analizi, bağırsak sağlığını iyileştiren katkı maddesinin eklenmesinde, bağırsak duodenal duvar emilim alanını her mm2 başına 0.77 mm2 (+% 11) oranında önemli ölçüde artırdığını gösterdi (Tablo 1). Bu katkı maddesinin pigment emilimi üzerindeki etkilerini anlamak için ek araştırmalar gereklidir.

Tablo 1

Tablo 1: Broilerlerde 43. günde KMli veya KM sizin etkisine göre duodenal morfoloji sonuçları

DİĞER HABERLER
  Nüfus müdürlükleri pazar günü açık olacak

Deneme sonuçları, bağırsak sağlığını iyileştiren katkı maddesinin (KM) eklenmesinin, kümes hayvanı üreticilerinin ksantofil (sarı pigmentler) seviyelerini 110 ppm’den 85 ppm’ye düşürmelerine yardımcı olurken, broiler derisinde benzer pigment seviyelerine ulaşırken ve aynı zamanda bağırsak sağlığını iyileştirici özelliği görülmüştür. Bağırsak sağlığını iyileştiren katkı maddesinin dahil edilmesi, gelişmiş büyüme performansını desteklemek için hem pigmenti hem de besin emilimini artırır. Araştırma, Meksika’daki üreticilerin, farklı yönetim uygulamaları kullanarak farklı üretim ortamlarındaki çeşitli pazar taleplerini karşılamasına yardımcı oluyor. Araştırma merkezlerinde ve ticari çiftliklerde tamamlanan diğer çalışmalarda olduğu gibi, bulgular toptancı, perakendeci ve tüketici taleplerini karşılamanın ve kanatlıların bağırsak sağlığını ve performansını desteklerken ABF’süz üretim hedeflerine ulaşmanın mümkün olduğunu göstermektedir.

Bu deneme bulguları, bağırsak sağlığını için entegre bir stratejinin önemini desteklemektedir. Kümes hayvanı üreticileri, yem, çiftlik ve sağlık yönetimini içeren bütünsel bir programla kanatlı üretimine yaklaşarak ve bu yaklaşımı pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlayarak, antibiyotiklere olan bağımlılıklarını azaltabilir, hayvan hastalıklarını önleyebilir ve sürü performansını artırabilir.

(*): Yvonne van der Horst https://www.poultryworld.net/Nutrition/Articles/2020/11/Improvingyellow

Önerilen Kaynaklar   

 1. Demirözü,K.; Yargeldi, K. ve Karaoğlan, Ö.(2004): Bir Fitobitotik Olan Bıomın®Pep 1000’nin Broılerlerde Etkinliğinin Denenmesi. . PEP Teknik Kitapcığı ,21-28 ve Doğal Seçenekler Seminerleri, Bolu-Bandırma., 14-17: Eylül. 2004 Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Elazığ. Power Point Sunu.
 2. Demirözü, K.(2010):Probiyotikler ve Yeni Konseptler. Çiftlik Dergisi; Şubat-2010,312(38-40) 
 3. Demirözü, K.(2011): Broiler Piliçlerde Kimi Bağırsak Sorunları I, Çiftlik Dergisi Mart -2010 313 (52-53) 
 4. Demirözü, K.(2011): Broiler Piliçlerde Kimi Bağırsak Sorunları II, Çiftlik Dergisi Nisan- 2011,326 (38-39). 
 5. Demirözü, K.(2015): Bağırsak Sağlığı İçin Hayvansal Katkılar-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=77519 07.07.2015 tarihinde  ve Çiftlik Dergisi 2015 (377) 30-31 yayınlandı.
 6. Demirözü, K.(2016): Pre ve Probiyotikler Hakkındaki Gerçekler (Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=88538 27.03.2016 tarihinde yayınlandı.
 7. Demirözü, K.(2017):  Kanatlılarda Probiyotiğin Yararları (Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=114135, 24.04.2017 yayınlandı.
 8. Demirözü, K. (2016): Antibiyotiklere Alternatif Arayış(Çeviri),  www.ciftlikdergisi.com.tr/antibiyotiklere-alternatif-arnayisi.html  https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=103631 , 07.11.2016 yayınlandı.
 9. Demirözü,K.(2017): Kanatlı Bağırsak Sağlığına Mikotoksinlerin Etkisi https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=110823, 27.02.2017 ve 27.05.2019 tarinde https://www.ciftlikdergisi.com.tr/kanatli-bagirsak-sagligina-mikotoksinlerin-etkisi-2.html  yayınlandı.
 10. Demirözü, K.(2019): Orta Zincirli Yağ Asitleri Ve Antimikrobiyal Dirençle Mücadele(Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/orta-zincirli-yag-asitleri-ve-antimikrobiyal-direncle-mucadele.html, 02.12.2019 tarihinde yayınlandı. 
 11. Demirözü, K. (2018):Bütirat Broilerlerde Nekrotik Enteritisi Hafifletir (Çeviri).   https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=124912 14.01.2018 yayınlandı.
 12. Demirözü, K. (2018) : Antibiyotiklerin Azaltılması: Bir Vaka Çalışması (Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=125485  12.02.2018 günü yayınlanmıştır.
 13. Demirözü, K. (2017) : Üreticilerin Antibiyotik Kısıtlamasına Yanıt Olarak Yeni Stratejileri Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=109360  03.02.2017 yayınlandı. 
 14. Demirözü,K.(2018): Bağırsak Sağlığında Fırsatlar Ve Sorunlar (Çeviri). 17.09.2018 tarihinde yayınlandı.  https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=129495 
 15. Demirözü, K. (2019) : Öbiyotikler Ve Yeni Bir Bağırsak Sağlığı Paradigması Gereksinimi-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/obiyotikler-ve-yeni-bir-bagirsak-sagligi-paradigmasi-gereksinimi.html 05.10.2019 yayınlandı.
 16. Demirözü, K. (2018) : Antibiyotıksiz Üretimde Bağırsak Sağlığının Önemi –Çeviri-https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=125981, 13.03.2018 yayınlandı.
 17. Demirözü, K.(2017): Tavuk Bağırsak Sağlığının Korunması-Çeviri- https://www.ciftlikdergisi.com.tr/tavuk-bagirsak-sagliginin-korunmasi.html,   26.03.2017 yayınlandı . 
 18. Demirözü, K.(2019): Bağırsak Sağlığında Butirat Kullanımı. :  https://www.ciftlikdergisi.com.tr/?p=131918 21.03.2019 tarihinde yayaınlandı. 
 19. Demirözü, K.(2019): Kanatlılarda Bağırsak Sağlığı: Bütünsel Bir Yaklaşım(çeviri) 26.04.2019 tarihinde. https://www.ciftlikdergisi.com.tr/kanatlilarda-bagirsak-sagligi-butunsel-bir-yaklasim.html   yayınlandı
 20. Demirözü, K.(2019): Antibiyotik Büyütme Faktörüne(ABF) Alternatif Bakır Kil Değişimi (Ceviri)https://www.ciftlikdergisi.com.tr/antibiyotik-buyutme-faktorune-abf-alternatif-bakir-kil-degisimi.html  19.08.2019 yayınlandı. 
 21. Demirözü, K.(2020): Bitkilerle Barsak Sağlığı: Kanatlılar İçin Umut Verici Görünmekte(Çeviri). https://www.ciftlikdergisi.com.tr/bitkilerle-barsak-sagligi-kanatlilar-icin-umut-verici-gorunmekte/  09.03.2020 yayınlandı. 
 22. Demirözü, K.(2020): Kanatlılarda Bağırsak Sağlığı Nasıl Korunur? https://www.ciftlikdergisi.com.tr/kanatlilarda-bagirsak-sagligi-nasil-korunur/   26.07.20020 tarihinde yayınlandı (Özetlenerek çeviri). 
 23. Demirözü, K.(2020): Bağırsak Sağlığı Nasıl Ölçülebilir mi? https://www.ciftlikdergisi.com.tr/bagirsak-sagligi-olculebilir-mi/   24.10.2020 yayınlandı 
 24. Demirözü,K.(2020): Antibiyotik Kullanımını İzlemek İçin Tüy Analizi (çeviri) https://www.ciftlikdergisi.com.tr/antibiyotik-kullanimini-izlemek-icin-tuy-analizi/,   01.04.2020 yayınlandı. 
 25. Demirözü,K.(2020): Kanatlılarda Bağırsak Sağlığının Önemi https://www.ciftlikdergisi.com.tr/kanatlilarda-bagirsak-sagliginin-onemi/ 24.08.2020 tarihinde yayınlandı.
 26. Demirözü, K. (2017) : Kümes Hayvanlarınının Mikrobial Popülasyonu Arttırma-Çeviri- Todd R. Callaway, Enhancing the microbial population within poultry(özetlenerek çeviri). http://www.worldpoultry.net/Health/Articles/2016/10/Enhancing-the-microbial-population-within-poultry-2 (Özetlenerek çeviri) 24.09.2020 yayınlandı, https://www.ciftlikdergisi.com.tr/kumes-hayvanlarinin-mikrobiyal-populasyonunu-arttirma/
 27. Demirözü, K. (2021): Bağırsak Sağlığı: Kanatlı Yetiştirmede Antibiyotik Kullanımının Azaltılması. Emily Marshall, Gut health: Reducingantibioticuse in poultry production https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2020/2/Gut-health-Reducing-antibi Bağırsak Sağlığı: Kanatlı Yetiştirmede Antibiyotik Kullanımının Azaltılması – Çiftlik Dergisi | Çiftlik Dergisi (ciftlikdergisi.com.tr)  22.01.2021 tarihinde yayınlandı. 
 28. Demirözü, K.(2021): Disbiosis Barsak Sağlığını Ekiler. Disbiosis bağırsak sağlığını etkiler – Çiftlik Dergisi | Çiftlik Dergisi (ciftlikdergisi.com.tr) 25.04.2021 yayınlandı. Demirözü, K.(2021): Kanatlı Mikrobiyomunun Temel Metagenomik Fonksiyonları(Çeviri). Dr J.M. Geremia, and Dr Maria Walsh, Core metagenomic functions of the poultry microbiome. (Çeviri) https://www.poultryworld.net/Health/Articles/2020/10/Core-metagenomic-f Kanatlı mikrobiyomunun temel metagenomik fonksiyonları – Çiftlik Dergisi | Çiftlik Dergisi (ciftlikdergisi.com.tr) 22.05.2021 yayınlandı.
 29. Demirözü, K.(2022): Bağırsak Sağlığı: Kanatlı Üretiminde Antibiyotik Kullanımının Azaltılması. Emily Marshall, Gut health: Reducing antibiotic use in poultry production https://www.poultryworld.net › Health › Articles › Gut-he.. ,(özetlenerek çeviri). 21.04.2022 tarihinde Bağırsak Sağlığı: Kanatlı Üretiminde Antibiyotik Kullanımının Azaltılması – Çiftlik Dergisi | Çiftlik Dergisi (ciftlikdergisi.com.tr) yayınlandı.
DİĞER HABERLER
Aile hekimlerine yeni düzenleme

3 Ekim 2022. 08:35
0 0 Oylar
Okuyucu puanı:
Abone ol
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
Bütün yorumları gör
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
0
Düşünceleriniz bizim için önemlidir, lütfen yorum bırakınız.x